L17/2016 - Hufiec ZHP PŁOCK

Transkrypt

L17/2016 - Hufiec ZHP PŁOCK
KOMENDANT
HUFCA ZHP PŁOCK
IM. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU
Płock, 6 grudnia 2016 roku
Rozkaz L. 17/2016
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 9/2016 z dnia 28 października 2016 r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3.1. Powołuję komendę kursu podharcmistrzowskiego „Silva Juvenis”, który odbędzie się w terminach –
18-20 listopada 2016 r. w Przasnyszu, 02-04 grudnia 2016 r. w Siedlcach, 13-15 stycznia 2017 r. w
Ostrołęce, w składzie:
…
6. hm. Aleksandra ZIÓŁEK – członki komendy
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 10/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2. Z okazji 70.lecia powstania Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Plakietę Honorowej
Odznaki Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, otrzymali:
- Państwo Yoshimi i Stanisław FILIPEK
- Pan Jan WAĆKOWSKI
- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP PŁOCK nr 2/11/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
ws. zatwierdzenia Regulaminu Komisji Historycznej Hufca ZHP PŁOCK. Uchwała została
zamieszczona na stronie internetowej Hufca ZHP PŁOCK: www.plock.zhp.pl
1.2.2. Informuję, że w dniu 3 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się zbiórka komend hufców
Chorągwi Mazowieckiej, w której udział wziął Komendant Hufca ZHP PŁOCK hm. Mariusz
Fabiszewski oraz Skarbnik Hufca ZHP PŁOCK pwd. Alicja Nowakowska.
1.2.3. Informuję, że w dniu 5 grudnia 2016 roku członkowie 202 GDSH im. Janusza Korczaka,
20DH, 13 DSH „Filantroperzy”, 98 ADH im. Oskara Kolberga przy HZPiT „Dzieci Płocka” wraz z Zczynią Komendanta Hufca ZHP PŁOCK hm. Joanną Banasiak oraz Z-cą Komendanta Hufca ZHP
PŁOCK pwd. Maciejem Tarką wzięli udział w warsztatach muzycznych oraz nagrali w studio
muzycznym pieśń Hufca ZHP PŁOCK „W nadwiślańskim grodzie”. Warsztaty oraz nagranie było
nagrodą za zajęcie miejsca w festiwalu piosenki patriotycznej podczas Biwaku „Raduje się Serce”.
1.2.4. Informuję, że w dniach 17-23 grudnia 2016 roku zuchy, harcerze i instruktorzy będą roznosić
Betlejemskie Światło Pokoju m.in. do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, urzędów, szpitali oraz
parafii. Zachęcam do włączenia się do akcji wszystkie jednostki Hufca PŁOCK.
1.2.5. Informuję, że w dniu 18 grudnia 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” odbędzie się Wigilia Instruktorska, na którą Komenda Hufca
serdecznie zaprasza wszystkich instruktorów, członków starszyzny i przyjaciół Hufca. Zadbajmy
wszyscy o to, aby ten świąteczny czas zbliżył nas do siebie i pomógł pogłębić instruktorską
wspólnotę.
1.2.6. Informuję, że w dniu 21 grudnia 2016 roku o godzinie 18:00 odbędzie się w Płocku Wigilia
przed Ratuszem, podczas której harcerze z Hufca ZHP PŁOCK przekażą mieszkańcom, na ręce
Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Nowakowskiego, Betlejemskiego Światło Pokoju.
1.2.7. Przypominam o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za IV kwartał 2016 roku do dnia
20 grudnia 2016 roku. Proszę o mobilizację gromad, drużyn i kręgów, a także indywidualnych
instruktorów, w tym seniorów i starszyznę Hufca. Jednocześnie podkreślam, że z obowiązku
płacenia składki członkowskiej zwolnieni są jedynie członkowie drużyn „Nieprzetartego Szlaku”.
1.2.8. Przypominam, że do końca 2016 roku jednostki powinny wydatkować i rozliczyć środki
należne z tytułu 20% składek członkowski z 2015 roku.
1.2.9 Informuję, że w dniach 5-8 stycznia 2016 roku oraz 3-5 lutego 2016 roku odbędzie się Kurs
Drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Zachęcam do udziału
w kursie wszystkich drużynowych, którzy nie ukończyli wcześniej podobnego szkolenia.
Szczegóły wraz z ofertą kursu znajdują się na stronie internetowej Hufca ZHP PŁOCK.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę Biwaku „Raduje się Serce”, który odbył w Gimnazjum nr 5 w Płocku z
okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10-11 listopada 2016 roku w składzie:
 phm. Igor Ciepielak – komendant biwaku
 pwd. Maciej Tarka – z-ca komendanta biwaku ds. organizacyjnych
 pwd. Magdalena Baranowska
 pwd. Adrianna Łuksa
 dh. Oliwia Kania
 dh. Katarzyna Sztubecka
Składam podziękowania za włożony wkład w organizację biwaku w szczególności phm. Igorowi
Ciepielakowi oraz pwd. Maciejowi Tarce.
2.3.2. Powołuję komendę wyjazdu po Betlejemskie Światło Pokoju 2016 do Wiednia w dniach 7-11
grudnia 2016 roku w składzie:
 hm. Artur Brzyski – komendant
 hm. Katarzyna Brzyska
 hm. Mariusz Fabiszewski
2.3.3. Powołuję sztab organizacyjny uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju
szkołom, klubom i świetlicom z terenu miasta Płocka, która odbędzie się 14 grudnia 2016 roku o
godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku w składzie:
 hm. Aleksandra Ziółek – koordynator
 pwd. Ilona Borczuk
 pwd. Emilia Wiśniewska
 dh. Agnieszka Elwertowska
2.3.4. Powołuję na funkcję koordynatora roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju w Płocku
dh. Natalię Serowską.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 roku otwieram próbę na
stopień przewodniczki druhnie Katarzynie Sztubeckiej, opiekun próby phm. Igor Ciepielak.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 roku otwieram próbę na
stopień podharcmistrzyni pwd. Kindze Osial, opiekun próby hm. Mariusz Fabiszewski.
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 listopada 2016 roku otwieram próbę na
stopień podharcmistrza pwd. Piotrowi Brzyskiemu, opiekun próby hm. Mariusz Fabiszewski.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Udzielam pochwały 13 Drużynie Starszoharcerskiej „Filantroperzy” za zaangażowanie w Akcję
„Marcelinki” 2016. Dziękuję Wam Druhny i Druhowie za gotowość do pełnienia służby i zaangażowanie.
12.2. Udzielam pochwały Instruktorskiemu Kręgowi „Myśli Braterskiej” za zorganizowanie Zaduszek
Instruktorskich w dniu 23 listopada 2016 roku. Dzięki Wam ożyła pamięć o tych, który odeszli już na
wieczną wartę. Dziękuję.
Czuwaj!
hm. Mariusz FABISZEWSKI