Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria

Komentarze

Transkrypt

Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria
L.p.
Nazwa Jednostki
Wojskowej - telefon
Stopnie wojskowe,
kryteria, kwalifikacje
1
33 Baza Lotnictwa
Transportowego
JW nr 3293
POWIDZ
ul. Witkowska 8
tel. 632 774 694
tel. 519 039 281
korpus oficerów:
o stopniu etatowym ppor., por.,
kpt.
2
15 Brygada Wsparcia
Dowodzenia
JW nr 1551
SIERADZ
ul. Wojska Polskiego 78
tel. 43 826 13 37
Termin
kwalifikacji
Dodatkowe
informacje
kontakt telefoniczny
z JW
23.09.14 r.
3
Batalion Reprezentacyjny WP
JW nr 7007
WARSZAWA
ul. Hynka 2
tel. 22 684 87 24,
tel. 22 684 87 31
Korpus oficerów:
por/kpt.- łączność i informatyka,
logistyka
godz. 8.00
Korpus szeregowych:
łączność i informatyka, logistyka
Kwalifikacja w hali
sportowej brygady
przy
ul. Mickiewicza 6
korpus szeregowych:
młodszy strzelec, strzelec;
korpus podoficerów:
kpr. - muzyk
szczegóły naboru
na stronie
internetowej
jednostki
4
Wojska Specjalne
5
15 Brygada Zmechanizowana
JW nr 3797
GIŻYCKO
ul. Aleja Wojska Polskiego 21
tel. 87 429 42 21 – ofic., pdf.
tel. 87 429 42 55 – szer.
korpus szeregowych:
działonowy czołgu
5 Lubuski Pułk Artylerii
JW nr 4408
SULECHÓW
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 68 456 96 44,
tel. 68 456 96 43
korpus podoficerów:
st. sierż., mł. chor. – korpus
osobowy logistyki i wojsk
lądowych;
korpus oficerów:
por. – korpus osobowy wojsk
lądowych
korpus szeregowych
4 Pułk Przeciwlotniczy
JW nr 1517
CZERWIEŃSK
ul. Składowa 10
tel. 68 321 03 10
korpus szeregowych:
kierowcy kat. C,
operatorzy BRWB
korpus podoficerów:
sierż. – specjalność
przeciwlotnicza
6
7
dowód osobisty, prawo
jazdy, książeczka
wojskowa, zaświadczenie
lekarskie o braku
przeciwwskazań
do ćwiczeń, ubiór sportowy
kontakt telefoniczny
z JW
szczegóły naboru:
www.wojskaspecjalne.mil.pl
www.grom.wp.mil.pl
www.formoza.wp.pl
www.psk.mil.pl
www.nil.wp.mil.pl
wszystkie korpusy osobowe
drugi i czwarty
poniedziałek
miesiąca
kontakt telefoniczny
z JW
godz. 8.00
wtorki
i środy
godz. 8.00
kontakt telefoniczny
z JW
.
07.10.14 r.
04.11.14 r.
02.12.14 r.
godz. 9.00
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, dowód
osobisty, strój
do ćwiczeń, prawo jazdy
korpus oficerów:
kpt., por.- dowódca klucza
technicznego, dowódca
kompanii, dowódca eskadry
korpus podoficerów:
młodszy podoficer specjalista,
młodszy inżynier, technik klucza,
technik śmigłowca
kontakt telefoniczny
z JW
9
1 Batalion Kawalerii Powietrznej
JW nr 4393
LEŹNICA WIELKA
tel. 601 381 245
korpus szeregowych:
specjalność ogólnowojskowa
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, dowód
osobisty, strój
do ćwiczeń, prawo jazdy,
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje, kontrakt NSR
10
Oddział Zabezpieczenia DGW
JW nr 2063
WARSZAWA
ul. Banacha 2
tel. 22 682 47 72
korpus oficerów:
kpt. – kierownik gabinetów
w korpusie osobowym
medycznym
8
11
12
13
14
41 Baza Lotnictwa Szkolnego
JW nr 4929
DĘBLIN
ul. Brygady Pościgowej 5
tel. 81 551 75 25
81 551 95 36
6 Batalion Powietrznodesantowy
JW nr 4115
GLIWICE
ul. Andersa 47
tel. 32 461 47 14
korpus szeregowych
wtorki
godz. 8.00
kontakt telefoniczny
z JW
15.10.14 r.
12.11.14 r.
10.12.14 r.
godz. 8.00
skierowanie z WKU,
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, dowód
osobisty, strój
do ćwiczeń, prawo jazdy,
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje
23 Baza Lotnictwa Taktycznego
JW nr 1131
MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Lotnicza
tel. 25 747 43 01
korpus szeregowych:
obsługa lokomotywy i drezyny
spalinowej, obsługa radiostacji
małej i średniej mocy
kontakt telefoniczny
z JW
6 Batalion Dowodzenia
JW nr 4009
KRAKÓW
ul. Ułanów 43
tel. 12 455 55 38
korpus szeregowych:
młodszy kierowca elektromechanik,
młodszy zwiadowca radiotelefonista,
młodszy saper,
kierowca C+E - obsługa
kontrakt NSR, skierowanie
z WKU, zaświadczenie
lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, strój
do ćwiczeń, prawo jazdy,
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje
Powietrzna Jednostka
Ewakuacji Medycznej
JW nr 3718
NOWY GLINNIK
k/Tomaszowa Mazowieckiego
tel. 44 739 75 09,
kom. 693 820 586
korpus sił powietrznych:
inżynierowie lotnictwa
korpus medyczny: lekarze
korpus ogólny: kadrowi
27.10.14 r.
godz. 8.30
po uprzednim
uzgodnieniu
telefonicznym
z JW !!!
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, strój
do ćwiczeń, dowód
osobisty, książeczka
wojskowa, dokumenty
potwierdzające kwalifikacje
15
16
7 Dywizjon Lotniczy
JW nr 4392
NOWY GLINNIK
k/Tomaszowa Mazowieckiego
tel. 44 739 76 10
18 Batalion
Powietrznodesantowy
JW nr 1328
BIELSKO BIAŁA
ul. Bardowskiego 1
tel. 33 496 14 32
korpus oficerów
i podoficerów:
eksploatacja lotniczych
urządzeń radioelektronicznych i
osprzętu lotniczego,
eksploatacja śmigłowców,
eksploatacja uzbrojenia
lotniczego
korpus szeregowych
po uprzednim
uzgodnieniu
telefonicznym
z WKU we
Wrocławiu !!!
24.09.14 r.
08.10.14 r.
22.10.14 r.
05.11.14 r.
19.11.14 r.
03.12.14 r.
17.12.14 r.
godz. 8.00
17
Region Wsparcia
Teleinformatycznego
WROCŁAW
ul. Gajowicka 118-120
tel. 717 653 964
korpus oficerów:
szef zespołu
korpus podoficerów:
ekspedytor- konwojent,
kierownik punktu, kierownik
stacji kryptograficznej, kierownik
stacji
18
Zespół Zarządzania Wsparciem
Teleinformatycznym
WROCŁAW
ul. Pretficza 28
tel. 71 7653184
korpus oficerów:
kpt.- informatycy
korpus podoficerów:
sierż., st. sierż., mł. chor.informatycy
Przesłać CV do
WKU
19
4 Regionalna Baza Logistyczna
JW 4229
Skład Jastrzębie
k/ NAMYSŁOWA
korpus oficerów:
kpt.- specjalność: środki
bojowe, uzbrojenie
po uprzednim
uzgodnieniu
telefonicznym
z WKU we
Wrocławiu !!!
20
21
34 Brygada Kawalerii Pancernej
JW 2423
ŻAGAŃ
ul. Żarska 1
tel. 68 475 89 84
22 Batalion Piechoty Górskiej
JW 4146
KŁODZKO
ul. Walecznych 59
tel. 746 478 213
korpus szeregowych:
grupa pancernozmechanizowana
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, strój
do ćwiczeń, dowód
osobisty, książeczka
wojskowa, dokumenty
potwierdzające kwalifikacje
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, strój
do ćwiczeń, dowód
osobisty, prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje
kontakt telefoniczny
z JW
24.09.14 r.
godz. 8.00
07.10.14 r.
korpus szeregowych
godz. 8.00
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, strój
do ćwiczeń, dowód
osobisty, prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje
zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań
do ćwiczeń, dowód
osobisty, prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
ubiór sportowy, dokumenty
potwierdzające kwalifikacje
22
7 batalion kawalerii powietrznej
JW 4391
TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul. Piłsudskiego 72
tel. 44 739 70 11
tel. 44 739 70 17
07.10.14 r.
Korpus szeregowych
godz. 8:30
dowód osobisty, prawo
jazdy, książeczka
wojskowa, zaświadczenie
lekarskie o braku
przeciwwskazań
do ćwiczeń, ubiór sportowy,
odbyte ćwiczenia rotacyjne