dizajn, badania, teoria. Zderzenie czy łączenie

Transkrypt

dizajn, badania, teoria. Zderzenie czy łączenie
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ –
dizajn, badania, teoria.
Zderzenie czy łączenie światów?
School of Form i Zakład Badań Kultury Wizualnej
i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM
zapraszają na DWA DNI Z DIZAJNEM – konferencję o interdyscyplinarności w projektowaniu.
CALL FOR:
PAPERS
CASE STUDIES
WORKSHOPS
Projektowanie już dawno przestało być sprawą wyłącznie dizajnerów – w jego tworzenie zaangażowani są także
przedstawiciele innych obszarów: nauki, kultury, biznesu czy administracji publicznej.
Wraz ze zmianami roli i funkcjonowania projektowania, zmieniają się parametry „dobrego dizajnu” – to już nie tylko
to, co widzialne – estetyka i ładnie zaprojektowane logo czy meble – to coraz częściej wszystko to, co niewidzialne
– sposób myślenia i działania przejawiający się w specyficznym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów
współczesnego świata.
Wraz z tym zmienia się też społeczna rola projektantów, którzy nie tylko są odpowiedzialni za estetyzację kultury
materialnej, ale coraz częściej pełnią rolę kulturowych pośredników między produkcją a konsumpcją (Bourdieu, du
Gay) lub zyskują reputację profesjonalnych innowatorów (Waisberg). Dizajnerzy nie tworzą swoich innowacyjnych
rozwiązań w próżni – współpracują ze specjalistami różnych dziedzin. Interdyscyplinarna współpraca i praca zespołowa umożliwiają całościowe podejście do złożonych zagadnień współczesności.
Interdyscyplinarne myślenie projektowe (design thinking) to podejście z powodzeniem stosowane w procesach
wymyślania nowych produktów, tworzenia usług czy projektowania przestrzeni i interakcji.
Wydaje nam się ważne zebranie polskich dobrych przykładów interdyscyplinarnych działań projektowych.
Dlatego organizujemy wydarzenie, które będzie przeglądem modelowych rozwiązań, a także pozwoli na dyskusję
o potencjałach takiej współpracy i możliwych barierach czy zagrożeniach, która będzie możliwa dzięki poznaniu
przykładów konkretnych projektów (case studies).
GDZIE I KIEDY?
PO CO?
Konferencja odbędzie się w School of Form w Poznaniu,
17-18 stycznia 2013 roku.
Organizując Dwa dni z dizajnem chcemy:
• dokonać przeglądu najciekawszych projektów interdyscyplinarnych – angażujących badaczy, naukowców,
projektantów i innych specjalistów, zobaczyć ile ich
faktycznie jest w Polsce realizowanych,
• przekonać się co wnosi do projektowania interdyscyplinarna współpraca,
• zastanowić się nad tym jakie są możliwe pola współpracy dizajnerów, naukowców, badaczy i teoretyków,
• zainicjować kontakt przedstawicieli różnych środowisk,
który dla wielu uczestników może być początkiem
owocnej współpracy.
CO?
Wydarzenie będzie miało formułę naukowej konferencji
połączonej z prezentacjami prac dizajnerów. Organizując je stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń
dla teoretyków i praktyków projektowania, umożliwiając
dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na przykładach
zrealizowanych projektów. Naszym celem jest zbliżenie
przedstawicieli różnych środowisk: projektowania, nauki
i biznesu, którzy w codziennej rzeczywistości nie zawsze
mają szansę na wymianę myśli i doświadczeń.
DO CZEGO ZAPRASZAMY?
Zapraszamy do zgłaszania propozycji:
• wystąpień teoretycznych,
• prezentacji studiów przypadków – własnych realizacji
i projektów,
• warsztatów.
KOGO ZAPRASZAMY?
SUGEROWANY ZAKRES TEMATYCZNY:
Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli różnych
środowisk. Zapraszamy:
• projektantów i architektów,
• badaczy społecznych i marketingowych,
• strategów i brand managerów,
• socjologów, psychologów, antropologów i filozofów,
• przedsiębiorców i biznesmenów,
• teoretyków i krytyków dizajnu,
• wszystkich, dla których interdyscyplinarność jest
nadrzędną zasadą stosowaną w pracy nad tworzeniem
produktów, usług, interakcji i przestrzeni.
1. każdy produkt opowiada historię – jaką wiedzę o
użytkownikach, warunkach życia, potrzebach i praktykach społecznych przekazują masowo wytwarzane
produkty?
2. projektowanie nie zawsze materialne – projektowanie
systemów, usług, doświadczeń, relacji, komunikacji i
interakcji;
3. przestrzeń jest wszędzie – dizajn w przestrzeni prywatnej, publicznej i wszędzie pomiędzy (in-between);
4. design (not) for all – projektowanie dla wszystkich czy
dla wybranych grup społecznych (np. dzieci, seniorzy,
kobiety, mężczyźni etc.)?
5. form follows technology – technologie produkcyjne w
postindustrialnym społeczeństwie
6. dizajn strategicznie istotny – projektowanie w biznesie, design thinking, strategie oparte na dizajnie;
7. projektowanie społecznie odpowiedzialne – włączanie i wyłączanie społeczne, projektowanie dla czy z
ludźmi, współ-projektowanie, rozwój społeczności w
oparciu o dizajn;
8. ekologia to nie tylko drewniane klocki i szary papier
– nowe wymiary zrównoważonego rozwoju i dobrego
dizjanu;
9. moda daleka od gwiazd – jakie wyzwania stawiają
współczesne trendy projektantom ubioru?
10.design studies – dlaczego powstały, jaką wiedzę
generują, jakie badania promują?
11. myślenie a robienie – filozoficzne inspiracje w projektowaniu.
FORMA ZGŁOSZEŃ:
CALL FOR CASE STUDIES
Szczególnie zależy nam na prezentacjach konkretnych
przykładów współpracy specjalistów różnych dziedzin.
Zapraszamy do zgłaszania studiów przypadków interdyscyplinarnych projektów.
CALL FOR PAPERS
Liczymy na refleksje i komentarze teoretyczne, które
uzupełnią prezentacje praktyków. Zapraszamy do zgłaszania abstraktów wystąpień teoretycznych.
CALL FOR WORKSHOPS
Wszystkich, którzy chcą przetestować lub zaprezentować
w działaniu narzędzia swojej pracy, zachęcamy do zgłaszania pomysłów na warsztaty towarzyszące konferencji.
W aktywny sposób urozmaicą one program i umożliwią
przećwiczenie w praktyce interdyscyplinarnych narzędzi i
metod pracy projektowej.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną do dnia
10 grudnia 2012 na adres: [email protected]
W zgłoszeniu prosimy podać dane autora referatu (tytuł
naukowy, adres, nr telefonu), tytuł referatu oraz załączyć
abstrakt w formacie rtf (800-1000 znaków). Informacje
o programie dostępne będą 17 grudnia.
Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN (przewidujemy
zniżki dla studentów i doktorantów, obejmuje posiłki
i napoje podczas konferencji oraz imprezę towarzyszącą). Wpłaty należy dokonać na konto SWPS ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, nr 17 1750 0009 0000
0000 1095 1089, z dopiskiem: „dwa dni z dizajnem”
oraz imieniem i nazwiskiem referenta do 30 grudnia
2012. Faktury VAT będą wystawiane tylko osobom, które
zgłoszą chęć ich otrzymania.
Planowana recenzowana publikacja pokonferencyjna.
Miejsce:
School of Form
ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań
(MTP, hala nr 1)
Pomysł i organizacja:
Agata Nowotny
([email protected]) / School of Form
Monika Rosińska
([email protected]) / Zakład Badań Kultury
Wizualnej i Materialnej, Instytut Socjologii UAM
Patronat merytoryczny:
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska (UAM), Wojciech
Dziedzic (SoF, Gerrit Rietveld Academie), Agnieszka
Jacobson-Cielecka (SoF), dr Ewa Klekot (SoF, UW),
prof. Marek Krajewski (UAM), dr Norbert Leśniewski
(SoF, UAM), Bartosz Mucha (SoF), Agata Nowotny
(SoF), Monika Rosińska (UAM, SoF), dr Marta
Skowrońska (UAM), dr Agnieszka Szóstek (SoF),
dr Dawid Wiener (SoF), dr Oskar Zięta (SoF).

Podobne dokumenty