Za kilka dni w Z Botoryi zn ów zagra Wielka Orkiestra Zwi tecznej

Komentarze

Transkrypt

Za kilka dni w Z Botoryi zn ów zagra Wielka Orkiestra Zwi tecznej
ZBotoryjski Portal Internetowy
http://www.zlotoryja.info/portal/informacje/?komentarz.informacja.6550
Strona 1/2
Za kilka dni w ZBotoryi znów zagra Wielka Orkiestra Zwitecznej Pomocy
Bartosz Jeziorski, [roda 08 styczeD 2014 - 00:01:31
W najbli|sz niedziel po raz 22 zagra Wielka Orkiestra Zwitecznej Pomocy, podczas której zbierane bd [rodki
na zakup specjalistycznego sprztu dla dziecicej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Organizatorzy
zBotoryjskiego finaBu przygotowali szereg atrakcji wspierajcych zbiórk pienidzy. Centrum wydarzeD jak co roku
bdzie ZBotoryjski O[rodek Kultury i Rekreacji. To wBa[nie tam przeprowadzona zostanie tradycyjna loteria i aukcja
przedmiotów. Ka|dy chtny bdzie mógB kupi co[ ciepBego: herbat, grochówk, bigos czy |urek.
NajmBodszych bdzie bawi Fabryka Urodzin wraz z Kubusiem Puchatkiem a zawodnicy z GLKS Unia Pielgrzymka poka|
jak strzela z Buku. Na Baszcie Kowalskiej zawieszone bdzie gigantyczne serduszko, które ka|dy mieszkaniec bdzie
mógB dodatkowo udekorowa wBasnymi maBymi serduszkami.
Je[li chcecie przekaza jakie[ przedmioty na licytacj lub loteri (mog by niechciane prezenty, obrazki, pByty,
rkodzieBa, kupony na usBugi itp, rzeczy nowe / w bardzo dobrym stanie) zapraszamy do kontaktu z PawBem ZabBotnym
telefon: 697 422 215 email: kontakt (maBpa) naszerio.pl
Tym razem koncerty nie odbd si w ZBotoryjskim O[rodku Kultury i Rekreacji tylko na placu przed nim. Na scenie
zaprezentuj si:
Gonzo (Legnica, gatunek: Rock, Pop, Ska) to grupa przyjacióB , których Bczy wspólna pasja do muzyki .W obecnym
skBadzie gramy od 2013. ZespóB braB udziaB w festiwalu subkultur w Strzegomiu i dostali[my wyró|nienie. link do strony:
- otwórz link RJGR (gatunek: Rap) jest klasycznym reprezentantem polskiej sceny rap. To dwoje mBodych ludzi bdcych zarówno
performerami jak i producentami muzycznymi. Dotychczas zdoBali zaprezentowa si podczas 21 finaBu WOZP w ZSZ w
ZBotoryi oraz przy otwarciu III Mistrzostw Polski Nauczycieli w Wyciskaniu Sztangi Le|c w Jerzmanicach Zdroju. Ostatnio
doBczyBa do nich kole|anka z któr wspólnie tworz rap.
Naked Canvas (ZBotoryja, gatunek: Alternative Rock) to zespóB Bczcy rocka, alternatyw oraz ci|sze brzmienia
hard rockowej gitary. Grupa ma na koncie ju| kilka wystpów na Dolnym Zlsku oraz sukces w regionalnym przegldzie
kapel. Link do strony: - otwórz link Affect (ZBotoryja, gatunek : Rock / Pop Rock) gra to co czuj jego czBonkowie. Ich brzmienie jest mieszank ka|dego z
nich, uczu które przelewaj w dzwiki. Wszyscy okre[laj styl i bior czynny udziaB w tworzeniu kompozycji.
Kierunek, w którym pod|a AFFECT, okre[la nieustanne negocjacje warto[ci muzycznych ka|dego z czBonków
zespoBu. Zwiadomo[ tego pozwala unika niepotrzebnych spi i nieporozumieD. Link do strony:
- otwórz link -
Korpis Karmel (Kamienna Góra, gatunek: rap-core, alternatywa ) to kamiennogórski undergroundowy zespóB, grajcy
alternatyw z przewag elementów rapcore. ZostaB zaBo|ony na pocztku lipca 2012 roku, a dziaBalno[
rozpoczB z dniem 1 wrze[nia tego samego roku. Od tego czasu zespóB pracuje nad wBasnym materiaBem muzycznym o
nazwie "Akrofonika". Muzyka zespoBu to hybryda rapu, rocka, punka, jazzu i wszelkich gatunków, z którymi czBonkowie
kiedykolwiek si twórczo spotkali. Link do strony
- otwórz link -
ZBotoryjski Portal Internetowy
http://www.zlotoryja.info/portal/informacje/?komentarz.informacja.6550
Strona 2/2
Organizatorzy: ZHP ZBotoryja, ZBotoryjski O[rodek Kultury i Rekreacji, Nasze RIO, Fabryka Urodzin

Podobne dokumenty