karta zgłoszenia Inowrocław

Transkrypt

karta zgłoszenia Inowrocław
Firma Szkoleniowa "WEBER"
Padniewko 71A, 88-300 Mogilno, skrytka 28
ORGANIZACJA SZKOLEŃ
ZAWODOWYCH
NIP 557-119-52-58
FAX : (52) 315-16-29, TEL. 600 425 199, 530 163 530 , e-mail: [email protected]
www.szkoleniaweber.pl
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa dla tych co wiedzą wszystko
i dla tych, którzy chcą sprawdzić czy naprawdę wiedzą wszystko
1. E-zwolnienia jak się przygotować do realizacji nowych zadań
 Jakie warunki musi spełnić płatnik składek aby móc realizować zadania od 2015r.
2. Chory pracownik to obowiązki pracodawcy. Wszystko co należy wiedzieć by prawidłowo
wypłacić należne świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.
 okres wypłaty świadczeń
 wysokość zasiłku
 podstawa wymiaru zasiłku: składniki wynagrodzenia podlegające uwzględnieniu w podstawie
oraz te, które nie stanowią podstawy wymiaru świadczeń pomimo opłaconej składki na
ubezpieczenie chorobowe
 obowiązki pracownika i pracodawcy
3. Kontrole, które potrafią uzdrowić pracownika, a czasami atmosferę w firmie
 co robić gdy kontrola pracownika jest absolutnie niezbędna
 wynik kontroli może skutkować pozbawieniem ubezpieczonego prawa do świadczeń, co to
oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika
4. Wypadki w pracy, w drodze do i z pracy: Czy zawsze takie same uprawnienia
 podstawa prawna do ustalenia świadczeń, ich wysokość i sposób naliczania
 rola zakładowych inspektorów BHP w procesie ustalania uprawnień do świadczeń wypadkowych
5. Macierzyński, ojcowski, rodzicielski…
 uprawnienia do urlopów należnych z tytułu urodzenia dziecka
 wysokość zasiłków: kiedy 100%, kiedy 80%, a kiedy 60%
 rezygnacja z urlopu? – czemu nie. Jakich formalności należy dopełnić by przekazać uprawnienia.
6. Chore dziecko lub członek rodziny. Na jakie świadczenia może liczyć pracownik, a jakie
świadczenia może wypłacić pracodawca
 zasiłek opiekuńczy: warunki nabywania uprawnień oraz ich wysokości
 wymiar zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym
7. Wczesna prewencja rentowa. Co to takiego?
8. Pytania, indywidualne konsultacje
Wykładowca: Ewa Darnowska – Kierownik Referatu w Wydziale Zasiłków Oddziału ZUS w Bydgoszczy
Termin: 27 listopada 2014r. (czwartek) - godz. 930
Miejsce: INOWROCŁAW, Dom Rzemiosła, ul. Poznańska 36 (sala wykładowa – III piętro)
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest nadesłanie pocztą, fax. (52) 315 16 29 lub e-mail: [email protected],
wypełnionej karty zgłoszenia, oraz przekazanie opłaty w wysokości 360 zł (1 osoba ) na konto:
UWAGA!!! Nowy numer konta: BGŻ S.A. Nr 46 2030 0045 1110 0000 0246 1040
Cena obejmuje: uczestnictwo w seminarium, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, napoje, ciasto, itp., a także materiały do
pracy (notatniki, długopisy, itp.). Lista uczestników jest sporządzana na podstawie dokonanych zgłoszeń (na załączonej karcie
zgłoszenia). W dniu szkolenia przy sprawdzaniu listy uczestnictwa prosimy o okazanie kopii przelewu.

Pieczątka zakładu
KARTA ZGŁOSZENIA
Firma Szkoleniowa "WEBER"
Padniewko 71A, 88-300 Mogilno
skrytka pocztowa 28
Inowrocław, dnia 27 listopada 2014r.
Zgłaszamy do udziału w seminarium na temat:
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
Lp.
1
2
3
imię i nazwisko
stanowisko służbowe Tel/fax, adres e-mail
NIP Firmy
Należność za uczestnictwo wraz z materiałami: 360 zł (1 osoba) x ................... osób = ......................... zł.
Ogółem należność w wysokości .................................zł wpłacono w dniu ................................ na konto bankowe Firmy Szkoleniowej „WEBER”
Wyrażam zgodę na wysyłanie na nasz adres informacji lub e-mail o organizowanych seminariach.
....……………………
Główny Księgowy
INOWROCŁAW
.……………………
Dyrektor/Prezes