plan stoisk - Salon Maturzystów 2016

Transkrypt

plan stoisk - Salon Maturzystów 2016
700-1000 Warszawa:- 2011-09-13 12:59 Strona 1
Warszawski
SALON
MATURZYSTÓW
Perspektywy 2011
a16
a17
a18
a45 a41
a21
a35
a38
a48
a8
a9
a34
a25
a47
a39
a44 a42
a22
a43
a36
a26
a49
WC
a40 a33
a46
a10
a19
a20
a24
a37
a27
WC
a14
a13
12
a
a11
a15
Perspektywy
a32

a4
Aula Główna
nr
stoiska
a30
a29
a7
a8
a42
a19
a26
a41
a13
a20
a46
a45
a43
a14
a22
a10
a9
a28
a24
a12
a21
a6
a15
a44
a27
a16
a11
a28
a31
a29
a2
a30
a6
a7
a3
a1
a50
Perspektywy
Uczelnie akademickie
Akademia Finansów w Warszawie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
a37
a36
a35
a31
a34
a17
a18
a25
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
nr
stoiska
a40
a33
a39
a38
Uczelnie zagraniczne i instytucje
Dream Foundation - Go Study Abroad
Educational Testing Services (ETS) Global
Instituto Europeo di Design, Mediolan, Włochy
National Pedagogical University named after Mykhailo Dragomanov,
Kijów, Ukraina
nr
stoiska
Inni wystawcy
a4
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
a49 Ministerstwo Obrony Narodowej
a47 Młodzi w Łodzi — Urząd Miasta Łódź
a3
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
a48 Parlament Europejski - Biuro Informacyjne w Polsce
a50 Wojewódzki Urząd Pracy
a1 a32 Wydawnictwo Edukacyjne PERSPEKTYWY
a2
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
pok. 160 Biuro Targów I piętro
w w w. s a l o n m a t u r z y s t o w. p l / w a r s z a w a
Partnerzy
Ministerstwo
Obrony
Narodowej
Patroni medialni
Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Warszawie
Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
Partner wydawniczy