PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

Transkrypt

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE
22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL/FAX. 082 576 28 32 e—mail: [email protected]
Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie przypomina i serdecznie
zachęca do wzięcia udziału w trwającym do 30 września br. konkursie „Oddal to”, który
poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem
życia. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach.
I. Konkurs indywidualny skierowany do ogółu społeczeństwa
W celu wzięcia udziału w konkursie należy dokonać następujących czynności:
1. Ściągnąć darmową aplikację na telefon komórkowy „Oddal to” ze sklepu Gogle play
oraz App store.
2. Zrobić za jej pomocą zdjęcie czemuś niezdrowemu lub wybrać z poziomu aplikacji
takie zdjęcie z galerii i „Oddalić je”.
3. Wejść na stronę www.oddalto.gis.gov.pl – wypełnić formularz konkursowy oraz
załączyć „oddalone” zdjęcie i następnie zgłosić je do konkursu.
4. Do wygrania są nagrody warte łącznie 10 000 zł.
Regulamin konkursu indywidualnego dostępny jest na stronie www.oddalto.gis.gov.pl oraz na
stronie www.pth.pl.
II. Konkurs skierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Celem konkursu jest wykonanie pracy zbiorowej przy wykorzystaniu zdjęć zrobionych za
pomocą aplikacji „Oddal to”.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy dokonać następujących czynności:
1. Uczniowie szkoły ściągają darmową aplikację na telefon komórkowy „Oddal to” ze
sklepu Google play oraz App store.
2. Następnie muszą zrobić zdjęcie czemuś niezdrowemu lub wybrać z poziomu aplikacji
takie zdjęcie z galerii i „Oddalić to”.
3. Ze zrobionych przez siebie zdjęć uczniowie muszą przygotować pracę, może to być
np. kolaż zdjęć, infografika, plakat czy krótki film.
4. Przygotowaną pracę w formie elektronicznej (zapisaną na nośniku cyfrowym) należy
przesłać do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego w terminie do 30 września, z
dopiskiem na kopercie „Konkurs Oddal to”.
5. Łącznie do zdobycia są nagrody o wartości 20 000 zł.
Regulamin
konkursu
skierowanego
do
szkół
dostępny
jest
na
stronie
www.oddalto.gis.gov.pl oraz www.pth.pl.
Z poważaniem
PPIS w Krasnymstawie
Lek. Barbara Niewiadomska