Elementarna z językiem angielskim 7

Transkrypt

Elementarna z językiem angielskim 7
STUDIA PODYPLOMOWE
EDUKACJA ELEMENTARNA – WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
semestr I
zjazd 7 – 04 – 05.02.2017 r.
Godziny
8.00-9.30
9.40-11.10
11.20-12.50
13.00-14.30
14.40-16.10
16.20-17.50
Przedmiot
Prowadzący
BLOK PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY
04.02.2017 r. – SOBOTA
Wybrane problemy z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej z
elementami psychoterapii
Wybrane problemy z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej z
elementami psychoterapii
Aktywizacja procesu kształcenia w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Aktywizacja procesu kształcenia w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metodyka szkolna – warsztaty
metodyczne – prowadzenie zajęć
szkolnych
Metodyka szkolna – warsztaty
metodyczne – prowadzenie zajęć
szkolnych
Sala
dr Edmund Knap
aula
dr Edmund Knap
aula
dr Stefan Szałach
aula
dr Stefan Szałach
aula
dr Kamilla
Wasilewska
aula
dr Kamilla
Wasilewska
aula
05.02.2017 r. – NIEDZIELA
8.00-9.30
Trening interpersonalny
9.40-11.10
Aktywizacja procesu kształcenia w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Aktywizacja procesu kształcenia w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Wybrane problemy z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej z
elementami psychoterapii
Wybrane problemy z psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej z
elementami psychoterapii
11.20-12.50
13.00-14.30
14.40-16.10
mgr Agnieszka
Szymańska
dr Stefan Szałach
aula
dr Stefan Szałach
aula
dr Edmund Knap
aula
dr Edmund Knap
aula
aula

Podobne dokumenty