REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MISTRZ KLAWIATURY

Transkrypt

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MISTRZ KLAWIATURY
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„MISTRZ KLAWIATURY”
Uczestnicy konkursu i jego przebieg:
1. Uczestnikiem konkursu może byd każdy uczeo gimnazjum, który zgłosi chęd uczestnictwa
w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.
2. Umiejętności pisania na klawiaturze będą sprawdzane za pomocą programu „Mistrz
Klawiatury”.
3. Sposób wyłonienia laureatów dobiera Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
nauczyciele informatyki Gimnazjum w Jordanowie.
4. Na początku konkursu zostanie wylosowany jeden ze znajdujących się w tym programie
tekstów. Wszyscy zawodnicy będą przepisywad ten sam tekst.
5. Punktacja będzie naliczana na podstawie danych wygenerowanych przez program „Mistrz
Klawiatury”.
6. Po skooczonym przepisywaniu program wyświetla okno podsumowania, którego uczeo nie
zamyka pod groźbą dyskwalifikacji!
7. Uczeo sygnalizuje zakooczenie pracy podniesieniem ręki.
8. Wyniki zapisuje przedstawiciel Komisji.
9. O zwycięstwie decyduje najwyższa liczba punktów.
10. W sytuacji dużej ilości zgłoszeo, konkurs zostanie przeprowadzony w kilku turach.
11. Aby szanse uczestników były jednakowe przewiduje się możliwośd korzystania tylko i
wyłącznie z klawiatur będących na wyposażeniu szkolnej pracowni komputerowej.
12. Podczas oceny będzie brana pod uwagę umiejętnośd POPRAWNEGO i SZYBKIEGO pisania
na klawiaturze metodą „dziesięciopalcową". Uwaga! Gimnazjaliści przepisują tekst metodą
„dziesięciopalcową". Uczeo piszący „dwoma palcami" zostanie upomniany, a w dalszej
kolejności ukarany obniżeniem prędkości pisania o połowę.
Dodatkowe informacje:
- Zapisy u nauczyciela informatyki zgodnie z harmonogramem konkursu, dostępnym na
stronie szkoły www.gimjordanow.iap.pl
- Konkurs odbędzie się w terminie podanym w harmonogramie konkursu, dostępnym na
stronie szkoły www.gimjordanow.iap.pl
- Osoby chętne do zapoznania się z oprogramowaniem „Mistrz Klawiatury” zapraszamy do
pracowni komputerowej we środy w trakcie zajęd Koła Informatycznego.