Trasy przejazdu autobusów - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Komentarze

Transkrypt

Trasy przejazdu autobusów - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
Trasy przejazdu autobusów: przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach w roku szkolnym 2014/2015
ZADANIE VII PKS
1.










Świerkowo
Przydatki Wolskie
Gołaszewo Piaski
Nakonowo
Łopatki
Nakonowo Stare
Grabówka I
Grabówka – Stefanowo
Wola Nakonowska
Wilkowice- szkoła
7:20
7:22
7:28
7:35
7:38
7:40
7:42
7:45
7:46
7.55
2.

Wilkowice – szkoła
7.56
 Wilkowice – p. Panfil
7:59
 Wilkowice – za rzeczką
8:01

Wilkowiczki - p. Herman
8:04
 Czerniewice – piekarnia
8:09
 Czerniewiczki – p. Jasiński
8.12
 Czerniewice- PKP
8.17
 Czerniewice przedszkole
8.19
 Wilkowice – szkoła
8. 24
3. Wilkowice szkoła 13.05 – Czerniewice przedszkole 13.09 – Czerniewice (p. Jasiński) 13.10
Czerniwice (PKP)13.12 – Czerniwice (piekarnia) 13.13 – Wilkowiczki (p. Herman) 13.16 Wilkowice
(rzeka) 13.17 – Wilkowice (p. Panfil) 13.19 – Wilkowice szkoła
4.Wilkowice szkoła – 13.30 – Wola Nakonowska 13.32 – Stefanowo 13.35 – Grabówka 13.37 –
Nakonowo Stare 13. 40 Łopatki 13.42 – Nakonowo 13.48 Gołaszewo Piaski 13.50 Przydatki Wolskie
13:52 – Świerkowo 13.54 – Wilkowice szkoła
5.Wilkowice szkoła 14.00 – Czerniewice (p. Jasiński) 14.07 - Czerniwice (PKP)14.09 – Czerniwice
(piekarnia) 14.11 – Wilkowiczki (p. Herman) 14.13 Wilkowice (rzeka) 14.15 – Wilkowice (p. Panfil)Wilkowice szkoła – 14.19
6.Wilkowice szkoła – 14.23 – Wola Nakonowska 14.30 – Stefanowo 14.35 – Grabówka 14.40 –
Nakonowo Stare 14.45 – Łopatki 14.47 - Nakonowo 14.55 Gołaszewo Piaski 15.00 Przydatki Wolskie
15.05 – Świerkowo 15.10.
ZADANIE VI „FIRMA MARCIN”
1.




Czerniewiczki
Czerniewice
Wilkowiczki
Choceń (szkoła)








Wichrowice I
Wichrowice – „obelisk”
Wichrowice – „szkoła”
Skibice
Szatki
Kuźnice
Nowa Wola
Wilkowice – szkoła
7:20
7:25
7:30
7:35
7: 35
7:40
7:45
7:50
7:55
8:00
8:05
8:10
2.
Wilkowice szkoła 13.10 – Kuźnice 13.15 – Skibice 13.20 – Wichrowice 13.25 – Śmiłowice 13. 30
Wilkowice „szkoła”
3.
Wilkowice szkoła 14.00 – Kuźnice 14.15 – Skibice 14.20 – Wichrowice 14.35 – Choceń 14.45
4.
Choceń 15:10 – Janowo 15:15 - Bodzanówek 15: 20 - Bodzanowo 15:25 – Lutobórz 15:30 Szczutkowo
15:35 Wilkowiczki 15:40 – Czerniewice 15:45

Podobne dokumenty