Tłumaczenie Dokumentu

Transkrypt

Tłumaczenie Dokumentu
JOHN PATRICK
Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynał FOLEY
Kardynał-diakon kościoła tytularnego św. Sebastiana
na Wzgórzu Palatyńskim
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego
Biskupi Rzymscy obejmowali zawsze niezwykłą życzliwością
Prześwietny Zakon Rycerski, ustanowiony już przed wiekami w celu otaczania
opieką i czcią grobu Boskiego Odkupiciela w Jerozolimie, na dowód czego
pozostały liczne świetlane dowody. Pius IX oraz jego Następcy starali się
dostosować Zakon do potrzeb czasów, postanawiając, aby w związku z tym
odznaczano tak duchowych jak świeckich, którzy niezwykle zasłużyli się dla
ziemskiej ojczyzny Jezusa Chrystusa, bądź mają zamiar poświęcać się dla niej w
przyszłości.
Mając to na względzie, na mocy władzy, udzielonej nam przez łaskawie
panującego Ojca Świętego, to znaczy nadawania dyplomów duchownym oraz
świeckim, których należy przyjąć w poczet Zakonu Rycerskiego Świętego
Grobu w Jerozolimie, Ciebie, Ireno Kiecana, wybieramy, mianujemy,
powołujemy i ustanawiamy Damą, przyznając Ci upoważnienie noszenia oznak
tegoż Rycerstwa, zgodnie ze stopniem Twojej godności, wraz ze wszystkimi
przywilejami, łaskami, uprawnieniami, jakimi cieszą się lub będą się cieszyć
Członkowie, odznaczeni podobnie jak Ty we wspomnianym Zakonie tą samą
godnością.
Na potwierdzenie tego poleciliśmy wypisać ten dyplom, ozdobiony
naszym podpisem oraz opatrzony pieczęcią Pana naszego Jezusa Chrystusa
Zmartwychwstałego i naszą, i który winien być Tobie przekazany.
John Kardynał Foley
Z Państwa Watykańskiego, dnia 23 stycznia 2008 r. Z
Sekretariatu Stanu, dnia 29 maja 2008 r. prał. Gabriele Caccia

Podobne dokumenty