Zgłoszenie kandydata w wyborach do Rady Mieszkańców na

Transkrypt

Zgłoszenie kandydata w wyborach do Rady Mieszkańców na
Zgłoszenie kandydata
w wyborach do Rady Mieszkańców
na kadencję 2016/2017
Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Mieszkańców
Dom studencki
na kadencję 2016/2017, które odbędą się w dniach 30-31 maja (dzień i godziny głosowania ustala komisja wyborcza domu studenckiego)
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/ką ww. domu studenckiego Politechniki Śląskiej, posiadam pełne prawa studenckie i nic nie
stoi na przeszkodzie abym w roku akademickim 2016/2017 wciąż był/a mieszkańcem/ką ww. domu studenckiego. Zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego w przypadku zmiany mojego statusu
mieszkańca lub studenckiego. Stwierdzam, że znane mi są uregulowania Regulaminu Samorządu Studenckiego dotyczące wyborów
oraz harmonogram wyborów na kadencję 2016/2017.
DANE PERSONALNE KANDYDATA/KANDYDATKI:
Imię
Nazwisko
Nr Albumu
/
S
Wydział
(skrótem)
Kierunek
studiów
Rok studiów
Stopień
studiów
E-mail
Telefon
………………………………………………. , …………………………
Miejscowość
data
……………………………………………………….
Podpis kandydata/kandydatki
Kartę należy złożyć w terminie do 25 maja 2016 r. w Biurze Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego
(CKS Mrowisko ul. Pszczyńska 85 pok. 8)

Podobne dokumenty