plan zajęć

Transkrypt

plan zajęć
PLAN ZAJĘĆ
POLICEALNEJ SZKOŁY MASAŻU
II SEMESTR oddział B
semestr wiosenny 2011/2012
21 – 22 kwietnia 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
2.
9.40 – 11.10
3.
11.20 – 12.50
4.
13.00 – 14.30
5.
14.40 – 16.10
6.
16.00 – 20.00
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
28 – 29 kwietnia 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
2.
9.40 – 11.10
3.
11.20 – 12.50
4.
13.00 – 14.30
5.
14.40 – 16.10
6.
16.00 – 20.00
Teoria masażu
mgr A. Witkowska
Podstawy psychologii
mgr O. Beck
Podstawy psychologii
mgr O. Beck
NIEDZIELA
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
NIEDZIELA
Podstawy psychologii
mgr O. Beck
Podstawy psychologii
mgr O. Beck
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
5 – 6 maja 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
2.
9.40 – 11.10
3.
11.20 – 12.50
4.
13.00 – 14.30
5.
14.40 – 16.10
6.
16.00 – 20.00
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
12 – 13 maja 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
2.
9.40 – 11.10
3.
11.20 – 12.50
4.
13.00 – 14.30
5.
14.40 – 16.10
6.
16.00 – 20.00
Zajęcia praktyczne w
szpitalu wojskowym
NIEDZIELA
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
Teoria masażu
mgr A. Witkowska
Wybrane zagadnienia z
fizjoterapii
mgr A. Witkowska
Wybrane zagadnienia z
fizjoterapii
mgr A.Witkowska
NIEDZIELA
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
Teoria masażu
mgr A. Witkowska
Podstawy psychologii
mgr O. Beck
Podstawy psychologii
mgr O. Beck
19 – 20 maja 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
2.
3.
4.
5.
6.
9.40 – 11.10
11.20 – 12.50
13.00 – 14.30
14.40 – 16.10
16.00 – 20.00
Zajęcia praktyczne w
szpitalu wojskowym
26 – 27 maja 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
2.
3.
4.
5.
6.
9.40 – 11.10
11.20 – 12.50
13.00 – 14.30
14.40 – 16.10
16.00 – 20.00
Zajęcia praktyczne w
szpitalu wojskowym
NIEDZIELA
WOLNE
NIEDZIELA
2 – 3 czerwca 2012
PIĄTEK
SOBOTA
1.
8.00 – 9.30
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
2.
9.40 – 11.10
3.
11.20 – 12.50
4.
13.00 – 14.30
5.
14.40 – 16.10
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
egzamin pisemny
6.
16.00 – 20.00
9 – 10 czerwca 2012
PIĄTEK
SOBOTA
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
Pracownia masażu
lic. M. Łakomski
egzamin ustny
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
1.
8.00 – 9.30
2.
9.40 – 11.10
3.
11.20 – 12.50
4.
13.00 – 14.30
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
5.
14.40 – 16.10
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
6.
16.00 – 20.00
NIEDZIELA
Wybrane zagadnienia
z fizjoterapii
mgr A. Witkowska
egzamin pisemny
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
NIEDZIELA
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
Anatomia i fizjologia
mgr A. Borkowska
egzamin ustny
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
Wybrane zagadnienia
kliniczne
mgr A. Borkowska
egzamin ustny
23 – 24 czerwca 2012
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA
1.
8.00 – 9.30
Wybrane zagadnienia z Podstawy psychologii
fizjoterapii
mgr O. Beck
mgr A.Witkowska
2.
9.40 – 11.10
Wybrane zagadnienia z Podstawy psychologii
fizjoterapii
mgr O. Beck
mgr A.Witkowska
3.
11.20 – 12.50
Wybrane zagadnienia z Podstawy psychologii
fizjoterapii
mgr O. Beck
mgr A. Witkowska
egzamin ustny
4.
13.00 – 14.30
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
5.
14.40 – 16.10
6.
16.00 – 20.00
Wybrane zagadnienia z
fizjoterapii
mgr A. Witkowska
egzamin ustny
Teoria masażu
mgr A.Witkowska
egzamin ustny