Zapytanie cenowe

Transkrypt

Zapytanie cenowe
Człowiek – najlepsza inwestycja
GOPS.252.2.2012
Tczew, dnia 06.07.2012r
Zapytanie cenowe
dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
.........................................
.........................................
(dane adresata zapytania)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 14.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia
obejmującego: piknik edukacyjno - integracyjny realizowany w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności –
nowe możliwości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej Wykonawca w ramach pikniku ma obowiązek zapewnić następujące elementy:
1) Piknik ma mieć formę edukacyjno – integracyjną i skierowany będzie do uczestników projektu i ich
otoczenia (ok. 80 osób),
2) Czas trwania: 3 godziny. Początek pikniku nie wcześniej niż godz. od 10:00 do 13:00,
3) Wymagana jest obecność osoby prowadzącej cały piknik tzw. konferansjera, który jednocześnie udostępni
nagłośnienie do potrzeb prelekcji specjalistów i przeprowadzi integrację uczestników z chustą animacyjną,
tańcem integracyjnym, z akcesoriami do odpowiedniej muzyki i konkurencje sportowe: m.in. przeciąganie
liny, skoczki bungee i pogo, rury do skakania, taśmy do chodzenia, wyścigi z jajkiem na łyżce w rozmiarze
XXL
4) Wymaga się, aby był dostęp do następujących urządzeń zabawowych:
 Mega zjeżdżalnia “Klown” – szt. 1,
 Trampolina - szt. 2,
 Wyścigi w potrójnych spodniach - szt. 1,
 Wata cukrowa - kpl 1,
 Malowanie twarzy
 Darts
5) Dowóz i przywóz (1 lub 2 autobusy),
6) Miejsce pikniku: okolice Miasta Tczewa - do 20 km od siedziby GOPS, dla ok. 80 osób,
7) Wynajem terenu – ok. 0,5 ha,
8) Wymagany jest bezpłatny dostęp do parkingu dla uczestników pikniku,
9) Wymagane jest miejsce i drzewo na ognisko oraz organizacja ogniska,
10) Wymagany jest bezpłatny dostęp do toalet i umywalki,
11) Wymagany jest dostęp do prądu,
12) Wymagana jest obsługa kelnerska przy wydawaniu posiłków,
13) Catering dla 80 osób,
14) Minimalne menu dla jednej osoby:
 kiełbaska (1 szt. /osoba)
 sosy: ketchup, musztarda,
 bigos -1 porcja
 sałatka wiosenna,
 pieczywo: chleb wiejski, bułeczki,
 smalec wiejski ze skwarkami + ogórek kiszony,
 ciasta domowe – dwa rodzaje,
 napoje: woda 0,5l /osoba, sok owocowy 0,25l/osoba, kawa, herbata.
Terminu wykonania zamówienia – 28 lipca 2012r.;
Warunków płatności – płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
Termin płatności – 14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury/rachunku do Zamawiającego;
Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
GOPS.252.2.2012
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.07.2012r. do godziny 1200
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Lecha 12,
83-110 Tczew, woj. Pomorskie (pok. nr 22.)
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie
podpisania umowy.
Agnieszka Pettke
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego