pobierz program szkolenia

Komentarze

Transkrypt

pobierz program szkolenia
ERP Personel
Moduł Kadry
Szkolenie dla Użytkowników
Lipiec 2013
Nazwa szkolenia
Obsługa Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą w komponencie ERP – Personel, Moduł Kadry
Cel
Przekazanie informacji na temat efektywnego wykorzystania modułu Kadry do pracy
Grupa docelowa
Pracownicy Działu Kadr
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość obsługi komputera w systemie Windows (umiejętność posługiwania się klawiaturą
i myszą)
Obsługa przeglądarki internetowej
Metody szkolenia
Wykłady i ćwiczenia
Umiejętności nabyte po szkoleniu
Umiejętność poruszania się po module Kadry
Umiejętność wykonywania w aplikacji czynności niezbędnych do obsługi kartoteki pracowników
i współpracowników
Czas szkolenia
2 dni szkoleniowe
Zakres szkolenia
Zestawienie szczegółowych zagadnień szkoleniowych z podanym czasem dla każdego zagadnienia
Lp.
Zagadnienie
1 Powitanie i zapoznanie
Omówienie zagadnień
2 związanych z pracą
w module Kadry
Omówienie zagadnień
3 dotyczących Kartoteki
pracowników
Zagadnienia szczegółowe
I dzień
Powitanie uczestników
Przedstawienie agendy szkolenia
Wprowadzenie
Lista obecności
Uruchamianie aplikacji i logowanie użytkownika
Ogólny wygląd programu
Interfejs użytkownika
Struktura Organizacyjna (Wykaz Placówek)
Struktura Zatrudnienia (Wykaz stanowisk Pracy)
Obsługa słowników
Filtry / widoki w kartotece, pozycjonowanie
Zatrudnienie pracownika administracji
Zatrudnienie nauczyciela
4 Przerwa kawowa
5 Ćwiczenia
Uczestnicy szkolenia realizują scenariusze
szkoleniowe dotyczące omówionych zagadnień
Czas trwania
30 min
30 min
10 min
10 min
20 min
10 min
55 min
2
Lp.
Zagadnienie
Omówienie zagadnień
6 dotyczących Kartoteki
pracowników
Zagadnienia szczegółowe
Dane pracownika - omówienie podkartotek:
- dane personalne - zmiana danych personalnych
- dane urzędowe
- dane ZUS
- wykształcenie
- informacje o rodzinie
- adresy
- historia pracy
- rachunki bankowe
- obciążenia komornicze i administracyjne
- badania lekarskie
7 Przerwa kawowa
Omówienie zagadnień
8 dotyczących Kartoteki
pracowników c.d.
11
Podsumowanie I dnia
szkolenia
12 Powitanie
Omówienie zagadnień
13 dotyczących Kartoteki
pracowników c.d.
14 Ćwiczenia
Dane pracownika - omówienie podkartotek c.d.:
- szkolenia i kwalifikacje
- dyscyplina pracy
- kontakty
- dane dodatkowe
- umowa o pracę
- kary, nagrody, odznaczenia
- załączniki multimedialne
- klasyfikacja budżetowa (pracownik)
Dokumenty zgłoszeniowe ZUS i generowanie
deklaracji zgłoszeniowej
Przeszeregowanie pracownika administracji
Przeszeregowanie nauczyciela
Uczestnicy szkolenia realizują scenariusze
szkoleniowe dotyczące omówionych zagadnień
Podsumowanie na podstawie agendy
Podziękowanie za przybycie, podanie godziny
rozpoczęcia szkolenia w dniu następnym
II dzień
Powitanie uczestników i przedstawienie agendy II
dnia szkolenia.
Anulowanie przeszeregowania
Anulowanie zatrudnienia
Zwolnienie pracownika i wyrejestrowanie z ZUS
Anulowanie zwolnienia
Uczestnicy szkolenia realizują scenariusze
szkoleniowe dotyczące omówionych zagadnień
15 Przerwa kawowa
Omówienie zagadnień
16 dotyczących Kartoteki
współpracowników
1h
10 min
9 Przerwa kawowa
10 Ćwiczenia
Czas trwania
Filtry / widoki w kartotece, pozycjonowanie
Zawarcie umowy ze współpracownikiem
Dane współpracownika - omówienie podkartotek:
- dane personalne
- dane urzędowe
- dane ZUS
- informacje o rodzinie - rejestracja członka rodziny
- adresy
1h
20 min
15 min
20 min
10 min
1 h 15 min
5 min
5 min
5 min
5 min
10 min
5 min
40 min
10 min
10 min
20 min
1h
3
Lp.
Zagadnienie
Zagadnienia szczegółowe
Czas trwania
- rachunki bankowe
- obciążenia komornicze i administracyjne
- dyscyplina pracy
17 Przerwa kawowa
Omówienie zagadnień
18 dotyczących Kartoteki
współpracowników c.d.
19 Ćwiczenia
10 min
Dane pracownika - omówienie podkartotek c.d.:
- kontakty
- dane dodatkowe
- dane umowy - harmonogram płatności
- szkolenia i kwalifikacje
- klasyfikacja budżetowa (współpracownik)
Usunięcie umowy
Uczestnicy szkolenia realizują scenariusze
szkoleniowe dotyczące omówionych zagadnień
50 min
15 min
1 h 15 min
20 Przerwa kawowa
21 Raporty kadrowe
22 Podsumowanie procesów
Raporty wbudowane i generator raportów
Podsumowanie omówionych procesów
10 min
15 min
15 min
23 Test sprawdzający
Uczestnicy szkolenia wykonują test końcowy
20 min
24 Wypełnianie ankiet
Uczestnicy szkolenia wypełniają ankietę dotyczącą
szkolenia
15 min
Lista scenariuszy:
Scenariusz 1: K01_Logowanie
Scenariusz 2: K02_Dane_jednostki
Scenariusz 3: K03_Zatrudnienie
Scenariusz 4: K04_Zatrudnienie_nauczyciela
Scenariusz 5: K05_Przypisanie_klasyfikacji
Scenariusz 6: K06_Dodawanie_obciazen_wynagrodzenia
Scenariusz 7: K07_Generowanie_zgloszen_ZUS
Scenariusz 8: K08_Przeszeregowanie
Scenariusz 9: K09_Przeszeregowanie_nauczyciela
Scenariusz 10: K10_ Rejestracja_absencji
Scenariusz 11: K11_Anulowanie_zatrudnienia
Scenariusz 12: K12_ Anulowanie_przeszeregowania
Scenariusz 13: K13_Zwolnienie_pracownika
Scenariusz 14: K14_ Anulowanie_zwolnienia
Scenariusz 15: K15_ Drukowanie_Rp_7
Scenariusz 16: K16_Zawarcie_umowy
Scenariusz 17: K17_Zmiana_danych
Scenariusz 18: K18_Dane_dodatkowe
Scenariusz 19: K19_Rejestracja_czlonka_rodziny
Scenariusz 20: K20_Usuniecie_umowy
4