09- kom. org. IMP Weteranów w J-biu Zdroju 18

Transkrypt

09- kom. org. IMP Weteranów w J-biu Zdroju 18
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
WETERANÓW
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
18 – 20.06.2010 r.
Jastrzębie Zdrój , 20.05.2010 r.
Komunikat organizacyjny
1. Organizatorzy :
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
– Urząd Marszałkowski w Katowicach,
– Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach,
– Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju,
– Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego w Jastrzębiu Zdroju.
2. Termin i miejsce :
18 – 20.06.2010 r. , Hala Sportowa „Omega”, ul. Harcerska 14 a, Jastrzębie Zdrój
/ Woj. Śląskie /.
4. Uczestnictwo :
Zawodniczki i zawodnicy, którzy wzięli udział przynajmniej w jednym z trzech OTK Weteranów sezonu 2009/2010 oraz
znajdują się na Ogólnopolskiej Liście Klasyfikacyjnej Weteranów po III OTK Weteranów. Wymagane jest posiadanie
aktualnej licencji okresowej oraz ważnego badania lekarskiego.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :
- 40 – 49 lat (roczniki 1961 – 70)
- 50 – 59 lat (roczniki 1951 – 60)
- 60 – 64 lat (roczniki 1946 – 50)
- 65 – 69 lat (roczniki 1941 – 45)
- 70 – 74 lat (roczniki 1936 – 40)
- 75 – 79 lat (roczniki 1931 – 35)
- powyżej 80 lat (rocznik 1930 i starsi)
5. System rozgrywania IMP Weteranów :
IMP Weteranów zostaną rozegrany zgodnie z regulaminem PZTS.
Konkurencje mistrzostw w każdej kategorii wiekowej:
– gry pojedyncze kobiet i gry pojedyncze mężczyzn,
– gry podwójne kobiet i gry podwójne mężczyzn,
– gry mieszane – jeden turniej niezależnie od kategorii wiekowej.
Warunkiem rozegrania danej kategorii wiekowej jest udział minimum 8 zawodniczek / ków lub 4 par. Wszystkie spotkania
rozgrywa się do trzech wygranych setów.
Wszystkich zgłoszonych zawodników losuje się, zgodnie rankingiem po trzecim OTK, następująco:
– zawodnicy na miejscach 1 i 2 wpisywani są na pozycje 1 i 2, zawodnicy nr 3 i 4 są losowani na pozycje 3 i 4, a pozostali
zawodnicy, biorący udział w IMP Weteranów są rozlosowywani w przedziałach 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24
i dalej ósemkami, zgodnie z miejscami, jakie mieli w rankingu po trzech OTK z zastrzeżeniem, że zawodnicy z tego
samego województwa nie mogą się spotkać w pierwszym meczu.
Turniej indywidualny rozgrywany będzie systemem pucharowym do przodu z turnieju pocieszenia o miejsce 3-4 do tyłu.
W grach podwójnych i mieszanych rozstawia się pary zgodnie z sumą punktów zawodników ( tylko z tej samej kategorii
wiekowej ) z rankingu po trzecim OTK-a. Zasady losowania są takie same jak w grach pojedynczych.
Turniej gier podwójnych ( dla każdej kategorii wiekowej ) i mieszanych ( tylko jeden turniej gier mieszanych niezależnie od
kategorii wiekowej zawodniczek i zawodników ) rozgrywany będzie systemem pucharowym.
Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów trwają trzy dni z tym, że kategorie mężczyzn 40-49 i 50-59 lat zaczynają
gry w piątek, a pozostałe – w sobotę rano.
6. Program zawodów :
17.06.2010 r. / czwartek /
– od godz. 1400
– przyjmowanie uczestników na nocleg w biurze zawodów w hali „Omega”,
00
00
– godz. 19 – 21 – możliwość treningu w hali,
– godz. 2100 – 2200 – odprawa tech. i losowanie kat. mężczyzn 40-49 lat i 50-59 lat restauracji na I piętrze hotelu „Omega”.
2
18.06.2010 r. / piątek /
– godz. 900– 14 00 – gry turnieju indyw. kat mężczyzn 40-49 lat i 50-59 lat ,
– godz. 14 00 – 15 00 – przerwa obiadowa,
– godz. 15 20 – 20 00 – c.d. gier turnieju indyw. kat mężczyzn 40-49 lat i 50-59 lat,
– godz. 2100 – 2200 – odprawa tech. i losowanie kat. kobiet, mężczyzn : 60-64 lat, 65-69 lat, 70-74 lat, 75-79 lat, pow. 80 lat
19.06.2010 r. / sobota /
– godz. 845– 9 15 – uroczyste otwarcie Mistrzostw,
– godz. 930– 14 00 – gry turnieju indyw.,
– godz. 14 00 – 15 00 – przerwa obiadowa,
– godz. 15 20 – 20 00 – gry podwójne i gry mieszane,
– godz. 20 30
– towarzyskie spotkanie pokoleń.
20.06.2010 r. / niedziela /
– od godz. 900
– gry,
00
– godz. 15
– uroczyste zakończenie Mistrzostw.
Szczegółowy program zostanie umieszczony na stronie internetowej PZTS i podany podczas odprawy technicznej.
7. Sprzęt sportowy : stoły Andro Magnum i Donic, duże białe piłeczki Andro *** /40 mm/.
8. Zgłoszenia :
Do dnia 06.06.2010 roku ( niedziela ) należy przesłać pisemne zgłoszenia udziału na adres e-mailowy : [email protected]
lub tel./fax ( 32 ) 47-16-512 według załączonego formularza zgłoszeniowego.
9. Rezerwacja noclegów i wyżywienia :
Rezerwacji można dokonać do dnia 06.06.2010 roku ( niedziela ) na adres e-mailowy : [email protected]
lub tel./fax ( 32 ) 47-16-512 według załączonego formularza zgłoszeniowego.
Zapewniamy wyżywienie od kolacji w dniu 17.05.2010 roku ( czwartek ) do obiadu 20.06.2010 roku ( niedziela ).
Godziny wydawania posiłków : śniadanie : 7 30 – 9 00, obiad : 13 00 – 15 00 , kolacja : 19 00 – 20 30.
Rezerwacji noclegów i wyżywienia dokonywać można tylko u organizatorów. Restauracja „Poker” nie będzie wydawać ani
sprzedawać posiłków indywidualnym klientom.
10. Wpisowe, zakwaterowanie, wyżywienie :
Wpisowe do IMP Weteranów
50,00 zł od startującej osoby
Koszt zakwaterowania
50,00 zł/dobę od osoby
Koszt całodziennego wyżywienia
40,00 zł od osoby ( śniadanie 12 zł, obiad 16 zł. kolacja 12 zł. )
Wpłata na towarzyskie spotkanie pokoleń
20,00 zł. od osoby
Konto JKTS Jastrzębie :
Bank Spółdzielczy : 44-335 Jastrzębie Zdrój , ul. 1 Maja 10, nr konta : 29 8470 0001 2001 0000 0840 0001
Z podaniem w tytule wpłaty : nazwiska i imienia, miejscowości oraz dotyczy IMP Weteranów.
W/w należności należy przelać na podane konto do dnia 06.06.2010 roku ( niedziela ), a wpłacone kwoty należy
wyszczególnić w formularzu zgłoszeniowym.
Koszty dojazdów, zamówionych noclegów, wyżywienia, wpisowego ponoszą zawodnicy lub ich kluby, natomiast pozostałe
koszty pokrywa organizator.
11. Nagrody : Najlepsi otrzymają medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
12. Biuro zawodów :
Biuro zawodów czynne będzie w hali „Omega” od dnia 17.06.2010 roku od godz. 1400 do zakończenia zawodów.
13. Otwarcie zawodów :
Otwarcie zawodów poprzedzone zostanie zbiórką w korytarzu pod trybunami w dniu 19.06.2010 roku o godz. 8 40. Sędzia
główny wraz z pozostałymi sędziami uformują kolumnę zawodników i o godz. 8 45 wprowadzą uczestników na halę do
uroczystego otwarcia.
Za organizatorów
Prezes Honorowy Klubu
Władysław Kwiecień
Prezes JKTS Jastrzębie
mgr inż. Roman Fajkus