16 galaxy ogolny 01_08 - Euro

Transkrypt

16 galaxy ogolny 01_08 - Euro
FordGalaxy
2008
cennik
nr 01/2008
wa˝ny od 7 marca 2008 r.
trend
ghia
titanium
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
rekomendowana
cena detaliczna
z VAT
2.0 Duratec 145 KM
104 100
115 400
131 200
2.0 Duratec 145 KM Flexi–Fuel
105 300
116 600
132 400
2.3 Duratec 161 KM Automat
114 100
125 400
141 200
1.8 TDCi 100 KM
104 100
–
–
1.8 TDCi 125 KM
109 100
120 400
136 200
110 300
121 600
137 400
2.0 TDCi 115 KM DPF
112 300
123 600
139 400
2.0 TDCi 140 KM(1)
113 300
124 600
140 400
2.0 TDCi 140 KM DPF Automat
124 300
135 600
151 400
silniki
1.8 TDCi 125 KM(1)
(1)
wersja
5-drzwiowa
(1)
6-cio stopniowa skrzynia biegów
Duratec - silnik benzynowy
TDCi - silnik wysokopr´˝ny
FordProtect – opcjonalny program przed∏u˝enia gwarancji 3 lata – 2 150 z∏ z VAT
Szczegó∏y u Autoryzowanych Dealerów Forda
FordGalaxy
2008
wyposa˝enie
d
tren
bezpieczeƒstwo
Poduszki czo∏owe kierowcy i pasa˝era
Poduszki boczne kierowcy i pasa˝era
Boczne kurtyny powietrzne w 1, 2 i 3 rz´dzie siedzeƒ
Poduszka powietrzna chroniàca kolana kierowcy
ABS (z EBD)
Uk∏ad IVD (ESP+TCS+EBA)
Uk∏ad IVDC (ESP+TCS+EBA+CDC+HLA) i sportowe zawieszenie
(niedost´pne z samopoziomujàcym zawieszeniem)
Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne
Âwiat∏a awaryjnego hamowania
System halogenowych reflektorów adaptacyjnych
System statycznych ksenonowych reflektorów adaptacyjnych ze spryskiwaczami
i automatycznà regulacjà kàta ustawienia
Uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie (EPB)
Zaawansowany uk∏ad ESP (zawiera uk∏ad u∏atwiajàcy ruszanie z miejsca na wzniesieniach HLA)
komfort
Wspomaganie kierownicy
Kolumna kierownicy z regulacjà odleg∏oÊci i pochylenia
Elektrycznie uchylane szyby w 3–cim rz´dzie foteli
Klimatyzacja dwustrefowa z automatycznà regulacjà temperatury
Klimatyzacja dwustrefowa z automatycznà regulacjà temperatury i klimatyzacja
w tylnej cz´Êci przedzia∏u pasa˝erskiego
Komputer pok∏adowy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie sk∏adane lusterka boczne
Podgrzewana przednia szyba „Quickclear” i podgrzewane dysze spryskiwaczy
Przednie fotele – podgrzewane z regulacjà temperatury
Przednie fotele – podgrzewane i wentylowane
Fotele 2 rz´du – trzy indywidualne fotele, sk∏adane na p∏asko; zag∏ówki z regulacjà wyskoÊci
Fotele 3 rz´du – dwa indywidualne fotele, sk∏adane na p∏asko; zag∏ówki z regulacjà wysokoÊci
Spryskiwacze reflektorów
Pilot parkowania – czujniki przeszkody przy parkowaniu (z przodu i z ty∏u)
Skórzana kierownica
Kierownica wykoƒczona w drewnie i skórze
Fotel kierowcy – elektryczna regulacja wysokoÊci
Fotel kierowcy – pe∏na elektryczna regulacja po∏o˝enia
Fotel kierowcy – pe∏na elektryczna regulacja z funkcjà pami´ci polo˝enia fotela i lusterek
Fotel pasa˝era z przodu – regulacja podparcia odcinka l´dêwiowego
Fotel pasa˝era z przodu – elektryczna regulacja wysokoÊci
i regulacja podparcia odcinka l´dêwiowego
Fotel pasa˝era z przodu – pe∏na elektryczna regulacja
i regulacja podparcia odcinka l´dêwiowego
Dach panoramiczny – nieotwierany, wraz z 4 r´cznie rozsuwanymi roletami
przeciws∏onecznymi z pe∏nej d∏ugosci górnà konsolà i lusterkiem umo˝liwiajàcym
obserwacj´ pasa˝erów na tylnych siedzeniach
Tempomat
Inteligentny tempomat
Inteligentny tempomat z uk∏adem IVDC
Wycieraczki przedniej szyby – z czujnikiem deszczu i automatyczne reflektory
Lusterko wsteczne samoczynnie Êciemniajace si´
Rolety przeciws∏oneczne – integralne, nad tylnymi drzwiami bocznymi
Przednia szyba z filtrem przeciws∏onecznym
Ârodkowa konsola mi´dzy przednimi fotelami ze sk∏adanym pod∏okietnikem
Ârodkowa konsola nad przednià szybà – wersja d∏uga
Dodatkowa nagrzewnica zasilana paliwem (tylko wersje z silnikiem wysokopr´˝nym)
Dodatkowa nagrzewnica zasilana paliwem z funkcjà programowania
Rozbudowany, kolorowy wyÊwietlacz FordConvers+
Skórzana tapicerka foteli
m
ghia titaniu
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
4 400
s
s
2 500
4 400
s
s
2 500(10)
3 400
s
s
s
4 100
1 500
1 000
400
4 100(10)
1 500
1 000
400
1 600
1 500
1 000
400
s
s
–
s
s
s
1250
s
s
s
1 250
s
2 800
s
s
600
850
1 200
–
s
s
1 000
2 500
s
–
750
1 750
2 850
200
s
s
s
400(10)
s
1 200
3 200
s
s
1 000
2 500(10)
s
1 100
s
1 000
1 900(10)
200
s
s
s
400
s
1 200
3 200
s
s
1 000
2 500
s
1 100
s
1 000
1 900
200
950
950
950
1 950
1 950
1 950
4 400
1 900
6 650
10 650
600(9)
1 000(7, 9)
600
1 650(7, 9)
400
1 000
5 100
5 700
2 100
17 000
3 400
s
4 750
8 750
s
s
600
s
400
s
5 100
5 700
2 100
17 000
4 400
s
4 750
7 750
s
s
600
s
s
s
5 100
5 700
s
–
700
1 600
700
1 600
700
1 600
1 700
9 500
1 700
9 500
1 700
9 500
7 500
7 500
7 500
systemy audio i nawigacji
Radioodtwarzacz SONY CD
Radioodtwarzacz SONY 6CD
Zestaw g∏oÊnomówiàcy z technologià Bluetooth® z funkcjà sterowania g∏osem
(bez anteny i uchwytu)
System multimedialny DVD
System nawigacji satelitarnej DVD (mapa Europy w tym mapa Polski) – 7–calowy kolorowy ekran dotykowy, MP3,
gniazdo AUX–IN, zestaw g∏oÊnomówiàcy z technologià Bluetooth® i funkcjà sterowania g∏osem, 10 g∏oÊników
System nawigacji satelitarnej DVD ze zmieniarkà 6CD (mapa Europy w tym mapa Polski) – 7–calowy kolorowy ekran
dotykowy, MP3, gniazdo AUX–IN, zestaw g∏oÊnomówiàcy z technologià Bluetooth® i funkcjà sterowania g∏osem, 10 g∏oÊników
System nawigacji satelitarnej CD/SD – Blaupunkt TravelPilot FX (mapa Polski), MP3, 5–calowy kolorowy wyÊwietlacz,
gdniazdo kart SD, dwa tunery, gniazdo AUX–IN, 10 g∏oÊników
System nawigacji satelitarnej CD/SD – Blaupunkt TravelPilot FX (mapa Europy + mapa Polski), MP3, 5–calowy kolorowy
wyÊwietlacz, gdniazdo kart SD, dwa tunery, gniazdo AUX–IN, 10 g∏oÊników
System nawigacji satelitarnej CD/SD – Blaupunkt TravelPilot FX (mapa Polski), MP3, 5–calowy kolorowy wyÊwietlacz,
gdniazdo kart SD, dwa tunery, gniazdo AUX–IN, 10 g∏oÊników, zmieniarka 6CD
System nawigacji satelitarnej CD/SD – Blaupunkt TravelPilot FX (mapa Europy + mapa Polski), MP3, 5–calowy kolorowy
wyÊwietlacz, gdniazdo kart SD, dwa tunery, gniazdo AUX–IN, 10 g∏oÊników, zmieniarka 6CD
s – wyposa˝enie standardowe
– – niedost´pne
b/d – opcja bez dop∏aty
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
niedost´pne z systemem IVDC
opcja zawiera dwustrefowà klimatyzacjà DEATC
standard z silnikami 2.0 Duratorq TDCi
opcja dost´pna tylko z silnikiem wysokopr´˝nym
opcja zawiera elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi
opcja zawiera skórznà kierownic´
(7)
(8)
(9)
(10)
opcja zawiera przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
i automatyczne reflektory
opcja zawiera uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
i uk∏ad IVD (ESP+TCS)
opcja niedost´pna z pakietem Gold X
opcja niedost´pna z pakietem Titanium X
9 100
8 900
8 900
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
6 400
8 000
7 800
7 800
8 000
7 800
7 800
FordGalaxy
2008
wyposa˝enie
d
tren
stylizacja
Lakier metalizowany
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 16’’, wzór 5–ramienny
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 16’’, wzór wieloramienny
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 17’’, mystique silver, wzór 5–ramienny
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 17’’, machined, wzór 5–ramienny
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 17’’, wzór 10–ramienny
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 17’’, wzór 10–ramienny, umo˝liwiajàce jazd´ bez powietrza (po przebiciu)(8)
Obr´cze kó∏ z lekkich stopów 18’’, wzór 5–ramienny Y–design
Sportowe zawieszenie
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej cz´Êci pojazdu
Nak∏adki na progi przednich drzwi z logo Galaxy
m
ghia titaniu
2 200
2 500
2 500
3 900
3 900
3 900
5 900
5 400
1 000
900
350
2 200
–
–
bd
bd
s
2 000
1 500
1 000
900
350
2 200
–
–
bd
s
bd
2 000
1 500
s
s
350
s
150
200
200
600
1 200
700
800
850
2 700
3 500
200
250
500
s
s
s
200
600(10)
1 200
700
800
850
2 700
3 500
s
250
500
s
s
s
200
600
1 200
700
800
850
1 700
3 500
s
250
500
s
150
200
s
400
1 200
s
150
200
s
400
1 200
s
150
200
s
400
1 200
1 800
1 800
1 800
–
–
4 900
–
–
17 500
6 000
–
3 500
3 450
2 900
–
2 500(10)
2 900(10)
20 000
2 500
2 900
–
–
17 000
–
elementy funkcjonalne
Relingi dachowe typu C–track
Schowek – pod przednim fotelem pasa˝era (niedost´pny z systemem multimedialnym DVD)
Schowek – pod fotelem kierowcy (niedost´pny z zewn´trznà zmieniarkà p∏yt CD)
Schowek podr´czny z funkcjà ch∏odzenia sprz´˝onà z klimatyzacjà DEATC
Roleta zas∏aniajàca przestrzeƒ baga˝owà
Przegroda do przewozu psa (montowana za drugim rz´dem siedzeƒ)
Przesuwane poprzeczki baga˝nika dachowego
Siatka zabezpieczajàca przedmioty w baga˝niku – oddzielajàca przestrzeƒ baga˝owà
Zestaw mocowaƒ „Activity”
Samopoziomujàce zawieszenie(1)
Zaczep holowniczy – chowany
Maty antypoÊlizgowe z przodu
Tylne chlapacze
Przednie i tylne chlapacze
zabezpieczenia
Immobiliser PATS
Nakr´tki kó∏ z blokadà zabezpieczajàcà (dost´pne tylko do obr´czy aluminiowych)
Drugi kluczyk z pilotem zdalnego sterowania (oba kluczyki sk∏adane)
Centralny zamek sterowany pilotem
Centralny zamek sterowany pilotem, z dwuetapowym ryglowaniem
Autoalarm – obwodowy, chroniàcy szyby, drzwi i pokryw´ silnika, zawiera centralny zamek z podwójnym ryglowaniem
Autoalarm – obwodowy i pojemnoÊciowy, chroniàcy szyby, drzwi i pokryw´ silnika, reagujàcy na ruchy we wn´trzu drugi kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania – oba kluczyki sk∏adane (zawiera opcj´ centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem)
pakiety wyposa˝enia dodatkowego
Pakiet X PLUS – dach panoramiczny, reflektory ksenonowe, 18” aluminiowe felgi,
elektrycznie uchylane okna w 3–cim rz´dzie siedzeƒ
Pakiet X PLUS – dach panoramiczny, reflektory ksenonowe, 18” aluminiowe felgi,
elektrycznie uchylane okna w 3–cim rz´dzie siedzeƒ, skórzana tapicerka
Pakiet TITANIUM – dach panoramiczny, reflektory ksenonowe, elektrycznie uchylane okna w 3–cim rz´dzie siedzeƒ
Pakiet SIEDZENIA – fotel kierowcy z pe∏nà elektrycznà regulacjà po∏o˝enia i pami´cià po∏o˝enia, sk∏adane
lusterka z pami´cià, fotel pasa˝era z pe∏nà elektrycznà regulacjà po∏o˝enia
Pakiet ACTIVE – pilot parkowania przód i ty∏, system monitorowania ciÊnienia w ogumieniu, elektryczny hamulec postojowy
Pakiet ALCANTARA
Pakiet INDYVIDUAL – nak∏adki na progi z przodu z logiem Galaxy, dywaniki pod∏ogowe przód i ty∏, aluminiowe peda∏y,
skórzana tapicerka foteli, fotel kierowcy z pe∏nà elektrycznà regulacjà i z pami´cià po∏o˝enia, fotel pasa˝era z pe∏nà
elektrycznà regulacjà po∏o˝enia, elektrycznie sk∏adane lusterka z pami´cià po∏o˝enia, podgrzewane przednie fotele
s – wyposa˝enie standardowe
– – niedost´pne
b/d – opcja bez dop∏aty
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
niedost´pne z systemem IVDC
opcja zawiera dwustrefowà klimatyzacjà DEATC
standard z silnikami 2.0 Duratorq TDCi
opcja dost´pna tylko z silnikiem wysokopr´˝nym
opcja zawiera elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi
opcja zawiera skórznà kierownic´
(7)
(8)
(9)
(10)
opcja zawiera przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
i automatyczne reflektory
opcja zawiera uk∏ad monitorowania ciÊnienia w ogumieniu
i uk∏ad IVD (ESP+TCS)
opcja niedost´pna z pakietem Gold X
opcja niedost´pna z pakietem Titanium X
FordGalaxy
2008
Skorzystaj z oferty finansowej FCE Bank Polska:
FordKredyt to wyjàtkowo prosty i wygodny kredyt na zakup Twojego
nowego Forda – nawet do 100% wartoÊci samochodu. Wszechstronna
oferta standardowa oraz atrakcyjne warunki ofert promocyjnych pozwolà na wybranie najodpowiedniejszego wariantu kredytu dla ka˝dego.
FCEBank
FordLeasing – Atrakcyjne formy leasingu, dzi´ki którym mo˝esz jeêdziç
Fordem przy minimalnym zaanga˝owaniu gotówki.
FordUbezpieczenia to kompleksowy pakiet ubezpieczeƒ z wyjàtkowo
konkurencyjnymi stawkami i du˝à iloÊcià dodatkowych Êwiadczeƒ.
O szczegó∏y pytaj Dealera Forda.
FordProtect – program przed∏u˝enia gwarancji firmy Ford.
FordProtect
Za niewielkà cen´ zapewniamy ochron´ przed poniesieniem kosztów
niespodziewanych napraw pojazdu nawet do 4 roku i do przebiegu
maksymalnie 150 tys. kilometrów. W ramach FordProtect zapewniamy
te˝ pe∏nà ochron´ EuroService w takim samym zakresie jak podczas
gwarancji podstawowej.
O szczegó∏y programu i dost´pne warianty FordProtect pytaj Dealera
Forda.
Pieczàtka Dealera
Cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w z∏otych z VAT. Ceny zawierajà podatek akcyzowy. Ceny
mogà ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian
podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company
zastrzegajà sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposa˝enia
i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie
stanowià zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych
warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a tak˝e nie
stanowià opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie w∏aÊciwoÊci i specyfikacji
pojazdu nast´puje w umowie jego sprzeda˝y. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty