posttest odpowiedzi Wołczyn

Transkrypt

posttest odpowiedzi Wołczyn
MŁODZI W GRZE
Podniesienie kompetencji obywatelskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Oławie, Oleśnicy i Wołczynie
Ćwiczenie „Obywatelska gra terenowa – Ferma Norek”
Instrukcja dla uczestników
Każda z uczestniczących w ćwiczeniu grup otrzymuje spreparowane materiały (będą nimi
wycinki z fałszywych gazet) dotyczące budowy fermy norek w ich gminie. Zostaną w nich zawarte
informacje mające zniechęcić uczestników do poparcia tej inwestycji (np. zdjęcia z wnętrza innych
ferm norek, dane odnośnie niehumanitarnych warunków życia w klatkach oraz liczby uśmiercanych
zwierząt). Zadaniem grupy będzie zablokowanie budowy fermy norek w ich gminie.
Każda z grup będzie musiała wykonać ćwiczenia na 5 stacjach. Wszystkie grupy muszą zaliczać stacje
zgodnie z wyznaczoną kolejnością, gdyż istnieje między nimi związek przyczynowo-skutkowy. Każda z
grup startuje z 10 minutowym opóźnieniem w porównaniu do poprzedniej, tak aby nie spotkały się w
trakcie wykonywania zadań.
Stacje
I Organizacja happeningu – Grupa zostaje zaproszona do sali przez trenera przebranego za hippisa.
Ten prosi ich o przygotowanie happeningu mającego na celu uświadomienie społeczności lokalnej, że
budowa fermy norek może nieść za sobą wiele problemów. Przy organizacji happeningu grupa będzie
mogła skorzystać z materiałów pomocniczych (np. kartony, taśma klejąca, kolorowe pisaki, nożyczki,
zdjęcia norek, itp.). Po odegraniu happeningu hippis zaprasza grupę do kolejnej stacji (inna sala) na
spotkanie z inwestorem.
II Spotkanie z inwestorem – Grupa otrzymuje kilka minut na przygotowanie 2-3 argumentów, przy
pomocy których spróbuje przekonać inwestora do rezygnacji z budowy fermy norek. Później jej
członkowie rozpoczynają negocjacje z inwestorem. W ich wyniku nie zostaje zawarte porozumienie.
Inwestor wyprasza grupę z sali zarzucając im, że nie są przygotowani do rozmowy z nim, m.in.
wskazuje, że nie wyłonili spośród siebie lidera, który mógłby w ich imieniu podejmować wiążące
decyzje. Inwestor zaprasza grupę do kolejnej sali, gdzie czeka na nich zadanie – niespodzianka.
III Spotkanie z jurorem – grupa ma za zadanie stworzyć komitet protestacyjny, wybrać lidera oraz
przygotować hasło i piosenkę, których tematem przewodnim jest sprzeciw wobec budowy fermy
norek w ich gminie. Po wykonaniu wszystkich czynności juror informuje grupę, że o ich działalności
usłyszał prawnik, który chciałby udzielić im darmowych porad, co do dalszych możliwości działania.
Juror zaprasza grupę do kolejnej sali.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
MŁODZI W GRZE
Podniesienie kompetencji obywatelskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Oławie, Oleśnicy i Wołczynie
IV Spotkanie z prawnikiem – prawnik w formie wierszowanej prezentuje różne narzędzia (np. petycja,
referendum konsultacyjne, itp.), które grupa może zastosować w celu powstrzymania budowy fermy
norek. Zadaniem grupy jest wybranie metody, która im odpowiada, i przedstawienie jej burmistrzowi
gminy na ostatniej stacji. Prawnik prowadzi grupę do innej sali na spotkanie z burmistrzem.
V Spotkanie z burmistrzem. Grupa prezentuje burmistrzowi swój dalszy plan postępowania.
Docelowo burmistrz przystaje na propozycje grupy, gratuluje im pokonania inwestora i zablokowania
budowy fermy. Po zakończeniu spotkania burmistrz zaprasza grupę do sali, z której startowały
wszystkie grupy.
Po zrealizowaniu zadań przez wszystkie grupy dochodzi do wspólnego spotkania uczestników
gry z trenerami, podczas którego obie strony wymieniają się uwagami na temat przebiegu gry.
Następnie trenerzy podsumowują całe ćwiczenie.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Podobne dokumenty