załącznik do uchwały Nr XX/231/12 z 21 06 2012

Komentarze

Transkrypt

załącznik do uchwały Nr XX/231/12 z 21 06 2012
Zał. do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/231/12
Pomoc finansowa przyznana gminnym jednostkom samorządowym na zakup
sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 r.
LP
Gminna
jednostka
samorządu
terytorialnego
1
Gmina
Augustów
2
Gmina Bielsk
Podlaski
3a
Gmina
Czeremcha
3b
6
Gmina
Czyże
Gmina Dubicze
Cerkiewne
Gmina
Dziadkowice
7
Gmina Goniądz
8
Gmina
Hajnówka
4
5
9
10
Gmina Janów
Gmina
Jasionówka
Wnioskowany cel pomocy finansowej
Zakup m.in. odzieży specjalnego
przeznaczenia NOMEX, hełmów
bojowych, butów, rękawic
dla OSP Lipowiec (KSRG)
Zakup m.in. ubrań specjalnych
ochronnych, hełmów bojowych, butów
strażackich, drabiny strażackiej
trzysegmentowej
dla OSP w Pasynkach (KSRG)
Zakup m.in. pompy M 16/8, agregatu
prądotwórczego 2,8 kW, motopompy
pływającej Niagara dla OSP Czeremcha
(KSRG)
Zakup m.in. motopompy TOHATSU
węży ssawnych W 110, węży tłocznych
W75 oraz smoka ssawnego dla OSP
Czarna Wieś (KSRG)
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
Czyże (KSRG)
Zakup i montaż syreny elektronicznej
serii DSE dla OSP w Dubiczach
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
w Dziadkowicach i w Dołubowie
(KSRG)
Zakup m.in. ubrań ochronnych, butów
strażackich, rękawic ochronnych
dla OSP w Goniądzu (KSRG)
Zakup 6 kpl ubrań specjalnych US-05
dla OSP w Mochnatem (KSRG)
Zakup m.in. ubrań i chełmów
ochronnych
dla OSP z terenu Gminy Janów
Zakup: wentylatora oddymiającego,
ubrań ochronnych specjalnych
bojowych, butów strażackich, szelek
ratunkowych, koła ratunkowego, linki
rarunkowej oraz tłumic
gumowych dla OSP Jasionówka
(KSRG)
Kwota
wnioskowanej
dotacji [zł] w
2012 r
Kwota
przyznanej
dotacji [zł] w
2012 r
20 000
8 000
33 000
19 000
40 000
10 000
30 000
8 000
5 000
20 000
7 000
25 000
10 000
35 000
10 000
bd
10 000
20 000
10 000
30 000
14 000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Zakup m.in. ubrań specjalnych, hełmów
bojowych, butów, rękawic, aparatów
ochrony dróg oddechowych, sani
lodowych, zestawu poduszek
Gmina
pneumatycznych, radiotelefonów,
Kleszczele
zestawu ratownictwa medycznego OSP
R-1, drabiny nasadowej
dla OSP w Kleszczelach (KSRG)
Zakup zestawu hydraulicznego do
Gmina Korycin ratownictwa technicznego typu
ciężkiego dla OSP w Korycinie (KSRG)
Zakup m.in. ubrań ochronnych,
motopompy szlamowej, flar
ostrzegawczych LED, latarek
Gmina Kuźnica oświetleniowych, aparatów
powietrznych, prądowi oraz węży
pożarniczych dla OSP Kuźnica (KSRG)
oraz innych jednostek OSP z terenu
Gminy Kuźnica
Zakup 8 kpl ubrań ochronnych
Gmina Łomża
dla OSP w Konarzycach (KSRG) 8
Zakup radiostacji nasobnej, wentylatora
oddymiającego, mostka przejazdowego
Gmina
oraz latarki z nasadkami dla OSP
Milejczyce
Milejczyce
Zakup hełmów, ubrań koszarowych,
butów specjalnych, radiotelefonu
Gmina Mońki
nasobnego dla OSP w Mońkach
(KSRG)
Zakup radiostacji Motorowa, piły
Łańcuchowej Stihl oraz pompy
Gmina Narew
szlamowej dla OSP Narew, Trześcianka
oraz OSP Łosina (KSRG)
Zakup prądownicy wodnej,
radiotelefonu, pompy szlamowej dla
OSP Narewka
Zakup hełmów bojowych i aparatów
oddechowych dla OSP Lewkowo Stare
Zakup m.in. zestawu średniego
ratownictwa technicznego, wentylatora
Gmina Narewka
oddymiającego, agregatu
prądotwórczego, ubrań specjalnych
ochronnych, butów specjalnych,
prądownicy wodnej dla OSP
Siemianówka
Zakup butów strażackich specjalnych,
agregatu prądotwórczego i
radiotelefonów dla OSP w Olchówce
Zakup ubrań specjalnych-ochronnych,
węży tłocznych W-52 i W-75,
Gmina
rozdzielacza kulowego oraz pasów z
Nowogród
toporkiem dla OSP w Nowogrodzie
(KSRG)
70 000
10 000
50 000
10 000
30 000
10 000
bd
5 000
7 400
5 000
15 000
5 000
9 500
5 000
117 370
8 000
16 310
5 000
20
Gmina Nowy
Dwór
21
Gmina Rajgród
22
Gmina Rudka
23
Gmina Sidra
24
Gmina Sokółka
25
Gmina
Suchowola
26
Gmina Supraśl
27
Gmina
Szepietowo
28
Gmina Tykocin
29
Gmina
Wasilków
30
Gmina Wysokie
Mazowieckie
31
Gmina Wyszki
32
Gmina
Zabłudów
Zakup zbiornika dwupłaszczowego o
pojemności 5000 litrów na olej
napędowy dla OSP w Nowym Dworze
(KSRG)
Zakup m.in. motopompy „Niagara”, piły
do betonu STIHL TS-800, prądownicy
52, prądownicy 72, węży pożarniczych,
torby medycznej, pilarki spalinowej
MAKITA, itd. Dla OSP w Rydzewie
Zakup sprzętu hydraulicznego i
motopompy M-8 dla OSP Rudka
(KSRG)
Zakup motopompy pożarniczej dla OSP
w Jacowlanach (KSRG)
Zakup m.in. ubrań koszarowych,
hełmów, butów specjalnych, piły
spalinowej do drewna, agregatu
prądotwórczego, motopompy
pływającej dla OSP w Lipinie
Zakup m.in. ubrań koszarowych, butów
specjalnych, piły spalinowej, prądownic,
węży tłocznych dla OSP w
Karpowiczach
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP z terenu Gminy Supraśl
Zakup ubrań specjalnych dla kobiecej
druzyny pożarniczej dla OSP w
Szepietowie
Zakup motopompy pożarniczej
TOHATSU dla OSP w Tykocinie
(KSRG)
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
Sudzienki, Dąbrówki,
Zakup motopompy szlamowej WT 40 X
HONDA dla OSP w Wysokiem
Mazowiecku (KSRG)
Zakup motopompy M16/8 VC82AS,
drabiny pożarniczej, hełmów i ubrań
ochronnych, pompy pływającej oraz
pilarki do drewna dla jednostek OSP z
terenu gminy Wyszki
(2 jednostki w KSRG)
Zakup hełmów bojowych, mundurów
koszarowych, ubrań specjalnychochronnych, kominiarek oraz rękawic
ochronnych dla OSP w Zabłudowie
(KSRG)
bd
10 000
42 771,93
10 000
bd
8 000
30 000
14 000
30 000
10 000
30 000
15 000
30 000
10 000
8 000
5 000
20 000
10 000
30 000
8 000
10 000
5 000
50 000
19 000
30 000
10 000
ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA
bd – we wniosku o dofinansowanie nie została sprecyzowana jego wartość
300 000,00