kliknij tutaj by zobaczyć plan

Komentarze

Transkrypt

kliknij tutaj by zobaczyć plan
XIV KędzierzyńskoKędzierzyńsko-Kozielskie
Seminarium Naukowe
KĘDZIERZYN-KOŹLE.
KĘDZIERZYNZABYTKI MIASTA – KULTURA W MIEŚCIE
28 X 2009
Patronat naukowy:
Zakład Pedagogiki Kultury
Instytutu Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Opolskiego
Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji
Instytutu Studiów Edukacyjnych
PWSZ w Raciborzu
Organizatorzy:
Urząd Miasta KędzierzynKędzierzyn-Koźle
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
Miejski Ośrodek Kultury w KędzierzynieKędzierzynie-Koźlu
Program XIV Seminarium
28 X 2009 r. (środa)
Otwarcie Seminarium (godz. 9.15 – 9.45)
Inż. Wiesław Fąfara – Prezydent Miasta
Wystąpienia Gości
Dr Edward Nycz (moderator) – Prolegomena: kultura miasta – kultura
w mieście - ciągłość czy zmiana
Sesja I – Ludzie i zabytki (godz. 9.45 – 11.45)
Dr Ryszard Pacułt – Karol Jonca – honorowy obywatel miasta
Prof. dr hab. Stanisław Senft – Wkład prof. Karola Joncy w naukę polską i badania
śląskoznawcze
Mgr inż. arch. Janusz Kaczmarczyk – Zabytki KędzierzynaKędzierzyna-Koźla `2009
Dr Jerzy Romanow, mgr inż. Lech Stanisz,
Stanisz arch. Marek Partyka – Zespół
zamkowy w Koźlu w świetle ostatnich badań i planów renowacji
Dr Gabriela Jelitto
Jelitto--Piechulik – Utracone i jeszcze istniejące zabytki techniki i kultu
religijnego w Kłodnicy
Przerwa kawowa (11.45 – 12.15)
Sesja II – Kultura miasta – kultura w mieście
(godz. 12.15 – 14.45)
Dr Joanna WróblewskaWróblewska-Jachna – Kultura miasta – kultura w mieście. Przemiany
paradygmatów rozwojowych w miastach
Mgr Andrzej Wróbel – Konteksty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury
Mgr Helena Bulanda – Miejska Biblioteka Publiczna – historia i teraźniejszość
Mgr Dariusz Kantor – Kędzierzyn
Kędzierzyn--Koźle jako uczestnik międzynarodowych
inicjatyw kulturalnych
Zbigniew Staniś – Spółdzielcza kultura osiedlowa. Ciągłość i zmiana
Lic. Paweł Nycz – Obraz kultury w mieście w świetle analizy zawartości prasy
Przerwa
Dr Andrzej Kącki – Sztuka ulicy w postmodernistycznym mieście
Mgr Hanna Białas – Edukacja artystyczna w społeczeństwie
– wyzwania i bariery
Mgr Katarzyna Nawrocka – Usługi zwielokrotnione czyli o kulturze w hotelu
Krzysztof Pawliszyn – Oswajanie kędzierzyńskokędzierzyńsko-kozielskiego clubbingu
(na przykładzie pubu „Pod Papugami”)
Dr Edward Nycz – Działalność towarzystwa regionalnego w przestrzeni
wielokulturowej
Dyskusja i zakończenie XIV Seminarium
(ok. godz. 15.00)
Po zakończeniu Seminarium zapraszamy na poczęstunek
Impreza towarzysząca XIV Seminarium
Wystawa fotograficzna
Władysława Lichorobca
KĘDZIERZYŃSKO--KOZIELSKIE ZABYTKI I ICH DETALE
KĘDZIERZYŃSKO
9 X 2009 r. – 29 XI 2009 r.
„Baszta” Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej,
Kędzierzyn--Koźle, ul. Kraszewskiego 5 B
Kędzierzyn
(Ekspozycja udostępniana w dniach:
poniedziałek, środa, piątek;
godz. 10.0010.00-15.00)
Mecenasi TZK