MONITOR POLSKI

Transkrypt

MONITOR POLSKI
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r.
Poz. 310
Rej. 15/2016
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. Deluga Waldemar Józef, 2. Gawlikowski Andrzej Zygmunt, 3. Kowalow Siergiej, 4. Łuszczkiewicz Andrzej Antoni,
5. Łyszkowicz Adam Bolesław, 6. Świątek Grzegorz, 7. Wesołowski Jacek, 8. Wierzbicka Agnieszka, 9. Wilczyński
Krzysztof,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
10. Andrzejewska Jolanta, 11. Fidelus Anna Halina, 12. Franczak Anita, 13. Gaś Zbigniew Bronisław,
14. Goetzendorf-Grabowski Tomasz Janusz, 15. Gotlib Dariusz, 16. Kaczorowski Jerzy, 17. Olszewski Robert,
18. Orłowska Beata Anna, 19. Raj Ewa Sylwia,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
20. Kępa-Figura Danuta Zofia, 21. Mejor Mieczysław Jacek, 22. Sowa Teresa, 23. Szczepanowski Adam Edward,
na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi
24. Binkowski Bolesław, 25. Bułka Kazimierz Michał, 26. Cieślak Jerzy Adam, 27. Ratajek Mirosław Kazimierz,
28. Rzendkowski Marek Piotr, 29. Sander Roman,
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
30. Kortas Roman Andrzej, 31. Moddelsee Alfred Wojciech, 32. Wieczorek Krzysztof Daniel, 33. Zubrzycki Lucjan
Walerian,
Monitor Polski
–2–
Poz. 310
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
34. Kubicki Ludwik, 35. Mazur Elżbieta, 36. Podciborski Jarosław Eugeniusz, 37. Sidłowski Paweł Piotr, 38. Szopa
Arkadiusz,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
39. Czechowski Krzysztof, 40. Felczak Maciej, 41. Jargiło Wiktor, 42. Kosik Karol, 43. Napierski Wiesław Tomasz,
44. Rezmer Krystian Antoni, 45. Rybacki Władysław, 46. Wieczorek Józef,
za zasługi w działalności na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i pogłębiania świadomości historycznej młodego
pokolenia
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
47. Małachowski Edward,
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
48. Nogacki Zbigniew Wojciech, 49. Szczepański Edmund,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
50. Filasiński Krzysztof Mariusz,
na wniosek Wojewody Podkarpackiego
za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu tradycji ludowych
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
51. Bura Kazimiera, 52. Szajner Józefa, 53. Szałankiewicz Krystyna, 54. Szul Kazimiera, 55. Szyndlar Lidwina.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda