14 Prezes Zarządu FAKRO uhonorowany przez Prezydenta RP

Transkrypt

14 Prezes Zarządu FAKRO uhonorowany przez Prezydenta RP
ARTYKUŁ S PON S OROWANY
Prezes Zarządu FAKRO uhonorowany przez Prezydenta RP
A R T Y K U ŁY S P ON S O R OWANE
Za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia
w działalności charytatywnej i społecznej Prezes Zarządu FAKRO Ryszard
Florek został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył sądeckiemu przedsiębiorcy Prezydent RP Bronisław Komorowski z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja obchodzonego uroczyście na Zamku Królewskim w Warszawie.
W znamienitym gronie odznaczonych
oprócz polskich przedsiębiorców znaleźli się także artyści i ludzie kultury,
reprezentanci świata nauki, techniki i medycyny, sportowcy, architekci
oraz osoby aktywne w sferze polskiej
i międzynarodowej polityki i gospodarki. Dla sądeckiego przedsiębiorcy Ryszarda Florka, nadanie przez
Prezydenta RP orderu ma charakter
szczególny.
– Fakt, że z okazji Narodowego Święta Prezydent wręcza przedsiębiorcom narodowe odznaczenia pokazuje, że władze kraju doceniają naszą
rolę i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Jej filarem są przecież rodzime innowacyjne firmy z polskim
kapitałem, które tak jak FAKRO osiągnęły sukces na rynku globalnym.
To właśnie takie przedsiębiorstwa
tworzą wysoko specjalistyczne miejsca pracy dla młodych wykształconych ludzi, którzy zawodowe pasje
i ambicje mogą realizować we własnym kraju.
W ciągu zaledwie 20 lat mały, rodzinny
zakład Ryszard Florek rozwinął w międzynarodową korporację zajmującą dziś
pozycję wicelidera światowego rynku
okien dachowych. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ponad 3300 osób,
wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz
14 dystrybucyjnych, zlokalizowanych
w Europie, Azji i Ameryce. Okna dachowe Fakro trafiają do 47 krajów świata.
Dumą firmy jest własny ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym pracuje
ponad 70 inżynierów. Konstruktorzy
FAKRO to autorzy wielu nowatorskich
rozwiązań chronionych patentami oraz
blisko 90 zgłoszeń patentowych. FAKRO to firma, która do wielu krajów
świata eksportuje nie tylko okna dachowe ale także myśl twórczą polskich
inżynierów. W ten sposób polska firma wytycza nowe kierunki rozwoju dla
branży okien dachowych na świecie,
a Polska stała się światowym liderem
w ich produkcji.
– Zagraniczny sukces polskich firm
buduje sukces polskiej gospodarki,
zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej – mówi Ryszard Florek. – My Polacy nie uświadamiamy sobie, że Unia
jest tylko wspólnotą polityczno – administracyjną, natomiast gospodarki
poszczególnych krajów rozwijają się
samodzielnie. Miarą ich efektywności jest wielkość Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Jeśli PKB rośnie to znaczy, że dany kraj wytwarza coraz więcej dóbr i usług, w konsekwencji przybywa również miejsc pracy, a poziom
życia mieszkańców staje się coraz wyższy. Jeśli więc w Polsce będą tworzone dobre warunki dla rozwoju rodzimych firm o globalnym zasięgu, a tym
samym dla „wytwarzania PKB” to będzie można osiągnąć trwały rozwój
gospodarczy kraju.
Brama i Drzwi Roku firmy Hörmann: RenoMatic i RenoDoor
Garażowa brama segmentowa RenoMatic, zbudowana ze stalowych
segmentów o grubości 42/22 mm
wypełnionych pianką poliuretanową, standardowo wyposażona jest
14
w napęd ProMatic. Brama oferowana jest z gładką mikroprofilowaną
powierzchnią Micrograin w kolorach
białym, brązowym i białego aluminium, a także z odporną na działanie promieni UV okleiną Decograin – drewnopodobną w kolorze
Golden Oak i Dark Oak oraz Titan
Metalic.
Do bramy RenoMatic idealnie dopasować można drzwi zewnętrzne RenoDoor. Stalowa płyta tych
drzwi o grubości 46 mm wypełniona
jest pianką poliuretanową. Zarówno skrzydło drzwi, jak i aluminiowa
ościeżnica wyposażone są w przegrodę termiczną. Dzięki temu współ-
czynnik przenikania ciepła U = 1,5
W/m2K. RenoDoor wyposażone są
w wielopunktowe ryglowanie i trzpień
przeciwwyważeniowy.
Płyta drzwiowa RenoDoor wykonana jest z gładkiej stali lub w okleinie Decograin i dostępna w takich
samych kolorach jak brama RenoMatic. Brama RenoMatic oferowana
jest w wymiarze 2500 x 2125 mm,
a drzwi RenoDoor w wymiarze 1100
x 2100 mm.
Cena: RenoMatic – od 2690 zł + VAT,
RenoDoor – od 3750 zł + VAT
www.hormann.pl
infolinia: 801 500 100
PRz eg l Ąd bu d owl any 6/2012