Domek SUZI

Transkrypt

Domek SUZI
Instrukcja monta u
2009
Domek SUZI
1220
1684
ELEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C
D
E
F
ILO
4
2
2
2
2
2
1
1
2
28
4
4
kpl
6
80
64
80
1
2
LISTA CZ CI
NR CZ CI
OPIS
600x1650
800x1650
800x1650
ciana boczna
ciana tylna
ciana frontowa - z otworem drzwiowym
Szczyt - prawy
Szczyt - lewy
Podest
Drzwi
Kalenica
Wspornik dachu
Deska dachu
Deska dachu ko cowa
Wiatrownica
Zestaw listew maskuj cych
ruba zamkowa z podk adk i nakr tk
Wkr t do drewna
Wkr t do drewna
Wkr t do drewna
Wrzeci dz
Zawias
800x1130
760x1630
40x70x1490
40x40x1490
16x90x1000
16x40-50x1000
6x100
4x70
3,5x40
3,5x30
Uwaga!!! Rozpocz od u o enia na wypoziomowanej powierzchni dw ch element w podestu (6)!!!
Nast pnie elementy cian bocznych (1) oraz elementy cian tylnych (2) skr camy ze sob od wewn trz rubami (A) oraz wkr tami (B)!!!
Elementy szczyt w (4) oraz (5) skr camy ze sob od wewn trz wkr tami (B) oraz ze cian tyln oraz frontow wkr tami (B), r wnie od wewn trz.
ciany boczne (1) ze cianami tylnymi (2) oraz frontowymi (3) skr camy od zewn trz w naro nikach wkr tami (B)!!!
UWAGA!!!
ciany frontowe (3) i tylne (2) nale y
montowa POMI DZY cianami bocznymi (1)!
Wszystkie ciany montujemy DOOKO A
podestu (6) - ciany nie stoj na pode cie!
1
1
4
5
3
4
A
A(1:8)
Bx2
Bx2
5
Bx4
B
Bx4
1
B
2
A
2
Bx6
B
Bx6
A
B
1
3
6
3
Skr canie cian bocznych - identycznie zar wno z lewej jak i z prawej strony domku
1
1
B
B(1:7)
1
1
5
B
4
A
4
Bx8
5
Bx6
B
A
2
B
1
B
125
9
8
9
D
F
E
7
D
13
D
13
D
B
8
D
D
D
13
13
UWAGA!!! Dach domku nale y pokry pap (brak w zestawie)
w celu zabezpieczenia drewna przed wilgoci !!!
B
Cx32szt
11
10x14szt
B
11
12
12
B
11
10x14szt
12