V i VI zjazd - II stopień I sem.

Transkrypt

V i VI zjazd - II stopień I sem.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
PLAN ZAJĘĆ
I rok I semestr (semestr zimowy 2016/2017)
Studia II stopnia, tryb niestacjonarny
Kierunek – Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zjazd V (9-10-11 grudzień 2016 r.)
Godzina
Piątek
Godzina
9:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:30
15.00 – 16.30
14:00 – 15:30
16.30 – 18.00
15:30 – 17:00
18.00 – 19.30
17:00 – 18:30
Sobota
Historia bezpieczeństwa
wewnętrznego w Polsce
dr hab. prof. nzw. Janusz
Gierszewski AULA
Strategie bezpieczeństwa
wewnętrznego
prof. zw. dr hab. Witold
Pokruszyński AULA
Ochrona przed czynnikami
masowego rażenia
dr hab. Peter Spily AULA
Przerwa obiadowa
Ochrona przed czynnikami
masowego rażenia
dr hab. Peter Spily AULA
Ochrona przed czynnikami
masowego rażenia
dr hab. Peter Spily AULA
WF- sztuki i sporty walki
Instruktorzy s. gimnastyczna
Godzina
Niedziela
9:00 – 10:30
Język obcy
Lektorzy
10:30 – 12:00
Zarządzanie systemami
bezpieczeństwa wewnętrznego
dr Mariusz Rozwadowski AULA
12:00 – 13:30
Etyka
dr Juliusz Piwowarski AULA
Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30
Psychologia społeczna
dr Wojciech Czajkowski AULA
15:30 – 17:00
Komunikacja społeczna
dr Wojciech Czajkowski AULA
17:00 – 18:30
Komunikacja społeczna
dr Wojciech Czajkowski AULA
Zjazd VI (16-17-18 grudzień 2016 r.)
Godzina
Piątek
Godzina
9:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:30
15.00 – 16.30
14:00 – 15:30
16.30 – 18.00
15:30 – 17:00
18.00 – 19.30
17:00 – 18:30
Sobota
Historia bezpieczeństwa
wewnętrznego w Polsce
dr hab. prof. nzw. Janusz
Gierszewski AULA
Strategie bezpieczeństwa
wewnętrznego
prof. zw. dr hab. Witold
Pokruszyński AULA
Ochrona przed czynnikami
masowego rażenia
dr hab. Peter Spily AULA
Przerwa obiadowa
Ochrona przed czynnikami
masowego rażenia
dr hab. Peter Spily AULA
WF- sztuki i sporty walki
instruktorzy s. gimnastyczna
WF- sztuki i sporty walki
instruktorzy s. gimnastyczna
Godzina
Niedziela
9:00 – 10:30
Język obcy
Lektorzy
10:30 – 12:00
Zarządzanie systemami
bezpieczeństwa wewnętrznego
dr Mariusz Rozwadowski AULA
12:00 – 13:30
Etyka
dr Juliusz Piwowarski AULA
Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30
Psychologia społeczna
dr Wojciech Czajkowski AULA
15:30 – 17:00
Komunikacja społeczna
dr Wojciech Czajkowski AULA
17:00 – 18:30