opis przemiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

opis przemiotu zamówienia
Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia
Rodzaj
pojemnika
Odpady
komunalne
Odpady
segregowane
Typ
Ilość
[szt.]
MGB-120
400
MGB - 240
150
MGB – 60
200
MGB – 1100 odpady
suche
MGB-120
Bioodpady
Cena
jednostkowa
[netto/zł]
VAT
[%]
120
250
[proszę wpisać do tabeli ceny jednostkowe]
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
POJEMNIK NA BIOODPADY MGB-120
rok produkcji 2012.
Pojemniki wykonane z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej
gęstości (PE-HD).
dwukołowy system jezdny.
Na korpusie pojemników wytłoczony napis „MPO Sp. z o.o. w Toruniu”.
Na pokrywie wytłoczony kolejny nr pojemnika.
pojemnik przystosowany jest do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające tylne wysięgniki podnoszące, lub listwę grzebieniową.
pojemniki wyposażone w przynajmniej jedno rozwiązanie technologiczne
przystosowujące pojemnik do gromadzenia bioodpadów z trzech możliwych:
1) sito odciekowe zamontowane w dolnej części pojemnika lub/i
2) maksymalnie 4 otwory wentylacyjne umożliwiające cyrkulację powietrza. Otwory
wentylacyjne zamontowane symetrycznie na bokach pojemnika (dwa w górnej części
pojemnika, dwa w dolnej części pojemnika) lub/i
3) aktywność antybakteryjną i antygrzybiczną pojemnika.
kółka o średnicy 200 mm
na korpusie pojemnika wytłoczony napis „BIOODPADY”.
kolor brązowy.
atest PZH.
zgodność z normą PN-EN 13071 lub równoważną.
POJEMNIK NA ODPADY KOMUNALNE MGB 60 , MGB 120 , MGB 240
rok produkcji 2012
pojemnik koloru zielonego
pojemność 60 litrów,120 litrów, 240 litrów.
pojemniki wykonane z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej
gęstości
(PE-HD)
dwukołowy system jezdny
na korpusie pojemników wytłoczony napis „MPO Sp. z o.o. w Toruniu” lub logo MPO
Sp. z o.o. w Toruniu
na pokrywie wytłoczony kolejny numer pojemnika
kółka o średnicy 200 mm
na pokrywie pojemnika wytłoczone : „nie wrzucać gorącego popiołu”
pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające
tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
atest PZH
zgodność z normą PN-EN/840 lub równoważną .
POJEMNIK NA ODPADY SUCHE MGB-1100
rok produkcji 2012,
Pojemniki wykonane z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej
gęstości (PE-HD),
czterokołowy system jezdny tj. cztery koła
na
korpusie
pojemnika
wytłoczone
Przedsiębiorstwo Oczyszczania
czarne
napisy
„Miejskie
Sp. z o.o. w Toruniu” oraz napis
główny o minimalnej wielkości 50 cm na 30 cm:
ODPADY SUCHE:
PAPIER, METALE
TWORZYWA SZTUCZNE
kółka o średnicy 200 mm - dwa przednie z blokadą
pokrywa płaska z uchwytem w formie listwy na przedniej części pojemnika
wyposażona
w specjalny wlot w kolorze niebieskim służący do wrzucania makulatury oraz dwa
wloty
o średnicy 20 cm z rozetkami gumowymi do gromadzenia tworzyw sztucznych.
korpus pojemnika wyposażony w zamek służący do zamykania pokrywy
pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające tylne wysięgniki podnoszące, lub listwę grzebieniową
kolor pojemnika żółty
pojemność - 1100 litrów
atest PZH
zgodność z normą PN-EN/13071 lub równoważną
na użyte materiały do budowy pojemników dołączone zostaną odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty
Zdjęcie klapy pojemnika
Oświadczenie wykonawcy:
Ja, niżej podpisany oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia zgodny z powyżej
określonymi wymaganiami.
………………. dnia ………………
……………………….
[podpis]