Konferencja Farmera Narodowe wyzwania w rolnictwie na

Komentarze

Transkrypt

Konferencja Farmera Narodowe wyzwania w rolnictwie na
Konferencja Farmera
Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym – edycja III
19 listopada 2015 r.
Warszawa, PGE Narodowy
8.30-9.00 Rejestracja gości
I SESJA 9.00-10.30
Debata na temat: Przyszłość polskiego rolnictwa – co i komu będzie się opłacać produkować?

Sytuacja na polskim, europejskim i światowych rynkach rolnych

Polityka rolna UE na lata 2014-2020

Zmiany strukturalne w polskich gospodarstwach, najważniejsze problemy i wyzwania

Opłacalność produkcji w poszczególnych sektorach – dziś i jutro

Czy to dobry moment na inwestycje w rozwój gospodarstw?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – jakie pieniądze popłyną na rozwój rolnictwa?

Sprzedaż ziemi rolnej obcokrajowcom – Czy jest się czego bać?

Ubezpieczenie jako skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem gospodarstwa

Wyzwania światowego rolnictwa
Udział w debacie zapowiedzieli:
Andrzej Gross – Prezes, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Philip Horsch – HORSCH Maschinen GmbH;
Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący, Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Mirosław Maliszewski – Prezes, Związek
Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej; Michael Lösche – Członek Zarządu, Concordia Polska TUW; Artur Markowski –
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych, ING Bank Śląski SA; Rafał Mładanowicz – Prezes, Krajowa Federacja Producentów
Zbóż; Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy; Leszek
Świętochowski* – Prezes, Agencja Nieruchomości Rolnych; Marek Zagórski* – Prezes, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej
Moderator sesji: Wojciech Denisiuk – Redaktor Naczelny, Farmer, farmer.pl
II SESJA 10.30-11.10 Finansowanie rolnictwa
10.30-10.50
PROW 2014-2020 – jakie są ostateczne kwoty wsparcia poszczególnych działań, kto może skorzystać z nowego
programu, kiedy ruszą nabory?
Przedstawiciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
10.50-11.00 Prezentacja
Marcin Andrzejewski – Area Sales Manager, CLAAS Financial Services
11.00-11.10 Prezentacja
Artur Markowski – Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych, ING Bank Śląski SA
Moderator sesji: Wojciech Denisiuk – Redaktor Naczelny, Farmer, farmer.pl
11.10-11.45 Przerwa na kawę
III SESJA 11.45-13.45 Agrotechnika
11.45- 12.15 Nawożenie z suszą w tle
 Negatywne skutki oddziaływania suszy na odżywienie roślin
 Wykorzystanie makro- i mikropierwiastków w ograniczaniu stresu roślin wywołanego suszą
 Czy powinniśmy się spodziewać zmian technologii stosowania nawozów azotowych?
 Niedobór wody w glebie spowoduje zmianę składu mineralnych nawozów azotowych?
Witold Grzebisz – Katedra Chemii Rolnej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12.15-12.30 Technologia 2.0 w nawożeniu dolistnym pszenicy na przykładzie nawozu ADOB 2.0 Zn IDHA
Błażej Chudziński – Zastępca Dyrektora, ADOB Sp. z o.o., Sp. k.
12.30-13.00 Skuteczna ochrona roślin w nowych regulacjach prawnych

Praktyczne aspekty stosowania integrowanej ochrony roślin

Monitoring upraw pod kątem obecności agrofagów

Uwzględnianie progów ekonomicznej szkodliwości przy zabiegach ochrony roślin

Prowadzenie ewidencji oprysków

Stosowanie się do zasad strategii antyodpornościowych i korzystanie z innych niż chemiczna, metod zwalczania
agrofagów
Marek Korbas – Zakład Mikologii, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
13.00-13.45
Dyskusja podsumowująca panel agrotechniczny:

Błażej Chudziński – Zastępca Dyrektora, ADOB Sp. z o.o., Sp. k.

Witold Grzebisz – Katedra Chemii Rolnej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Janusz Igras – Dyrektor Naukowy, Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Marek Korbas – Zakłąd Mikologii, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Marek Mrówczyński – Kierownik, Zakład Entomologii, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w
Poznaniu

Paweł Węgorek – Zakład Zoologii, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Arkadiusz Sławiński – Agrotechnik, Kazgod Sp. z o.o.
Moderator sesji: Wojciech Konieczny – Zastępca Redaktora Naczelnego, Farmer, farmer.pl
13.45-14.15 Przerwa obiadowa
IV SESJA 14.15-15.45 Technika rolnicza
14.15-14.35
Racjonalny wybór ciągnika rolniczego

W co warto wyposażyć ciągnik? – nowe rozwiązania stosowane w ciągnikach rolniczych i ich praktyczna przydatność

Wpływ wyboru mocy silnika i konstrukcji skrzyni biegów na koszty eksploatacji ciągnika i efektywność pracy

Amortyzacja osi przedniej i kabiny –„bajer“ czy konieczność?

Komputery w ciągnikach – czy trzeba się bać elektroniki?
14.35-14.45 Prezentacja
Emil Kaźmierczak – Product Manager ds. Ciągników, CLAAS Polska
14.45-15.00 Precyzja i wydajność – nowe rozwiązania w technologii siewu i oprysku
Michał Kołakowski – Przedstawiciel na Polskę północno-wschodnią, HORSCH Maschinen GmbH
15.00-15.10 Jak szybko i skutecznie rozliczyć pracę maszyn rolniczych i ich operatorów
Piotr Nowak – Właściciel, TRONIK; Maciej Tarka – Właściciel, TRONIK
15.10-15.30
Maszyny uprawowe

Tendencje rozwojowe maszyn uprawowych

Uniwersalne maszyny do uprawy płytkiej, głębokiej i uproszczonej

Systemy pozwalające łączyć uprawę z nawożeniem
Jacek Przybył – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
15.30-15.45
Dyskusja podsumowująca panel techniczny
 Philip Horsch – HORSCH Maschinen GmbH
 Emil Kaźmierczak – Product Manager, CLAAS Polska
 Michał Kołakowski – Przedstawiciel na Polskę północno-wschodnią, HORSCH Maschinen GmbH
 Piotr Nowak – Właściciel, TRONIK
 Maciej Tarka – Właściciel, TRONIK
Moderator sesji: Wojciech Denisiuk – Redaktor Naczelny, Farmer, farmer.pl; Karol Hołownia – Redaktor, Farmer, farmer.pl
16.00-17.00 Zwiedzanie stadionu PGE Narodowego z przewodnikiem

Podobne dokumenty