załącznik nr 2

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 2
Załącznik nr 2
ZAŁĄCZNIK CENOWY
Zakres nr 1 – badania mikrobiologiczne
Pakiet 1
L.p.
1.
Nazwa badania
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa badania
Posiew krwi w kierunku prątków systemie BD BACTEC 9050
Posiew w kierunku prątków w systemie BD BACTEC MGIT
Posiew w kierunku prątków na podłoża stałe ( LoewensteinaJensena i Stonebrinka)
badania krwi i moczu w kierunku gruźlicy
Lekooporność podstawowa prątków - metodą konwencjonalną
Lekooporność prątków na leki dodatkowe
Lekooporność prątków w systemie BD BACTEC MGIT
Próba tuberkulinowa
Rozmaz w kierunku AFB (barwienie metodą Ziehl-Neelsena)
Rozmaz w kierunku AFB cito (barwienie metodą Ziehl-Neelsena
Różnicowanie wyhodowanych prątków na M.tuberculosis complex i
MOTT
®
12.
Test wydzielania interferonu γ – QuantiFERON TB
®
13.
14.
Czas
oczekiwania
na wynik/
Ilość dni
Cena
zł.
Czas
oczekiwania
na wynik/
Ilość dni
badanie mikrobiologiczne w kierunku grypy AH1N1
Pakiet 2
L.p.
1.
Cena
zł.
Test wydzielania interferonu γ – T-SPOT TB
Wykrywanie DNA prątków gruźlicy z posiewem w systemie BD
BACTEC MGIT T
Pakiet 3
L.p.
Nazwa badania
1.
WR/VDRL (wykonywanie 24 godz./dobę)
2.
Toxo IgG (wykonywanie 24 godz./dobę)
3.
Toxo IgM (wykonywanie 24 godz./dobę)
Pakiet 4
L.p.
Nazwa badania
1.
CMV PCR DNA ilościowy
2.
CMV PCR DNA jakościowy
Pakiet 5
L.p.
Nazwa badania
1.
pasożyty w kale
2.
owsiki
3.
Lamblia w kale - antygen Gardia Lamblia
Cena
zł.
Czas
oczekiwania
na wynik/
Ilość dni
Cena
zł.
Czas
oczekiwania
na wynik/
Ilość dni
Cena
zł.
Czas
oczekiwania
na wynik/
Ilość dni
………………………………………
Podpis Oferenta