Generuj PDF - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/1622,Wizyta-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-Krzysztofa-Janika-w
-Kielcach.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:38
Strona znajduje się w archiwum.
Piątek, 30 maja 2003
Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krzysztofa Janika w Kielcach
30.05.03 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik przebywał dziś z wizytą w Kielcach.
Minister odwiedził między innymi liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, do którego uczęszczał. W
liceum Minister spotkał się ze Stowarzyszeniem Absolwentów „Żeromszczacy” tegorocznymi maturzystami oraz
ze swoimi nauczycielami z lat młodości.
„W przededniu integracji Polski z Unią Europejską przed młodzieżą otwierają się możliwości, o których starszym
pokoleniom nawet się nie śniło" - powiedział na spotkaniu z maturzystami Minister Krzysztof Janik.
Najlepszym maturzystom Minister wręczył statuetki Primus in Collegio Primo (pierwszy w szkole pierwszej),
dyplomy Wybitnego Absolwenta i listy gratulacyjne od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
Kieleckie LO im. Żeromskiego ma ponad 270-letnią historię.
„Szkół z taką tradycją i plejadą absolwentów jest w Europie niewiele, pewnie tylko kilkadziesiąt wykracza poza
historię XIX wieku" - ocenił Minister Janik - "Tu otrzymaliście pierwszy szlif; w uczelniach europejskich
powinniście go udoskonalić i przydać mu blasku".
W opinii dyrekcji szkoły, tegoroczni absolwenci są świetnie przygotowani do studiów: pisemny egzamin
dojrzałości złożyli na średnią ocenę 4,5. Ponad 200 skorzystało z przywileju zwolnienia z egzaminu ustnego
dzięki uzyskaniu wysokich ocen z matury pisemnej, certyfikatu językowego lub dzięki uczestnictwu w finale
olimpiady przedmiotowej.
Uczniowe kieleckiego I LO im. Stefana Żeromskiego, w szkolnym prereferendum europejskim opowiedzieli się w
88 proc. za wejściem Polski do UE. Komentując ten fakt, Minister Janik powiedział: "Od was zależy teraz, jak
będziemy szanowani w europejskiej rodzinie narodów i jak będziemy wygrywać konkurencję z innymi krajami".
Minister apelował do maturzystów, aby wzięli udział w zbliżającym się referendum.
Następnie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Janik spotkał się w samorządowcami, zrzeszonymi
w Stowarzyszeniu Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Spotkanie z radnymi oraz wójtami, burmistrzami,
prezydentami i marszałkiem województwa odbyło się w ramach Dnia Samorządowca. Minister życzył wszystkim
samorządom, by w Unii Europejskiej umiały współzawodniczyć i współpracować.
"Żeby pozyskiwać unijne środki trzeba współzawodniczyć z zagranicznymi samorządami, natomiast
współpracować z sąsiadami na gruncie polskim. Wiele dotychczasowych wniosków o fundusze z Sapardu
przepadło, bo były kiepsko uzasadnione i sformułowane przez zbyt małe gminy. Gdy o pomoc zabiega związek
komunalny, to szanse rosną" - argumentował Minister.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji Minister Janik spotkał się również z kierownictwem i świętokrzyskimi
policjantami.

Podobne dokumenty