andrzej wojciechowski

Transkrypt

andrzej wojciechowski
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
telefon: 705 506 455, mail: [email protected]
 Odpowiedzialny i skuteczny Team Leader z 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu procesami
produkcyjnymi na różnych liniach produkcyjnych w międzynarodowej firmie produkcyjnej;
 Szeroka wiedza z zakresu mechaniki, technologii produkcji i technologii transportu;
 Znajomość systemów wytwarzania i organizacji produkcji;
 Praktyka w optymalizowaniu i modernizacji procesów produkcyjnych oraz w kierowaniu podległym
personelem w oparciu o zarządzanie przez cele;
 Udział w licznych wdrożeniach nowych technologii produkcyjnych: USA (2001), Hiszpania (2001),
Niemcy (1998), Węgry (1998);
 Nastawiony na ciągłe usprawnienia przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kultury
pracy.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
02.1995 – 06.2014
Firma Produkcyjna, Warszawa
| Team Leader (8-letnie doświadczenie)
Nadzór, koordynacja procesów produkcyjnych: cały proces produkcji wybranych produktów, wdrażanie
nowych technologii produkcyjnych;
Zarządzanie zespołem: organizacja pracy podległych pracowników (do 10 osób – Technicy Linii Produkcyjnej),
delegowanie zadań i kontrola ich wykonania, ustalanie grafików, szkolenie nowych pracowników;
Zarządzanie dokumentacją techniczną: przygotowywanie materiałów do sprawozdań, sporządzanie raportów
o stanie zaawansowania procesów produkcyjnych, sporządzanie innych analiz oraz zestawień, nadzorowanie
obiegu dokumentacji.
| Koordynator Linii (1 rok doświadczenia)
Działania prewencyjne: nadzór i koordynacja utrzymania maszyn produkcyjnych, ustalanie harmonogramów
przeglądów okresowych, opracowywanie planu konserwacji i remontów maszyn, zamawianie części
zamiennych;
Działania usprawniające: inicjowanie prac modernizacyjnych optymalizujących koszty utrzymania ruchu,
czasów przestojów oraz odpadów materiałowych.
| Kontroler Jakości (3-letnie doświadczenie)
Kontrola jakości produktów: odpowiedzialność za proces kontroli jakości produktu – weryfikacja produktów
za zgodność z parametrami przyjętymi w certyfikatach jakości, badania i testy nowych produktów oraz
archiwizacja wyników, raportowanie przebiegu procesu kontroli jakości oraz konfekcji produktów.
| Technik Linii Produkcyjnej (6-letnie doświadczenie)
01.1994 – 01.1995
SRC, Warszawa | Pracownik Obsługi Hali
WYKSZTAŁCENIE:
1985 – 1988
Zespół Szkół Zawodowych, Technikum Elektryczno-Mechaniczne, Warszawa
uzyskany tytuł: Technik Mechanik, Obsługa i Eksploatacja Samolotów.
1982 – 1985
Zespół Szkół Zawodowych Przyzakładowych , Warszawa
uzyskany tytuł: Operator Obrabiarek Skrawających.
DODATKOWE INFORMACJE:






Dobra obsługa komputera: w tym SAP R7 (moduł jakościowy, magazynowy), pakiet MS Office;
Prawo jazdy kat. B: czynne od 1990;
Uprawnienia kierowcy elektrycznych wózków podnośnikowych – widłowych (ODK Warszawa, 1995);
Uprawnienia do obsługi dźwignic – suwnice hakowe z poziomu roboczego (UDT, 1995);
Znajomość języka angielskiego: podstawowa w mowie i piśmie;
Referencje: na życzenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Podobne dokumenty