„ Śliwkowych Szkół”. - Gimnazjum w Tęgoborzy

Komentarze

Transkrypt

„ Śliwkowych Szkół”. - Gimnazjum w Tęgoborzy
Projekt edukacyjny zaplanowany do realizacji w ramach
„ Śliwkowych Szkół”.
Projekt przygotowany i zaplanowany do realizacji przez zespół nauczycieli Gimnazjum
w Tęgoborzy.
I.
Temat projektu: Moja Gmina – historia i środowisko.
II.
Cele projektu:
 Przybliżanie młodzieży treści związanych z historią regionu, istotnymi wydarzeniami
i środowiskiem przyrodniczym;
 Rozbudzanie zainteresowania przeszłością, podtrzymywanie tradycji, kultywowanie
obrzędów, popularyzacja wiedzy o własnym regionie;
 Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, przygotowanie do samokształcenia,
kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 Lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżanie pokoleń, poznawanie i promowanie
Lokalnych Grup Działania.
III.
Czas realizacji: IV- V 2015 r.
IV.
Uczestnicy;

V.
Zespoły uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gmin: Łososina Dolna i Gródek n/D
Dunajcem. W/w gminy należą do Stowarzyszenia „ Na Śliwkowym Szlaku”. Działania
związane z poznawaniem historii i tradycji naszego regionu co roku rozszerzamy o inne
obszary. W tym roku chcemy promować nasze tradycje, zwyczaje, stad pomysł na
uczestnictwo w programie Śliwkowych Szkół. W przyszłości zamierzamy włączać kolejne
szkoły z gmin, które należą do Stowarzyszenia „ Na Śliwkowym Szlaku” Lokalnej Grupy
Działania.
Zadania , które mają wykonać zespoły aby zrealizować cele projektu:
a) Aby przygotować się do konkursu wiedzy zespoły z poszczególnych szkół muszą
poznać:
 Historię regionu - ważne wydarzenia, świadków historii, miejsca pamięci
narodowej;
 Kulturę regionu - twórców, obrzędy, zwyczaje, legendy, zabytki, miejsca kultu
religijnego, architekturę przemysłową;
 Przyrodę regionu - parki, rezerwaty, ciekawostki o regionie;
 Społeczeństwo obywatelskie – grupy działania, stowarzyszenia, organizacje,
działania angażujące społeczność lokalną.
b) Przygotować gazetkę historyczną, w której umieszczą ciekawe wywiady, tradycje,
legendy, zabytki, zwyczaje, ważne miejsca, ważne działania społeczeństwa
lokalnego.
c) Grupa kulinarna- czyli uczniowie Gimnazjum w Tęgoborzy- przygotuje prace
pt; Poradnik kulinarny mojej babci”. Prace będą zaprezentowane podczas
konkursu.
d) Uczniowie zespołu kulinarnego zaproszą do współpracy swoje babcie, wspólnie
przygotują tradycyjne potrawy związane z naszym regionem, potrawy z
wykorzystaniem śliwki sechlońskiej, jabłek i przetworów.
e) Zespół ds. dekoracji przygotuje przestrzenną dekorację pt; „Kwitnące sady”.
f) Zespół do spraw promocji wykona zdjęcia, przygotuje informacje do prasy,
umieści informacje i zdjęcia na stronach internetowych.
VI.
Sposób prezentacji: konkurs, prezentacje prac i potraw odbędą się w Gimnazjum
w Tęgoborzy;
 Konkurs wiedzy- test dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w/w
gmin;
 Prezentacja prac – gazetki historycznej;
 Prezentacja prac- poradników kulinarnych mojej babci;
 Prezentacja i degustacja regionalnych potraw;
Informacja o projekcie, wynikach konkursu, zdjęcia z prezentacji i degustacji potraw
zostaną umieszczone na stronie internetowej gimnazjum, stronie gmin oraz
stowarzyszenia.
VII.
Termin prezentacji- 20 maj 2015 r. od godziny 10.00;
VIII.
Kryteria oceny projektu; Członkowie jury będą przyznawać punkty za:
 test wiedzy- indywidualnie ;
 pracę przygotowaną przez 3 osobowy zespół z danej szkoły;
 przygotowanie poradników i prezentację potraw.
Uczestnicy projektu otrzymają nagrody:
 indywidualne za test wiedzy:
 zespołowe dla szkół: łącznie punkty za test wiedzy i pracę.
IX.
Odbiorcy projektu;
 zaproszeni goście –władze gmin, władze Stowarzyszenia „ Na Śliwkowym
Szlaku” ,
 uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie,
 rodzice, babcie, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Tęgoborzy;
Przygotowali:
Irena Basta- Dyrektor Gimnazjum w Tęgoborzy;
Krystyna Gargula- nauczyciel historii;
Renata Kaczkowska – nauczyciel geografii.