Zakres prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku

Transkrypt

Zakres prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku
Załącznik nr 1
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nr 251-2/1/2010
Zakres prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku Powiatowego
Urzędu Pracy w Działdowie
Korytarz na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Opis zakresu czynności
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie kleju i płytek
Wyrównanie posadzki z zaprawy samopływającej
Układanie posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm metodą
kombinowaną
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt podłogi lub podobny
Wykucie ościeżnic drewnianych
Przygotowanie ścian pod malowanie farbami
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi
2-krotne malowanie sufitów
Demontaż kaloryfera
Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15kg na
wysięgniku
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszce
Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości ½ cegły na
zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
Rozbicie oddzielnych brył betonowych
Schody żelbetonowe – stopnie betonowe zewn. i wewn. na
gotowym podłożu
Płyty fundamentowe żelbetowe – wykonanie płyty pod windę
1
Szt./m2
2
41m
41m2
41m2
41m2
2,10m2
182,5m2
142m2
41m2
1 szt.
100 m
8 szt.
4 szt.
6 szt.
1,50m3
3m2
27m3
2m3
1m3
Uwagi
Łazienka dla klienta na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Opis zakresu czynności
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie kleju i płytek
Rozebranie okładziny ściennej
Montaż ścianek działowych kartonowo- gipsowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowym
Skrzydła drzwiowe klepkowe zewn. ze świetlikiem
dwukrotnie malowane i szklenia budowie o pow. Ponad 1.0
m2
Wyrównanie posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 1cm
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt podłogi lub podobny
Układanie posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm metodą
kombinowaną
wyrównanie i wygładzenie z zaprawy samopoziomującej
gr.5mm wykonane w pomieszczeniach o pow. 8m2
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt ścian lub podobny
licowanie ścian płytkami w wymiarach 20x25 cm na zaprawie
klejowej
montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek
z nieplastyfikowanego PCV o śr. 50 mm
Baterie umywalkowe ścienne o śr. 15mm
Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelanowy kompakt
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek
z nieplastyfikowanego PCV o śr. 110 mm
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. 15
mm
Montaż rurociągów z PCV o śr. 50 mm na ścianach z łączenie
metodą wciskową
Montaż rurociągów z PCV o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową
Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. Zewn. 25 mm na
ścianach w budynku
Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewn. sufitów
Wykucie z muru podokienników
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
2
Szt./m2
2
5,30m
30m2
5,60m2
1,70m2
5,30m2
5,30m2
5,30m2
41m2
41m2
41m2
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
4m
3m
10 m
4 szt.
5,30m2
5,30m2
1,5m
1szt.
4 szt.
Uwagi
Łazienka dla pracowników na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Opis zakresu czynności
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie
cementowo - wapiennej
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ½ cegły dla
otworów drzwiowych i okiennych
Ościeżnice drewniane wewn. z naświetlem szklanym
malowane i szklone na budowie
Skrzydła drzwiowe klepkowe zewn. ze świetlikiem
dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. Ponad
1m2
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie kleju
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
samopoziomującej o gr. 1 cm
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt podłogi lub podobny
Układanie posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm metodą
kombinowaną
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o gr.5 mm
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt ścian lub podobny
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na
zaprawie klejowej
montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek
z nieplastyfikowanego PCV o śr. 50 mm
Baterie umywalkowe ścienne o śr. 15mm
Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelanowy kompakt
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek
z nieplastyfikowanego PCV o śr. 110 mm
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. 15
mm
Montaż rurociągów z PCV o śr. 50 mm na ścianach z łączenie
metodą wciskową
Montaż rurociągów z PCV o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową
Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. Zewn. 25 mm na
ścianach w budynku
Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
3
Szt./m2
3 m2
0,2m3
5m
1,70 m2
4,50 m2
4,50m2
4,50m2
4,50 m2
28,50m2
28,50m2
28,50m2
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3m
2m
16 m
16 szt.
4 szt.
28,50 m2
4,50 m2
28,50m2
Uwagi
Pokój 1a na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo wapiennej cegłami
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
Ościeżnice drewniane wewn. z naświetlem szklanym
malowane i szklone na budowie
Skrzydła drzwiowe klepkowe zewn. ze świetlikiem
dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. ponad
1m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Wykucie z muru podokienników
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Malowanie kaloryferów
Szt./m2
Uwagi
45 m2
37 m2
8,50 m2
2 m3
3m2
5m
1,70 m2
8,5 m2
8,5 m2
12 m
1,5m
1szt.
1 szt.
Pokój 1 na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie 2,5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Malowanie kaloryferów
4
Szt./m2
84 m2
61 m2
23 m2
3m
2 aparaty
2 szt.
23 m2
23 m2
20 m
1szt.
1 szt.
Uwagi
Pokój 3 na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
Ścianki działowe GR z płyt kartonowo gipsowych na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe
Montaż okien witryn z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. 1
m2
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie 2,5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15kg na
wysięgniku
Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszce
Malowanie kaloryferów
5
Szt./m2
115 m2
79 m2
37 m2
4,5m
5 m2
2,5 m2
2 aparaty
2 szt.
36,5 m2
36,5 m2
16 m
3szt.
6 szt.
50 m
4 szt.
2 szt.
3 szt.
Uwagi
Pokój 5 na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Malowanie kaloryferów
Szt./m2
Uwagi
87 m2
63 m2
25 m2
6m
25 m2
25 m2
20 m
4szt.
4 szt.
Pokój 6 na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
2-krotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej
Malowanie kaloryferów
6
Szt./m2
64 m2
50 m2
14,5 m2
3m
14,5 m2
14,5 m2
15,5 m
2szt.
4,5 m2
2 szt.
Uwagi
Klub Pracy na parterze
Lp.
Opis zakresu czynności
1.
Rozebranie okładziny ściennej
wyrównanie i wygładzenie z zaprawy samopoziomującej
gr.5mm wykonane w pomieszczeniach o pow. Do 8m2
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt ścian lub podobny
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie kleju
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb
zespolonych na uszczelki i listwy o pow. do 2m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
okładziny stropów płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie
pojedynczym podwieszanym metalowym z kształtowników
CD i UD uzupełnienie sufitu, malowanie
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-4 lub
podobny
Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15kg na
wysięgniku
Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszce
Ścianki działowe GR z płyt kartonowo gipsowych na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe
Malowanie kaloryferów
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
7
Szt./m2
20 m2
40,5 m2
40,5 m2
58 m2
58 m2
10m
2 m2
58 m2
58 m2
1,5 m
40m2
1 szt.
1 szt.
4 szt.
40 m
3 szt.
2 szt.
5 m2
1 szt.
Uwagi
Pokój nr 4 na parterze
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie kleju i płytek
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Rozbieranie ścianek z łat i rygli
Ścianki działowe GR z płyt kartonowo gipsowych na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie
okładziny stropów płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie
pojedynczym podwieszanym metalowym z kształtowników
CD i UD uzupełnienie sufitu, malowanie
Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15kg na
wysięgniku
Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
Montaż okien witryn z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
1m2
wyrównanie i wygładzenie z zaprawy samopoziomującej
gr.5mm wykonane w pomieszczeniach o pow. Do 8m2
Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT17 i Atlas Uni
Grunt ścian lub podobny
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie kleju
Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszce
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie
ręczne pod śruby kotwowe w podło. z betonu – aparat o 1-2
otworach mocujących
Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie 2,5 kg bez
Szt./m2
200 m2
140 m2
60 m2
6m
4 szt.
60 m2
60 m2
44m
15 m2
15 m2
2,8m2
2,3m2
8 szt.
100 m
8 szt.
1,5 m2
40,5 m2
40,5 m2
58 m2
3 szt.
4 aparaty
22. częściowego rozebrania i podłączenia
4 aparaty
23. Malowanie kaloryferów
6szt.
8
Uwagi
Pokój 7 I piętro
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie
cementowo - wapiennej
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
polichlorku winylu klejone
Wymiana opraw świetlówkowych o masie do 15kg na
wysięgniku
Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2
bieg.z uziemieniem
Wymiana wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszce
Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-4 lub
podobny
Malowanie kaloryferów
Wykucie z muru podokienników
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
9
Szt./m2
61,5m2
48 m2
14 m2
8m2
14 m2
14 m2
15 m
6 szt.
30 m
4 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
2m
1 szt.
Uwagi
Pokój Kierownika CAZ I piętro
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
tynków wewn.
Wykucie z muru podokienników
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
8. polichlorku winylu klejone
Ścianki działowe GR z płyt kartonowo gipsowych na rusztach
9. metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe
10. Malowanie kaloryferów
Szt./m2
Uwagi
223m2
176m2
48m2
6m
4 szt.
48 m2
48 m2
48m
11m2
4 szt.
Sala Poradnictwa Zawodowego I piętro
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opis zakresu czynności
Przygotowanie starego podłoża – jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI – GRUNT lub podobny
Wykonanie podkładu pod żywicę
Wykonanie żywicy
Wykonanie listew odbojowych na ścianach
Szt./m2
54m2
54 m2
54 m2
27 m
Obsadzenie podokienników dł. ok.1m
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2-krotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych
7. tynków wewn.
2-krotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi starych
8. tynków wewn.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
9. emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowanych
nierówności
10. Posadzki z wykładzin rulonowe klejone do podkładu
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z
11. polichlorku winylu klejone
12. Wykucie z muru podokienników
4 szt.
42 m2
13. Malowanie kaloryferów
4 szt.
10
42 m2
42 m2
72m2
42 m2
27m
4,5 m
Uwagi