Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Transkrypt

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2011
Wsparcie funduszu inwestycyjnego sposobem na stworzenie i rozwój
innowacyjnej firmy biotechnologicznej.
Case Study MCI.BioVentures - Genomed
Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?
Robert Rzemiński
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Agenda
1. Profil funduszu MCI.BioVentures
2. Filozofia działania funduszu seed/venture capital
3. Kryteria inwestycyjne
4. Case Study: Genomed
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Profil MCI.BioVentures
Preferowane sektory
biotechnologia, nowe leki i terapie, materiały
i urządzenia medyczne, usługi ochrony zdrowia
Typ inwestycji
początkowa i wczesna faza rozwoju firmy
Preferowany poziom inwestycji
< 1 mln €
Sposób finansowania inwestycji
obejmowanie nowych udziałów/akcji
Perspektywa czasowa
Oczekiwany zwrot z inwestycji
Aktualna wielkość funduszu
Okres działania funduszu
Główny inwestor
czas pojedynczej inwestycji: 3-5 lat
> 35% rocznie
30 mln PLN
10 lat (2007-2017)
MCI Management SA
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Portfel inwestycji MCI.BioVentures
Spółka
Opis działalności
Data inwestycji
Udział MCI.BV
w spółce
Biotechnologia, diagnostyka
genetyczna
23.01.2008
38,42%
Prywatna, całodobowa
opieka medyczna
22.09.2008
80,00%
Sied prywatnych centrów medycznych
10.12.2008
22,54%
E-commerce, największa apteka
internetowa
(24.10.2005)
15.09.2010
58,42%
Ubezpieczenia zdrowotne
20.07.2010
60,00%*
Innowacyjne suplementy diety,
preparaty zdrowotne dla kobiet
28.10.2010
39,94%*
*) docelowo
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Kryteria inwestycyjne
Co powinien uwzględniać projekt?
1. Zespół zarządzający i kluczowy personel
 doświadczenie branżowe
 kwalifikacje przedsiębiorcze
 skupienie na sukcesie przedsięwzięcia
2. Rynek i model biznesowy
 Atrakcyjny, dynamicznie rozwijający się rynek z dużym potencjałem
 Jasno określony sposób działania firmy na rynku (model)
3. Przewaga technologii lub produktu i ochrona własności praw niematerialnych
4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i prawa korporacyjne inwestora
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Kryteria inwestycyjne
Co powinien uwzględniać projekt?
1. Przewaga technologii lub produktu i ochrona własności praw
niematerialnych
 Produkt ma przewagę nad innymi podobnymi lub jest unikalny
 Prawa intelektualne do produktu lub jego istotnych składowych są
zabezpieczone prawnie
2. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i prawa korporacyjne inwestora
 Prognoza finansowa określająca stopę zwrotu dla udziałowców
 Prawa
korporacyjne zabezpieczające fundusz w niektórych
obszarach
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Działalność Genomed:

diagnostyka genetyczna

sekwencjonowanie DNA,

synteza oligonukleotydów,
Zespół naukowców z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Finansowanie MCI.BioVentures – 1,8 mln zł
Historia:

2007r.: utworzenie spółki

2008r.: inwestycja MCI.BioVentures, pierwsze przychody

2009r.: potrojenie przychodów, dodatnia rentowność EBITDA, osiągnięcie BEP

2010r.: podwojenie przychodów, zysk netto

2011r.: debiut na rynku NewConnect
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
Struktura przychodów Spółki
dane w tys. zł
EBITDA
dane w tys. zł
14000000
800
12000000
600
Sekwencjonowanie
10000000
Synteza
8000000
Diagnostyka
6000000
400
Realizacja
0
-200
Analiza genów
-400
Personal genomics
-600
2008
Inne
4000000
Plan
200
2009
2010
2000000
Zysk netto
0
2008
2009
2010
*2011
*2012
*2013
dane w tys. zł
*2014
600
* - prognozy Spółki
Genomed
S.A.
jest
jedyną
firmą
działającą
w
branży
technologii
analizy
DNA,
która
już
w trzecim roku od rozpoczęcia działalności wypracowała zysk,
przy równoczesnym intensywnym prowadzeniu prac badawczo rozwojowych.
400
200
0
Plan
Realizcja
-200
-400
-600
-800
2008
2009
*2010
dane szacunkowe
Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
•
Innowacyjna firma, założona przez grupę naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem
i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki, jak również w komercjalizacji rezultatów swojej pracy
naukowej
•
Pozytywny wynik EBITDA uzyskany po 20 miesiącach od rozpoczęcia aktywności, zysk osiągnięty
w trzecim roku działalności
•
Jedyna firma w Polsce posiadająca odpowiednią wiedzę i możliwości techniczne, zdolna
do wprowadzenia tak zaawansowanych technologii, jak sekwencjonowanie genomowe i medycyna
spersonalizowana na rynek polski
•
Rynek Spersonalizowanej Medycyny ma przed sobą
ogromne perspektywy rozwoju – 10-krotny wzrost do
roku 2015 (wg PricewaterhouseCoopers 2009)
•
Liczne międzynarodowe certyfikaty potwierdzające
wysoką jakość świadczonych usług
•
Lider rynkowy w zakresie diagnozowania chorób
o podłożu genetycznym oraz sekwencjonowania
i syntezy DNA