Propozycje Zawodów

Komentarze

Transkrypt

Propozycje Zawodów
Propozycje Zawodów Regionalnych i Towarzyskich
w skokach przez przeszkody
„Konie, przyroda GWPK dla zdrowia społeczności wiejskiej Mazowsza"
Klub Jeździecki VICTORIA w Bierzewicach wspierane
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
Zaprasza na ZR w skokach
w sobotę, 23 lipca 2016
EGZAMIN LICENCYJNY
1. Organizator:
Klub Jeździecki VICTORIA
Bierzewice
2. Termin:
3. Termin zgłoszeń:
Sobota 23.07.2016
do piątku 22.07.2016.
Zgłoszenia do: Marek Guz, https://zawodykonne.com/zawody/29/31
Tel; 503 030 444,
Agnieszka Lemanowicz [email protected]
T
Tel 602 444 176
na drukach PZJ z podaniem roku urodzenia zawodnika
(M, JM, J, MJ) oraz danych o pochodzeniu konia/i.
4. Miejsce zawodów:
Hipodrom Ośrodka Jeździeckiego VICTORIA Bierzewice
Plac konkursowy - piaszczysty 40x80 metrów
Rozprężalnia - piaszczysta 30 x 60 metrów
5. Uczestnicy:
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz zawodnicy
i konie bez licencji (niezarejestrowani).
6. Sędzia Główny:
Magdalena Wojda
Z-ca SG, Sędzia WMZJ
Marek Guz
Sędziowie
Agnieszka Lemanowicz,
Sędzia Kwalifikator
Jan Skoczylas
Komisarz Zawodów
rotacja sędziów
Gospodarz Toru:
Jan Skoczylas
7. Obsługa komputerowa, spiker: Marek Guz,
8. Sprawy Weterynaryjne: Maciej Florysiak
Obsługa medyczna: ambulans ratowniczy
9. Program zawodów –
Sobota godz.10:00
Konkurs nr 1, „towarzyski” PONY GAMES
Konkurs nr 2, „towarzyski” zwykły, wys. 70 cm (art.238.2.1),
Konkurs nr 3, „towarzyski” Klasa LL dwufazowy (dokładności, zwykły),
wys. 80 cm (art. 274.5.2),
Konkurs nr 4, „towarzyski”, klasa L, zwykły z rozgrywką wys. 100 cm (art. 238.2.2)
Konkurs nr 5, klasa L, Licencyjny/ z oceną stylu jeźdźca wys. 100 cm (Tab. III Reg. B)
Konkurs nr 6, klasa P, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem
wys. 110 cm (art. 269.5) 10 przeszkód
Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów wraz ze wstępnymi listami
startowymi opublikowane będą w przeddzień zawodów na stronach: www.zawodykonne.com
10. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ. Zawodnikó1) i konie obowiązuje
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.
Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz z równą
dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.
Osoby bez licencji (niezarejestrowane, w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania
lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych.
Konie obowiązuje minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.
11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2016:
 w czasie zawodów ZTiR-B dozwolony jest dwukrotny start konia w ciągu jednego dnia
zawodów (art4 pkt.2 – tabela)
 w tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest
dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu w konkursie startuje ten
sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu zalicza się tylko
wynik pierwszego startu (art.4 pkt.3)
12. Opłaty:



Startowe: 40 PLN / para za każdy przejazd
Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut
przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach, w tym przy zgłoszeniach po
terminie, obowiązuje opłata manipulacyjna w wys. 30 PLN,
Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów
i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursów
13. Nagrody
W konkursach nr 1-5: flots, nagrody rzeczowe
W konkursie klas P : flots, nagrody rzeczowe, nagrody finansowe w wysokości minimum
250-150-100-50-50
Jeśli liczba koni startujących w konkursie będzie wynosić do 16 lub mniej, organizator zastrzega
sobie prawo ograniczenia liczby wypłaconych nagród:
do 4 przejazdów – płatne 1 miejsce
do 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2
do 9 do 12 przejazdów – płatne miejsca 1-3
do 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1-4
Ogólna pula nagród: min.
6 000,- PLN
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów lub ich odwołania
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
16. Zawody zatwirdzone przez WMZJ.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach.
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy
medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów,
stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także
podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone przez WMZJ

Podobne dokumenty