Edycja 2015 SEMINARIUM DLA DYRYGENTÓW

Transkrypt

Edycja 2015 SEMINARIUM DLA DYRYGENTÓW
Edycja 2015
SEMINARIUM DLA DYRYGENTÓW
SESJA LETNIA 23-28 sierpnia 2015
„Muzyka romantyczna a cappella”
DZIEŃ 1
23.08.2015, niedziela
07:30-09:00
09:45-10:00
10:00-13:15
13:15-14:30
15:00-18:30
19:00-20:00
Śniadanie
Spotkanie organizacyjne
Warsztaty psychologiczne „Psychologia przywództwa” (Dawid Stanik)
Obiad
Warsztaty psychologiczne „Psychologia przywództwa” (Dawid Stanik) – c.d.
Kolacja
DZIEŃ 2
24.08.2015, poniedziałek
07:30-09:00
09:00-09:30
09:30-13:00
13:00-14:30
15:00-16:00
16:00-20:00
19:00-20:00
Śniadanie
Hospitowanie zbiorowej emisji głosu prowadzonej w sekcjach przez nauczycieli
śpiewu
Warsztaty psychologiczne „Psychologia przywództwa” (Dawid Stanik) – c.d.
Obiad
Spotkanie z prof. Markiem Gandeckim – prowadzącym warsztaty
dyrygenckie – lekcje dyrygowania
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)
Kolacja
DZIEŃ 3
25.08.2015, wtorek
07:30-09:00
09:00-13:30
13:30-14:30
15:00-16:30
16:45-18:45
19:00-20:00
21:00-24:00
Śniadanie
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)*
Obiad
Spotkanie z maestro Wernerem Pfaffem – dyrygentem gościnnym sesji
letniej Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)*
Kolacja
Impreza taneczna
DZIEŃ 4
26.08.2015, środa
07:30-09:00
09:00-13:30
13:30-14:30
15:00-16:30
16:45-18:45
19:00-20:00
Śniadanie
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)*
Obiad
Wykład „Języki duszy. O syntezie i korespondencji sztuk w romantyzmie” (Olaf
Krysowski)
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)*
Kolacja
DZIEŃ 5
27.08.2015, czwartek
07:30-09:00
09:00-13:30
13:30-14:30
15:00-17:00
18:30-19:00
19:00-20:00
Śniadanie
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)*
Obiad
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)*
Pożegnanie nauczycieli śpiewu
Kolacja
DZIEŃ 6
28.08.2015, piątek
07:30-09:00
09:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:30
po obiedzie
*
Śniadanie
Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania (Marek Gandecki)
Zakończenie warsztatów
Obiad i wykwaterowanie
możliwość wyjazdu na koncert PNChM w Białymstoku
W trakcie lekcji dyrygowania będzie możliwość hospitowania prób tutti PNChM
UWAGI

W trakcie trwania Seminarium będą odbywać się lekcje śpiewu, które mają miejsce
podczas prób i innych zajęć wg grafiku ustalonego indywidualnie dla każdego
uczestnika. W sesji letniej dla uczestnika przewidziane są 2 indywidualne, 30-minutowe
lekcje. Harmonogram lekcji będzie przekazany w pakiecie po przyjeździe. Na lekcje
śpiewu należy przygotować minimum 2 solowe utwory wraz ze sklejoną kopią nut dla
akompaniatora. Na terenie hotelu nie będzie możliwości drukowania nut.

W grafiku nie zostały ujęte – sesja zdjęciowa zbiorowa i indywidualne sesje zdjęciowe
portretowe – zostaną one ustalone w zależności od warunków atmosferycznych
w trakcie trwania Seminarium.

W sesji letniej edycji 2015 spośród zakwalifikowanych do uczestnictwa osób zostaną
wybrani dyrygenci asystenci, którzy poprowadzą próby kwartetowe i sekcyjne
z chórem dniach 21-23 sierpnia.

Warsztaty dyrygenckie – lekcje dyrygowania – będą miały formę otwartych
(z udziałem pozostałych uczestników seminarium) indywidualnych lekcji dyrygowania,
które będzie prowadził prof. Marek Gandecki. Dla każdego uczestnika przewidziane są
2 indywidualne, 30-minutowe lekcje. Na lekcjach będzie odbywała się praca nad
repertuarem, który na próbach i koncertach wykona Polski Narodowy Chór Młodzieżowy.
Wybór utworów, które należy przygotować wraz z materiałem nutowym zostanie
przesłany osobom zakwalifikowanym.

Udział we wszystkich zajęciach ujętych w harmonogramie jest obowiązkowy,
w wyjątkowych przypadkach decyzję o zwolnieniu z punktu programu podejmuje
dyrektor artystyczny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przychodzenie na zajęcia zbiorowe oraz miejsca
odjazdu autobusów na minimum 5 minut przed planowaną w grafiku godziną.