(str. 1 tytułowa)

Komentarze

Transkrypt

(str. 1 tytułowa)
Numer 18
Kwiecień 2012 r.
Kwartalnik redagowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
Spis treści
str.
Co w szkole piszczy?
Po jasełkach
W karnawałowym rytmie
Konkurs rowerowy ….
Warsztaty dziennikarzy
Być najlepszą!
Człowiek z pasją!
Kącik zdrowotny
2
2
3
3
4
4
Witaminy
Uśmiech słońca
Kącik artysty
5
5
O Korczaku
6
Komiks „O okrutnym..” 7
Fantastyczne krainy
7
Kącik przyrodnika
Zwierzęta od A-Z
Orka
Papuga
Bezdomne zwierzęta
Quiz przyrodnika
Samorządniak
8
8
9
9
Dzień św. Walentego
W wiosennym nastroju
Kącik czytelnika
10
Polecamy
Dlaczego warto czytać?
Dowcipniś
11
11
12
10
Odeszła od nas wielka dama
polskiej poezji, Wisława Szymborska.
Poetka urodziła się 2 lipca 1923 roku
w Kórniku k. Poznania. Zmarła 1 lutego
2012 roku w Krakowie. W 1996 roku
otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie
literatury. Zasłużyła no to wyróżnienie
swoimi wspaniałymi wierszami i słowami.
Była
skromną
osobą.
Odbierając
w Sztokholmie nagrodę, powiedziała tylko krótkie słowo „Dziękuję”,
wyrażając nim całą siebie. Jej słowa warto zapamiętać.
Oto kilka z nich:
,,Przepraszam wszystko, że nie mogę być wszędzie.
Przepraszam wszystkich, że nie umiem być każdym i każdą.’’
,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
,,Trzy słowa najważniejsze”
Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
Pierwsza sylaba odchodzi już do Przeszłości.
Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją.
Kiedy wymawiam słowo Nic,
Stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.
Monika Krupińska, VI b
Do końca roku
szkolnego pozostało:
92 dni
dnidn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kalendarium na najbliższe miesiące:
1 kwietnia- Niedziela Palmowa.
2 kwietnia- Rocznica śmierci Papieża
16-20 kwietnia- Światowe Dni Ziemi i Książki
26-27 kwietnia-Święto 1,2,3 Maja
10 maja-Dzień Europejczyka
1 czerwca-Dzień Dziecka i Dzień Sportu
29 czerwca-Koniec roku szkolnego
M. Ślusarska, M. Wolska, IV