WITOLD GOMBROWICZ 04.08.1904 - 25.07.1969

Transkrypt

WITOLD GOMBROWICZ 04.08.1904 - 25.07.1969
1
WITOLD GOMBROWICZ 04.08.1904 - 25.07.1969 - scenariusz wystawy
Jolanta Miącz, Alicja Czemerys i Dorota Leszcz, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Opublikowano 26.11.2004
Temat: Witold Gombrowicz 04.08.1904 - 25.07.1969
I.
Adresaci: klienci biblioteki
II.
Cele:
III.
IV.
V.
VI.
o
zaakcentowanie Roku Gombrowiczowskiego w naszej placówce w związku z ogłoszeniem
roku 2004 rokiem Witolda Gombrowicza
o
przybliżenie postaci pisarza
o
ukazanie bogactwa dorobku twórczego Witolda Gombrowicza
o
promowanie zbiorów bibliotecznych
o
postrzeganie biblioteki nie tylko jako instytucji oświatowej ale również jako placówki
kulturalnej
Realizatorzy wystawy:
Nauczyciele bibliotekarze:
o
Wypożyczalni Książek: Alicja Czemerys, Marta Kozieł, Dorota Leszcz
o
Wydziału Zbiorów Specjalnych: Jolanta Miącz
Warunki techniczne:
o
Lokalizacja: hol główny Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
o
Czas trwania: 25 czerwca - 27 sierpnia 2004 r.
o
Środki techniczne: gabloty, stelaże wystawowe
o
Organizacja udostępniania: godziny otwarcia wystawy w godzinach otwarcia biblioteki;
osoba oprowadzająca - realizatorzy wystawy
Materiały eksponowane:
o
Książki
o
Artykuły z czasopism
o
Zbiory audiowizualne
o
Fotografie z Kalendarza Gombrowiczowskiego
o
Fotosy z zasobów internetowych
o
Plakat jubileuszowy wydany przez Komitet Organizacyjny Roku Gombrowicza
o
Cytaty z utworów pisarza
o
Pocztówki przedstawiające postać twórcy
Układ materiałów:
na stelażach wystawowych umieszczono: stelaż 1: plakat jubileuszowy: "2004 Rok
Gombrowicza", notę biograficzną pisarza, tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
25 lipca 2003 r., kalendarium twórczości pisarza, wykaz wybranych inscenizacji dramatów
Gombrowicza, logo Roku Gombrowicza
2
stelaż 2 i 3: fotografie z życia pisarza:
Rodzice i rodzeństwo Witolda Gombrowicza ok. 1r02 - 1r03
Witold Gombrowicz ok. 1r07
Rodzina Witolda Gombrowicza, Potoczek, Boże Narodzenie ok. 1r3r
Witold Gombrowicz ok. 1r18
Świadectwo dojrzałości Witolda Gombrowicza, 1r22
Rodzina Witolda Gombrowicza, Potoczek, ok. 1r27
Witold i Rita Gombrowiczowie, Vence, lata 60
Witold Gombrowicz i Konstanty Jeleński, Vence, 1r66
Strona z rękopisu ostatniej wersji Operetki
Dom przy ulicy Venezuela 615 - pokój Gombrowicza
Ulica Bacacaj miejsce zamieszkania Gombrowicza podczas jego pobytu w Buenos Aires,
oraz cytaty z następujących utworów: "Dziennik", "Wędrówki po Argentynie",
"Ferdydurke", "Wspomnienia polskie" i inne.
w gablotach wyeksponowano materiały z zasobów biblioteki dotyczące pisarza i ukazujące jego
dorobek twórczy
gablota 1: utwory Witolda Gombrowicza: książki i zbiory audiowizualne:
Ferdydurke
Dramaty
Trans - Atlantyk
Dziennik 1r53 - 1r56
Pornografia
Kosmos
Proza, Reportaże, Krytyka
Wspomnienia polskie
gablota 2: publikacje dotyczące pisarza:
Jarzębski W.: Gra w Gombrowicza
Bortnowski S.: Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole
Jarzębski J.: Podglądanie Gombrowicza
Kępiński T.: Witold Gombrowicz: studium portretowe
Falkiewicz W.: Polski Kosmos
Głaz K.: Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia
gablota 3: artykuły z czasopism:
Błoński I.: Gombrowicz a literatura dwudziestolecia. "Teatr" 1rr3 nr r s. 8 - 10
Brzozowski T.: Gombrowicz mistyczny. "Ogród" 1rr7 nr 4 s. 155 - 162
Feron B.: Krytyk czy recenzent?... "Ojczyzna - Polszczyzna" 1rr5 nr 2 s. 55 - 62
Kaniowska B.: Oswajanie Gombrowicza. "Polonistyka" 2002 nr 6 s. 347 - 352
Miłosz Cz.: Kim jest Gombrowicz?. "Dialog" 1r81 nr 5 s. 106
3
Uzupełnieniem materiałów eksponowanych w gablotach były pocztówki przedstawiające postać
twórcy.
VII.
Promocja:
afisz zapraszający na wystawę (umieszczony na tablicy ogłoszeń w bibliotece, przesłany do
bibliotek szkolnych)
informacja zamieszczona na stronie internetowej biblioteki i stronie Roku Gombrowicza
http://www.gombrowicz.pl/pl/organizatorzy.htm
informacja w prasie lokalnej
Wystawa czynna była przez r tygodni w okres wakacji. Wzbudziła duże zainteresowanie wśród
użytkowników biblioteki. Zapoznała odwiedzających placówkę z materiałami nieznanymi im dotychczas oraz
wywołała refleksje nad twórczością Witolda Gombrowicza. Ekspozycja była tak ciekawa dzięki materiałom
uzyskanym od Pani Karoliny Rozwód - Koordynatora Programu Roku Gombrowicza.
Materiały eksponowane na wystawie zostały zabezpieczone i będą udostępniane zainteresowanym
nauczycielom bibliotekarzom, którzy będą organizować podobne wystawy w swoich szkołach.