errata - Centrum Edukacji Przyrodniczo

Komentarze

Transkrypt

errata - Centrum Edukacji Przyrodniczo
ERRATA
do publikacji „Rzeźbotwórcza rola wezbrań o różnej wielkości zapisana w anatomii
drewna drzew, przykład z Hrubego Jesenika (Sudety Wschodnie)
autorstwa:
Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Robert Stopka, Karolina Trąbka
opublikowanej w tomie
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, zeszyt 30
pt. Stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce
str. 164, przed pozycją „Literatura” dodano:
Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach realizacji
projektu
nr
2011/01/B/ST10/07096
„Porównanie
zapisu
procesów
geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących
w obszarach górskich”.
Sekretarz redakcji
Joanna Sitkiewicz