CO SŁYCHAĆ W I-III

Transkrypt

CO SŁYCHAĆ W I-III
CO SŁYCHAĆ W I-III ???
I. DIAGNOZA WSTĘPNA
Diagnoza wstępna przeprowadzona została we wszystkich klasach I, II i III w miesiącach
wrzesień i październik 2011 r.
Diagnozą wstępną objęci zostali wszyscy uczniowie. Po opracowaniu arkuszy diagnostycznych
przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej o wynikach diagnozy został poinformowany
każdy z rodziców. Dzieciom, u których stwierdzono niskie wyniki udzielana jest pomoc na
zajęciach wyrównawczych oraz indywidualizacja procesu kształcenia na poszczególnych
zajęciach w klasie.
II. IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE
1. Akcja Sprzątanie Świata - sprzątanie terenu wokół szkoły oraz udział w zakończeniu akcji na
płycie rynku miasta Sucha Beskidzka - wrzesień 2011 r.
2. Impreza integracyjna klas II - Park Rozrywki w Osielcu - Pożegnanie lata - wrzesień 2011 r.
3. Ślubowanie klas pierwszych - październik 2011 r.
4. Dzień Babci i Dziadka - styczeń 2012 r.
III. WYCIECZKI I WYJŚCIA
1. Kryta pływalnia - cotygodniowe wyjścia klas III.
2. W najbliższą okolicę - Park zamkowy, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, cmentarz,
zamek suski - klasy I, II, III - wrzesień, październik, listopad 2011 r.
3. Warsztaty filmowe - „Dlaczego Nemo żyje? Witamy w magicznym świecie filmowej
animacji oraz film „Artur 3 i Minimki” w kinie w Wadowicach kl. II a i III b - styczeń 2012 r.
4. Jasełka w Kalwarii Zebrzydowskiej klasy II - styczeń 2012 r.
W KRONICE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ prowadzonej przez wychowawczynie
uwiecznione zostają wszystkie ważniejsze imprezy, uroczystości i wycieczki klas I-III.
Zdjęcia zamieszczono w Galerii Picassa.