Sita szczelinowe

Transkrypt

Sita szczelinowe
Sita szczelinowe
Sita szczelinowe
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Zadaj pytanie o produkt
Szczegó?y produktu
Opis
Sita szczelinowe zgrzewane produkowane s? w oparciu o metod? zgrzewanie elektrooporowego, poprzez zgrzewanie specjalnie profilowanych
drutów roboczych do drutów no?nych pod k?tem 90 stopni. Charakteryzuj? si? bardzo wysok? precyzj? wykonania i wymiarów szczelin. Sita
zdolne do przenoszenia du?ych obci??e?, o wysokim wspó?czynniku powierzchni otwartej, niskiej podatno?ci na za?lepianie i idealnie równej
powierzchni. Nowoczesna technologia zgrzewania pozwala na stosowanie ró?nych drutów roboczych, uzyskanie ró?nych szczelin w jednym
sicie zastosowanie ró?nych drutów no?nych oraz ró?nych, odleg?o?ci pomi?dzy drutami no?nymi w jednym sicie.
Materia?
Wg katalogu sit szczelinowych - Ferryt: AISI 430 (1.4016); Austenit: AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 202 (1.4373), AISI 316
(1.4401), AISI 316L (1.4404), AISI 317LN (1.4439), AISI 904L (1.4539), AISI 321 (1.4541), AISI 316 Ti (1.4571), Duplex: 329 LN (1.4462), 439
(1.4410); Specjalne: 2.4360, 2.4610, 2.4816
Szczelina
Standard od 0,05mm. Mniejsze na specjalne ?yczenie Klienta.
Drut no?ny
1 / 2
Sita szczelinowe
Wg. katalogu sit szczelinowych: Typ I: 10x3, 10x2, 12x3, 15x3, 18x2, 20x2, 30x2 i druty specjalnee Q: Q35, Q55
Drut roboczy
Wg. katalogu sit szczelinowych: Typ Sb: Sb6, Sb8, Sb12, Sb18, Sb 22, Sb28, Sb34, Sb42, Sb60, Sb70, SbA50 and the special wires type Sbb:
Sbb34, Sbb38, Sbb42, Sbb48, Sbb50, Sbb76, 2,4x5, 3x6,5.
Wymiary
max. 3500 x 4000 mm; wykonanie zwyk?e - inne wymiary na specjalne ?yczenie Klienta.
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty