alarm przewodowy

Transkrypt

alarm przewodowy
Akcesoria
Cyfrowy wyświetlacz montowany w panelu
Model DI25
Karta katalogowa WIKA AC 80.02
Zastosowanie
 Budowa instalacji
 Obrabiarki
 Technologia i przetwarzanie plastików
 Technika grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna
 Zastosowania ogólnoprzemysłowe
Specjalne właściwości
 Wielofunkcyjne wejście sygnałów prądowych
i napięciowych, jak również termoelementów
i termometrów rezystancyjnych
 Stopień ochrony IP66 (panel przedni)
 2 lub 3 w pełni programowane wyjścia alarmowe
w standardzie (w zależności od wersji przyrządu)
 4 ... 20mA analogowy sygnał wyjściowy, standardowo
Cyfrowy wyświetlacz model DI25
Opis
Wskaźnik cyfrowy DI25 jest wielofunkcyjnym przyrządem do
szerokiego zakresu zadań pomiarowych w konkurencyjnej
cenie.
Wielofunkcyjne wejście posiada 18 różnych konfiguracji
wejścia, które można wybrać poprzez podłączenia z
tyłu i przez wybór odpowiednich sygnałów wejściowych
podczas konfiguracji przyrządu. W ten sposób możliwe
jest podłączenie przetworników z sygnałami prądowymi
lub napięciowymi oraz termometrów oporowych i
termoelementów do tego samego przyrządu.
Zmierzona wartość może być retransmitowana w celu
dalszego przetwarzania przez wyjście analogowe 4 ... 20
mA (standard) lub przez interfejs szeregowy RS-485 (opcja).
Karta katalogowa WIKA AC 80.02 · 02/2004
Inne analogowe sygnały retransmisyjne dostępne są jako
opcja.
Podstawowa wersja wskaźnika DI25 posiada trzy wyjścia
alarmowe. W przyrządach z opcjonalnym zasilaczem
przetwornika 24V są dwa wyjścia alarmowe.
Ze względu na wysoką zabezpieczenie obudowy czołowej
(IP66) wskaźnik cyfrowy DI25 może być stosowany w
ekstremalnych warunkach roboczych.
Wszystkie konfiguracje i programowanie można wykonywać
za pomocą przycisków kontrolnych znajdujących się z
przodu.
Strona 1 z 4
Dane techniczne
Wyświetlacz
- Projekt
- Wyświetlacz wartości procesowych
(PV-wyświetlacz) - Wyślwetlacz wartości ustawionych
(SV-wyświetlacz)
- Zakres wskazań
Wejście
- Liczba i typ
- Konfiguracja wejścia
- Szybkość pomiaru Wyjścia alarmowe
- Liczba i typ
- Typ wyjść alarmowych 1 i 2
- Typ wyjścia alarmowego 3
- Funkcja przełączania
- Obciążenie
Funkcja Hold 2)
Wyjście analogowe
- Sygnał wyjściowy
- Klasa dokładności
{Zasilanie przetwornika} 1)
{Interfejs} 2)
Przyłącze elektryczne
Zasilanie
Zużycie mocy
Warunki otoczenia
- Temperatura pracy
- Temperatura przechowywania
- Wilgotność
Oznaczenie CE
Obudowa
- Materiał
- Kolor
- Stopień ochrony - Waga
- Mocowanie
Model DI25
7-segmentowa LED
4-cyfrowy, czerwone cyfry, wysokość 16 mm
4-cyfrowy, zielone cyfry, wysokość 10 mm
-1999 ... 9999
1 wejście wielofunkcyjne
Wybierana za pomocą podłączenia końcówek i programowaniem wykonywanym z menu
250 ms
2 lub 3 styki przełączeniowe (przekaźniki) 1)
Wysoki alarm, wysoki alarm z stanem standby, niski alarm, niski alarm ze stanem standby
Wysoki alarm, wysoki alarm z stanem standby, niski alarm, niski alarm ze stanem standby, wysoki alarm
Normalnie zamknięty lub normalnie otwarty, może być ustawiony z klawiatury
AC 230 V, 3 A (obciążenie rezystancyjne)
Wybieralna: natychmiast, maksymalna lub minimalna wartość
Uruchomienie funkcji przytrzymania (HOLD) poprzez końcówki przyłączeniowe
4 ... 20 mA, obciążenie ≤ 500 Ω (standard) lub
{0 ... 20 mA, obciążenie ≤ 500 Ω lub}
{0 ... 1 V, obciążenie ≥ 100 kΩ lub}
{0 ... 5 V, obciążenie ≥ 500 kΩ lub}
{0 ... 5 V, obciążenie ≥ 500 kΩ lub}
{0 ... 10 V, obciążenie ≥ 1MΩ}
± 0,3% poza zakresem wyjścia
DC 24 V ± 3V, max 30 mA
RS-485
Końcówki śrubowe
AC 100 ... 240 V (dopuszczalne napięcie: AC 85 ... 264 V), 50/60 Hz lub
AC/DC 24 V (dopuszczalne napięcie: AC/DC 20 ... 28 V), 50/60 Hz
ok. 10 VA
0 ... 50 °C
-20 ... +50 °C
Wilgotność względna 35 ... 85 %, niekondensująca
Zgodnie z 89/336/EWG
Emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia patrz EN 61326
Poliwęglan
Czarny
Przód: IP 66; tył: IP 00 (wg IEC 60529 / EN 60529)
ok. 300 g
Mocowania ze śrubami do ściany o grubości od 1 mm do 15 mm
{ } Pozycje w nawiasach są opcjami dostępnymi za dodatkową opłatą.
1) Przyrządy ze zintegrowanym zasilaczem przetwornika nie mają wyjścia alarmowego 2.
2) Przyrządy z interfejsem szeregowym RS 485 nie mają funkcji przytrzymania HOLD.
Strona 2 z 4
Karta katalogowa WIKA AC 80.02 · 02/2004
Sygnał wyjściowy
Zakres pomiaru
Sygnał prądowy
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Sygnał napięcia
0 ... 1 V
0 ... 5 V
1 ... 5 V
0 ... 10 V
Termoelementy
Typ K
Typ J
Typ R
Typ S
Typ B
Typ E
Typ T
Typ N
Typ PL-II
Typ C (W/Re5-26)
Termometry rezystancyjne
PT 100 (3-przewodowy)
JPT 100 (3-przewodowy)
Błąd pomiaru [%] w zakresie pomiarowym
standardowy
za wyjątkiem
-1999 ... 9999
-1999 ... 9999
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
-
-1999 ... 9999
-1999 ... 9999
-1999 ... 9999
-1999 ... 9999
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
-
-200 ... +1370 °C
-199,9 ... +400,0 °C
-200 ... +1000 °C
0 ... 1760 °C
0 ... 1760 °C
0 ... 1820 °C
-200 ... +800 °C
-199,9 ... +400,0 °C
-200 ... +1300 °C
0 ... 1390 °C
0 ... 2315 °C
-320 ... +2500 °F
-199,9 ... +750,0 °F
-320 ... +1800 °F
0 ... 3200 °F
0 ... 3200 °F
0 ... 3300 °F
-320 ... +1500 °F
-199,9 ... +750,0 °F
-320 ... +2300 °F
0 ... 2500 °F
0 ... 4200 °F
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 2 K
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 2 K
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
± 0,2 % ± 1 cyfra
≤ 0 °C: ± 0,4 % ± 1 cyfra
≤ 0 °C: ± 0,4 % ± 1 cyfra
≤ 0 °C: ± 0,4 % ± 1 cyfra
≤ 200 °C: ± 6 K
≤ 200 °C: ± 6 K
≤ 300 °C: bez szczegółów
≤ 0 °C: ± 0,4 % ± 1 cyfra
≤ 0 °C: ± 0,4 % ± 1 cyfra
≤ 0 °C: ± 0,4 % ± 1 cyfra
-
-200 ... +850 °C
-199,9 ... +850,0 °C
-200 ... +500 °C
-199,9 ... +500 °C
-300 ... +1500 °F
-199,9 ... +999,9 °F
-300 ... +900 °F
-199,9 ... +900,0 °F
± 0,1 % ± 1 cyfra
± 0,1 % ± 1 cyfra
± 0,1 % ± 1 cyfra
± 1 K
-
Konfiguracja końcówek
Zasilacz
AC/DC 24 V
Zasilacz
przetwornika
24 V DC
30 mA
3
2
Wyjście Zasilacz
A2 A1 analogowe AC 100 ... 240 V GND 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3A
250V
AC
DC
mA
NO
3A
250V
AC
NO
50 Ω (bocznik pomiarowy)
DC V
RS-485
RTD
B B A SG YB(+) YA(-)
HOLD A3
TC
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
3A
250V
AC
A1, A2, A3
RTD
TC
DC mA DC V GND
NO
Wyjścia alarmowe 1,2 i 3
Termometr rezystancyjny
Termoelement
Sygnał prądowy
Sygnał napięcia
Uziemienie
Karta katalogowa WIKA AC 80.02 · 02/2004
Strona 3 z 4
Wymiary w mm
Mocowania typu śrubowego
48
44,5
Uszczelnienie
96
11,5
98,5
106,2
0
45
+0,5
Wycięcie panelu w mm
92
+0,8
0
Strona 4 z 4
Karta katalogowa WIKA AC 80.02 · 02/2004
WIKA Polska S.A.
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
E-mail: [email protected]
www.wikapolska.pl
9075321 02/2004 PL
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian w specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.