III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE!

Transkrypt

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE!
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE!
III NIEDZIELA ADWENTU 14.12.2014 r. - GAUDETE
7.00
(kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne)
1) Za + Elżbietę Niemiec, męża Huberta i ++ z rodzin Niemiec, Skorupa i Rak.
2) Za + matkę Lucynę Badowską-Tkocz, + ojca Zygmunta (od synów z rodzinami).
9.00 1) Za + męża Franciszka Całujek w 4. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2) Za + Jana Bukańskiego (od działkowiczów Tulipan).
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 50. rocznicy urodzin
w intencji Dariusza i 15. rocznicy urodzin córki Agaty.
17.00 Za + Grażynę Skórka (od Iwony i Marcina z dziećmi).
poniedziałek 15.12.2014 r.
7.00 Za + Krzysztofa Foksowicza w kolejną rocznicę śmierci (od sióstr z rodzinami).
17.30 1) Za + żonę Krystynę Januszkiewicz w kolejną rocznicę śmierci, + jej ojca Herberta Blokesz, ++ rodziców
Jana i Barbarę, + ojczyma Tomasza, ++ z rodzin Januszkiewicz, Ciupka, Blokesz, Powalla, + ks. Jana Wajdę,
ks. Jana Hajdę, ks. Pawła Bembenka, ks. Joachima Forreiter, ks. Michała Jędrychowskiego, ++ ojców i braci
Zakonu Paulinów, misjonarzy oblatów i salezjanów, + ks. Aleksandra Ziobro, ++ członków Apostolatu Fatimy.
2) Za + Józefa Zawada (od byłych sąsiadów i znajomych).
wtorek 16.12.2014 r.
7.00 Za + Jerzego Wajdę.
17.30 1) Za + Helenę Gomółka w dniu jej ziemskich urodzin i + jej męża Józefa.
2) Za ++ rodziców Genowefę i Józefa Jachimowicz, dziadków Teklę i Andrzeja Protzner, ++ z pokrewieństwa.
środa 17.12.2014 r.
7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Grzesik, dwie córki, zięcia, ++ rodziców Marię i Rudolfa Ernst, synową
Weronikę i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 1) W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin, o błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św.
w posługiwaniu.
2) Za ++ dziadków Marię i Gintra, wujka Gerharda, ++ z rodziny Bernais, dziadka Stanisława, ++ z rodziny
Grzybowskich, Glenc i Szczęsny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Grażynę Skórka (od ojca chrzestnego z rodziną).
czwartek 18.12.2014 r.
7.00 Za + Gertrudę Waluga w 1. rocznicę śmierci.
17.30 1) Za ++ z rodzin Stanek, Antonik, Sochowski, Dudziak i Golec, ++ z pokrewieństwa.
2) Za + syna Grzegorza, męża Czesława, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
piątek 19.12.2014 r.
7.00 Za ++ rodziców Paulinę i Alojzego Gacka, teściów, ++ z rodzin Gacka i Zając.
17.30 1) Za + matkę Adelajdę, + męża, dwie córki, zięcia Wiktora i ojca Eryka.
2) Za + Oswalda Kaleta z okazji ziemskich urodzin, syna Romana, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
i pokrewieństwo.
sobota 20.12.2014 r.
7.00 O błogosławieństwo i zdrowie dla Waltera oraz za ++ z rodziny Probst.
18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Ditra oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Zofię Wojcieską i + męża Jana, ++ pokrewieństwa.
IV NIEDZIELA ADWENTU 21.12.2014 r.
7.00
9.00
(zbiórka do skarbonek na świąteczne przystrojenie naszej świątyni )
Za + Marcina Widuch (od kuzyna Zygmunta Widuch z rodziną).
1) Za + Grażynę Skórka (od sąsiadów z ul. Krasickiego od 8 do 14).
2) Za + Grażynę Skórka (od teściowej Michaliny).
11.00 1) Za + Bolesławę Karczyńską w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, męża i córkę Marię.
2) O błogosławieństwo i zdrowie dla Waltera oraz za ++ z rodziny Probst.
17.00 Za + Kazimierza Kamińskiego w kolejną rocznicę śmierci i + matkę Wiktorię Oszmian.

Podobne dokumenty