Dane techniczne

Komentarze

Transkrypt

Dane techniczne
Do przygotowania c.w.u. i/lub wspomagania ogrzewania (SSC)
DC 750-2, DC 1000
- Podgrzewacze niezależne kombinowane c.o./c.w.u.
o wysokiej sprawności
- Konstrukcja "zbiornik w zbiorniku", zasobnik do
wytwarzania ciepłej wody użytkowej zintegrowany
w części górnej zasobnika buforowego.
- Zasobnik buforowy o pojemności 525 lub 780 litrów z
blachy stalowej dużej grubości, z wymiennikiem w dolnej
części wykonanym z gładkiej rury przylutowanym
w zasobniku, przeznaczony do podłączenia do instalacji
solarnej. Ochrona przed korozją zapewniona przez
czarną powłokę antykorozyjną
- Zasobnik c.w.u. o pojemności 225 lub 220 litrów,
zabezpieczony emalią szklaną o wysokiej zawartości
kwarcu, dopuszczoną do kontaktu z artykułami
spożywczymi. Podgrzewanie przez łaźnię wodną
Wymiary (mm i cale)
jednym
Wszystko w aniem
ag
om
sp
w
ze
mieszanym
DC750-2
DC 750-2
260
2
12
5
7
1567
1480
175
930
1
3
151
1080
14
19
9
15
10
11
20
12
1250
6
13
Ø 750
Ø 950
21
1580
8
1150
37
1770
4
22
100
37
3
2000
DC 1000
12
22
2150
785
685
1700
410
360
260
216
18
15°
17
16
8
1 2 4 5 7 8 10
9 13 15
10
11
1
Départ chaudière/Zone de chauffage eau sanitaire R1(ou Purge)
2
Départ chaudière R1
3
Doigt de gant Rp 1/2 ( Sonde chaudière)
4
Retour zone de chauffage eau sanitaire/chaudière R 1
5
22
Retour2150
zone tampon chauffage/chaudière
R1
Doigt de gant Rp 1/2
1700chauffage R1
Départ circuits
8
Entrée échangeur solaire G 1
9
Doigt de gant Rp 1/2 ( Sonde solaire)
10
Sortie échangeur solaire G 1
11
Vidange (ou retour piscine) Rp1
12
Doigt de gant Rp 1/2 ( Thermometre)
Retour circuits chauffage (radiateurs) R 1
Doigt de gant Rp 1/2
Ø1040
Retour chauffage ( plancher chauffant) R1
14
15
260
160
8980F247E
1
7
745
410
Ø1040
21
3
3a
3a Doigt de gant Ø 7 mm ( Sonde e.c.s.)
Tauchhülse
Rp 1/2 ( Kesselfühler)
Rücklauf 4Kessel/
Trinkwasser-Erwärmungszone
R1
Retour
zone de chauffage eau sanitaire/chaudière
Rp 1
21
5 Rücklauf 5
Kessel/
Heizungspufferezone
R1
Retour
zone tampon chauffage/chaudière
Rp 1
6 1695
Tauchhülse
Rp 1/2
12
8 Entrée échangeur
solaire Rp 1
7 Heizungsvorlauf R 1
1595
9 Doigt de gant Rp 1/2 ( Sonde solaire)
13008 Wärmetauschereingang Solarkreis G 1
22
10 Sortie échangeur solaire Rp 1
1080 9 Tauchhülse
Rp 1/2 ( Fühler Solarseitig)
990
11 Vidange Rp 1
10 Wärmetauscherausgang
Solarkreis G 1
4
5
8
13
9
11
2
Ø 800
1 Départ chaudière/Zone de chauffage eau sanitaire Rp1
Vorlauf Heizkessel/Trinkwasser-Erwärmungzone
R1 (oder100
Entlüftung)
16
3 Doigt de gant Rp 1/2 ( Sonde chaudière)
Kesselvorlauf R1
3
4
10
1
745
410
260
160
11
12
13
14
15
16
17
12 Rp
Doigt
gant
Rp 1/2
( Thermometre)
Entleerung
1/2 de
(oder
Schwimmbad-Rücklauf)
18
20
13 Rp
Retour
chauffage Rp 1
Tauchhülse
1/2 (circuits
Thermometer)
17
16 Circulation
Heizungsrücklauf
(Heizkörper)
R 3/4 R 1
17 Rp
Entrée
froide R 3/4
Tauchhülse
1/2 (eau
Thermometer)
18 Sortie(Bodenheizung)R
e.c.s. R 3/4
Heizungsrücklauf
1
20 Anode
Zirkulationsanschluss R 1/2
21 Purge Rp 1/2
Kaltwassereintritt R 3/4
22 Emplacement résistance électrique Rp 1 1/2
Warmwasseraustritt R 3/4
Fühlerleitblech 6 mm
Circulation R 1/2
Ø 800
18
Entrée eau froide R 3/4
100
19
16
18 Sortie
e.c.s.
3/4
Podgrzewacz
c.w.u.:
10R bar
Max. temperatura robocza: 20 Anode
- Podgrzewacz c.w.u.: 95°C
Fourreau pour sondes 6 mm
3a
1 Vorlauf Heizkessel/Trinkwasser-Erwärmungzone Rp1
Wymiennik19 solarny:
10 bar
- Zasobnik
buforowy: 95°C22 Anschlussflanch
- Wymiennik
solarny:
für
Heizwiderstand
G 1 1/295°C
20 Anode
3 Tauchhülse Rp 1/2 ( Kesselfühler)
750-2
DC
1000
22 Emplacement pour résistance électrique G 1 1/2 DC
21
3a Tauchhülse Ø 7 mm ( Warmwasserfühler)
16
17
Max. ciśnienie robocze:
- Zasobnik buforowy: 3 bar
Model
Pojemność zasobnika buforowego
l
525
780
4 Frei, Rp 1
12
Cote de basculement / Kippmaß : 2180
5 Rücklauf Heizkessel Rp 1 14,7
Pojemność wymiennika
l
12,4
8 Wärmetauschereingang Solarkreis
Powierzchnia wymiany wymiennika solarnego (max. powierzchnia kolektora)
m2
2,3
(do 10 m2)
2,8 (do 15 m2) Rp 1
22
9 Tauchhülse Rp 1/2 ( Fühler Solarseitig)
Pojemność podgrzewacza c.w.u.
l
225
220
10 Wärmetauscherausgang Solarkreis Rp 1
17
Powierzchnia wymiany podgrzewacza c.w.u.
m2
1,7
2,0
R
:
Außengewinde
11 Entleerung Rp 1
Rp : Inneengewinde
20
Temperatura w obiegu pierwotnym
°C18
55
80 12 Tauchhülse55Rp 1/2 ( Thermometer)
80
Moc wymiany (1)
kW
8,0
21 13 Heizungsrücklauf
9,4 Rp 1
24,8
R 3/4
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (1)
l/h
190
520 16 Zirkulationsanschluss
230
610
17 Kaltwassereintritt R 3/4
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K (1)(2)
l/10 min
220
280
18 Warmwasseraustritt R 3/4
Straty postojowe przy Δt 45 K
kWh/24 h
3,2
3,7
20 Anode
Ciężar wysyłkowy
kg
272
315
21 Entlüftung Rp 1/2
(1) Temp. wody zimnej 10°C, temp. magazynowania c.w.u. 65°C, natęż. przepływu w ob. pierwotnym 2 m3/h. (2) Min. natężenie
przepływuElektro-Heizstab
w lecie z kotłem
22 Einbaustelle
Rp 1bez
1/2 wspomagania solarnego
CENA NETTO DC
Nr pakietu
Cote de basculement
Nr art. / Kippmaß : 2180
PLN
750-2
EC 140
100005131
10 081,-
Achtung : andere Anschlussbelegung
bei Feststoffkessel
1000
89809071
16 153,-
www.dedietrich.pl
159
1300
1080
990
13
DC 1000
6
5
3 6 9 11 14
DC 1000
12
8
115
4
980
Instalacje solarne
22
1
13
Dane techniczne
duktu
Zaleta pro
8980F247E
① Zasilanie kotła/Strefa podgrzewu wody użytkowej
(i odpowietrzenie dla DC 750-2)
DC 750-2: R 1
DC 1000: Rp 1
② Zasilanie kotła R 1
③ Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 (czujnik kotła)
④ Powrót kotła/Strefa podgrzewu wody użytkowej
DC 750-2: R 1
DC 1000: Rp 1
⑤ Powrót kotła/Strefa bufora ogrzewania
DC 750-2: R 1
DC 1000: Rp 1
⑥ Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2
⑦ Zasilanie obiegu grzewczego R 1
⑧ Wlot wymiennika solarnego
DC 750-2: G 1
DC 1000: Rp 1
⑨ Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2 (Czujnik obiegu
solarnego)
⑩ Wylot wymiennika solarnego
DC 750-2: G 1
DC 1000: Rp 1
⑪ Spust (lub powrót z basenu)
DC 750-2: Rp 1/2
DC 1000: Rp 1
⑫ Tuleja zanurzeniowa dla termometru Rp 1/2
⑬ Powrót z obiegu grzewczego (grzejnikowego)
DC 750-2: R 1
DC 1000: Rp 1
⑭ Tuleja zanurzeniowa Rp 1/2
⑮ Powrót z ob. grzewczego (ogrzew. podłog.) R 1
⑯ Cyrkulacja
DC 750-2: R 1/2
DC 1000: R 3/4
⑰ Wlot wody zimnej : R 3/4
⑱ Wypływ c.w.u. R 3/4
⑲ Osłona ochronna czujnika, Ø 6 mm
⑳ Anoda
◯
21 Odpowietrznik
◯
22 Miejsce na grzałkę elektryczną
DC 750-2: G 1 1/2
DC 1000: Rp 1 1/2
jest zoptymalizowane przez rurę zanurząjącą się do
wymiennika solarnego w dolnej części zasobnika
buforowego.
- Izolacja z włókna poliestrowego o grubości 120 mm
z osłoną zewnętrzną z polistyrenu
- Anoda magnezowa
- Podłączenie zaworu zwrotnego klapowego
- Klapa rewizyjna
- Jednostka dostawy:
DC 750-2: 1 pakiet
DC 1000: 2 pakiet
8980F057F
8980Q032
Dwufunkcyjne podgrzewacze solarne bez wyposażenia
STANDARD
od 750
do 1000 l
119

Podobne dokumenty