08-09.10.2016 - PPN Lubliniec

Komentarze

Transkrypt

08-09.10.2016 - PPN Lubliniec
Ważna informacja!
Dotycząca numeracji rachunków, numer meczu dostajemy sms i taki należy wpisać numer
rachunku łamany przez SG jeżeli sędzia główny,A1 jeśli asystent 1 i A2 jeśli
asystent 2 np. rachunek 1/SG/2016 1/A1/2016 lub 1/A2/2016
Zmiany do piątku do godz.20.00, później na telefon.
PROSZĘ O ZGŁASZANIE URLOPU DO WTORKU DO GODZINY 15.00
PO TYM TERMINIE WYZNACZONY NA MECZ SĘDZIA SAM
ZNAJDZIE ZASTĘPCĘ I ZGŁOSI DO REFERENTA OBSADY
KLASA O
Popów
Truskolasy
Kużnica
Marianowa
Kościelec
Victoria
Woźniki
Gawin
Makles
Zakaszewski
Gazda
Jarkiewicz Mi
Korzonek
Chromiak K
Myrcik
Olczyk
Sałajczyk
Gazda
Jarkiewicz Ma
Korzonek
Zakaszewski
Pilarski
Knop K
Kowolik
Gawin
Bralich
Mrącz
Wołowczyk
Majchrzyk
Burzyk
Knop K
Makles
Wójcik
Jarkiewicz Ma
Gruszka
Wąsala
Kowolik
Knop R
Maciów
Bralich
KLASA A
Kochanowice
Glinica
Psary
Kochcice
Kuczów
Lisowice
Jezioro
Przystajń
Ciasna
Tworóg
Koszęcin
Sadów
Kalety II
Herby
Gruszka
Polaczek
Fiszer
Olczyk
Chromiak K
Maciów
Wąsala
KLASA „ B „
Lubliniec II
Łagiewniki
Borowe
Pawonków
Droniowice
Harbułtowice
Wierzbie
Zborowskie
Hadra
Rusinowice
Burzyk
Myrcik
Sałajczyk
Fiszer
Morcinek
Juniorzy starsi
Herby
Boronów
Glinica
Pawonków
Starcza
Lubliniec
Bralich
Zakaszewski
Gawin
Juniorzy młodsi
ASL–c
Hadra
Kalety
Blachownia
Rusinowice
Kam Młyny
Fiszer
Sałajczyk
Gruszka
Koszęcin
Lisów
Psary
Strzebiń
Sieraków
Kochcice
Wąsala
Makles
Gazda
Trampkarze
Przystajń
Psary
Pawonków
Woźniki
ASL–c
Sparta L -c
Sadów
Kam Młyny
ASL-c
Żarki
Kowolik
Gruszka
Panek
Morcinek
Majchrzyk
Młodzicy
Tworóg
Pawonków
Woźniki
Kochcice
Her Kochan
Kalety
Strzebiń
Kuczów
Rurański
Sałajczyk
Gruszka
Orlik
Przystajń
ASIL-c
Tworóg
Kalety
Her Kochan
Sparta L – c
Sieraków
Czarny Las
Sadów
Boronów
Lisów
Pawonków
A S II L - c
Ciasna
Kowolik
Chromiak K
Rurański
Pilarski
Wołowczyk
Korzonek
Mrącz
III Liga Kobiet
Pawonków
Sosnowiec II
Mrącz
Wójcik
Knop R
Sędziowie prowadzący mecz mają obowiązek sprawdzenia licencji trenerskiej. Każdy brak ważnej
licencji musi być odnotowany w sprawozdaniu. Przepis obowiązuje w każdej kategorii wiekowej.
Regulamin Ramowy Rozgrywek w Piłkę Nożną
ROZDIAŁ VII
Sędziowie
Trener prowadzący zespół III ligi lub niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej
męskiej,kobiecej,młodzieżowej i dziecięcej musi posiadać w danym sezonie rozgrywkowym ważną
licencję. Do prowadzenia drużyn są upoważnieni trenerzy posiadający licencję zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Trener Prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej
sędziemu zawodów w celu odnotowania w sprawozdaniu numeru licencji.