Wybór wykonawcy usług restauracyjnych na

Komentarze

Transkrypt

Wybór wykonawcy usług restauracyjnych na
Wrocław, 19 maja 2016 r.
PRZEDSZKOLE NR 51
we Wrocławiu
ul. Semaforowa 42
52-114 Wrocław
Informuję, że w zastosowanym trybie przetargu nieograniczonego, przewidzianym ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych, na wybór wykonawcy usług
restauracyjnych na rzecz Przedszkola nr 51 we Wrocławiu, wybrana została propozycja konsorcjum
firm:
TIM - Tomasz Tabaka
ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław
Irma Tabaka TIM CATERING
ul. Piękna 62B, 50-506 Wrocław
jako oferta najkorzystniejsza.
Oferta ta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryteriami określonymi w
SIWZ oraz spełnia wszystkie wymogi formalne – stanowi wiec ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zapraszamy wybranego Wykonawcę, do podpisania umowy na wykonanie
zamówienia publicznego, w terminie 7 dni począwszy od daty 25 maja 2016 roku, w siedzibie
Zamawiającego.
1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:
LP
1
FIRMA
TIM - Tomasz Tabaka
ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław
CENA ZŁ BRUTTO
546 084,00
2
3
4
LP
1
Irma Tabaka TIM CATERING
ul. Piękna 62B, 50-506 Wrocław
DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.
ul. Najświętszej Marii Panny 14/1, 59-220 Legnica
KANZEON WROCŁAWSKI CATERING – G. Ciężkal
Al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław
RETTMAN Sp. z o.o. S.K.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław
FIRMA
TIM - Tomasz Tabaka
ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław
607 761,00
550 242,00
562 716,00
DOŚWIADCZENIE
5 zamówień podlegających punktacji
2
3
4
Irma Tabaka TIM CATERING
ul. Piękna 62B, 50-506 Wrocław
DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.
ul. Najświętszej Marii Panny 14/1, 59-220 Legnica
KANZEON WROCŁAWSKI CATERING – G. Ciężkal
Al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław
RETTMAN Sp. z o.o. S.K.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław
3 zamówienia podlegające punktacji
5 zamówień podlegających punktacji
5 zamówień podlegających punktacji
2. W trakcie postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców.
3. W trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty
4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
LP
1
FIRMA
KRYTERIUM
CENA OFERTY – 95 %
TIM - Tomasz Tabaka
ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław
95,00 pkt
2
3
4
LP
1
Irma Tabaka TIM CATERING
ul. Piękna 62B, 50-506 Wrocław
DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.
ul. Najświętszej Marii Panny 14/1, 59-220 Legnica
KANZEON WROCŁAWSKI CATERING – G. Ciężkal
Al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław
RETTMAN Sp. z o.o. S.K.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław
FIRMA
85,35 pkt.
94,28 pkt.
92,19 pkt.
KRYTERIUM
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY –
5%
TIM - Tomasz Tabaka
ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław
5,00 pkt.
2
3
4
LP
1
Irma Tabaka TIM CATERING
ul. Piękna 62B, 50-506 Wrocław
DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.
ul. Najświętszej Marii Panny 14/1, 59-220 Legnica
KANZEON WROCŁAWSKI CATERING – G. Ciężkal
Al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław
RETTMAN Sp. z o.o. S.K.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław
3,00 pkt.
5,00 pkt.
5,00 pkt.
PUNKTACJA KOŃCOWA
KRYTERIUM I + KRYTERIUM II
FIRMA
TIM - Tomasz Tabaka
ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław
100,00 pkt
2
3
4
Irma Tabaka TIM CATERING
ul. Piękna 62B, 50-506 Wrocław
DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.
ul. Najświętszej Marii Panny 14/1, 59-220 Legnica
KANZEON WROCŁAWSKI CATERING – G. Ciężkal
Al. Brucknera 10, 51-410 Wrocław
RETTMAN Sp. z o.o. S.K.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław
88,35 pkt.
99,28 pkt.
97,19 pkt.
Dziękujemy za udział w postępowaniu o to zamówienie.
z poważeniem
Dyrektor Przedszkola nr 51 we Wrocławiu
Iwona Balawajder-Brożek