Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Transkrypt

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk
adres:
tel.:
fax/tel.:
email:
WWW:
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
+48 22 3432000
+48 22 3433333, 6325276
[email protected]
http://www.ichf.edu.pl/
Warszawa, 6 kwietnia 2011
Chemicy z IChF PAN promują harwardzki model studiów
W ramach studiów magisterskich studenci będą mogli uczestniczyć w projektach
badawczych realizowanych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Od października
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rusza nowy model studiów
chemicznych II stopnia „Edukacja wspierana badaniami – polski harwardczyk”,
wzorowany na rozwiązaniach stosowanych m.in. na Uniwersytecie Harvarda.
Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) uczestniczy w pilotażowym programie studiów II
stopnia na kierunku chemicznym, uruchamianym na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (UKSW). Studia według projektu „Edukacja wspierana badaniami – polski
harwardczyk” będą wzorowane na modelu stosowanym w najlepszych uczelniach amerykańskich.
„Chcemy, aby na czwartym i piątym roku studenci zamiast przesiadywać na wykładach, brali
czynny udział w projektach badawczych naszego instytutu i mieli realną możliwość publikowania
prac naukowych” – mówi prof. dr hab. Robert Hołyst (IChF PAN, UKSW). W programie wdrażanym
w IChF PAN będą mogli także uczestniczyć zainteresowani studenci z innych niż UKSW
uniwersytetów i politechnik.
Chemia jest najmocniejszą dziedziną naukową w Polsce. Według bazy SciFinder, liczba
opublikowanych prac z dziedziny chemii, przypadająca na jednego naukowca, stawia Polskę na
jedenastej pozycji na świecie. „Ten rezultat jest wyśmienity, co nie znaczy, że nie można go
poprawić. Między innymi temu celowi mają służyć studia wzorowane na modelu harwardzkim,
które pomagamy wprowadzać na UKSW” – mówi prof. Hołyst.
Obecnie studenci UKSW są zaangażowani w badania naukowe tylko na drugim roku studiów II
stopnia, podczas wykonywania prac magisterskich. Według projektu „Edukacja wspierana
badaniami – polski harwardczyk”, zamiast obowiązkowych na IV i V roku ćwiczeń laboratoryjnych,
realizowaliby co semestr projekty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Taki system
studiów, wzorowany na modelu stosowanym przez Universytet Harvarda, sprzyjałby rozwojowi
kreatywności i innowacyjności studentów.
„Zyskujemy nowy typ absolwenta. To człowiek samodzielny, który wie, że może prowadzić istotne
dla rozwoju nauki badania, odkrywać nową wiedzę i zostać za to doceniony. W chwili kończenia
studiów magisterskich na jego koncie będzie już kilka publikacji naukowych w zagranicznych
czasopismach. Najlepsi zapewne będą mieli pierwsze zgłoszenia patentowe” – mówi prof. Hołyst.
W rezultacie absolwenci będą mogli wybierać między pracą w nauce a kreatywnym wdrażaniem
osiągnięć naukowych do gospodarki. Decydując się na karierę naukową, będą lepiej przygotowani
do studiów trzeciego stopnia.
W ramach projektu „Edukacja wspierana badaniami – polski harwardczyk” koszty związane z
wykorzystaniem przez studentów UKSW pomieszczeń, aparatury i odczynników zostaną
sfinansowane z funduszy projektów badawczych realizowanych przez IChF PAN. W ten sposób
studenci UKSW będą mieli dostęp do nowoczesnej aparatury i będą brali udział w pracach
badawczych jednej z najlepszych instytucji chemicznych w Polsce (IChF PAN zajął trzecie miejsce
w najnowszym rankingu „Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa”,
przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Zgodnie z filozofią modelu harwardzkiego, studia licencjackie powinny stać się studiami
masowymi, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tytuł licencjata (Bachelor of Science)
ma niemal 1/3 społeczeństwa. Natomiast wspierane badaniami studia II stopnia, dające tytuł
magistra i przygotowujące do doktoratu, stałyby się w pewnym stopniu elitarne. „Badania są po
prostu drogie, dlatego uczestnictwo w nich powinno być zarezerwowane dla najlepszych” –
podkreśla prof. Hołyst i dodaje, że już obecnie Instytut Chemii Fizycznej PAN udostępnia sale i
laboratoria najlepszym studentom wydziałów chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i UKSW.
W styczniu główne założenia programu „Edukacja wspierana badaniami – polski harwardczyk”
przedstawiono Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu na spotkaniu dotyczącym nauki,
edukacji i innowacji. Obecnie projekt zaakceptowała Rada Naukowa Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych UKSW. Nabór na studia według nowego modelu rozpocznie
się na przełomie kwietnia/maja, a pierwsi studenci pojawią się w laboratoriach Instytutu Chemii
Fizycznej PAN już w październiku tego roku.
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych
instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii
fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład
Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie
i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.
KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:
prof. dr hab. Robert Hołyst
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 3433123
email: [email protected]
POWIĄZANE STRONY WWW:
http://www.ichf.edu.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
http://www.ichf.edu.pl/press/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.
http://www.wmp.uksw.edu.pl/
Strona Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
MATERIAŁY GRAFICZNE:
IChF110406b_fot01s.jpg
HR: http://ichf.edu.pl/press/2011/04/IChF110406b_fot01.jpg
Studenci z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w cleanroomie podczas praktyk w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. (Źródło: IChF PAN/Grzegorz Krzyżewski)