Pobierz - Szpital Powiatowy w Radomsku

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Szpital Powiatowy w Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 681 08 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
Radomsko, dn. 22.06.2016
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
KONKURS nr 1/6/2016
Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy na rzecz
pacjentów
hospitalizowanych
w
oddziałach
szpitalnych
Szpitala
Powiatowego
w Radomsku
Wynik: Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku informuje, że we wskazanym wyżej
konkursie, przeprowadzonym na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. , poz. 581) dokonano wyboru następujących ofert:
Zadanie 1.
Nazwa oferenta
Lp.
Stefan Zejda Prywatny Gabinet Ginekologiczny, ul. Stara Droga 8, 97-500 Radomsko
1
2
3
4
Artur Jawor Prywatny Gabinet Ginekologiczno- Położniczy, ul. Andersa 9F, 42-224
Częstochowa
Prywatny Gabinet Położniczo – Ginekologiczny Barbara Rytych, ul. Szkolna 45E, 97-300
Piotrków Trybunalski
Przychodnia Specjalistyczna K.Z. Szymańscy Sp. J. ,ul. Szajnowicza – Iwanowa 57, 42-218
Częstochowa
Prywatna Praktyka Lekarska. Robert Skalski, Bogumiłowice 121, 98-338 Sulmierzyce
5
Zadanie 2.
Lp.
Nazwa oferenta
Mariusz Majak Prywatny Gabinet Chirurgiczny , ul. Przedborska 17, 97-500 Radomsko
1
2
Marian Łysik Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Zielona 24, 97-500
Radomsko
1|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 681 08 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
3
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
Wieńczysław Krawczyk Gabinet Lekarski Chirurgiczny, ul. Przedborska 17, 97-500
Radomsko
Jacek Cykowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
4
Włodzimierz Nicpan Prywatny Gabinet Lekarski, ul. Piaskowa 56, 97-500 Radomsko
5
Robert Zienkiewicz Gabinet Lekarski Chirurgiczny, ul. Przedborska 17, 97-500 Radomsko
6
7
8
Jacek Zakrzewski Prywatny Konsultacyjny Gabinet Chirurgiczny, ul. 11 Listopada 13, 97500 Radomsko
Sławomir Nowerski Prywatny Gabinet Chirurgiczny ul. Stefana Batorego 26, 97-500
Radomsko
Zadanie 3.
Lp.
Nazwa oferenta
1
Marek Grabowski Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska, ul. Nowa 8/5, 42-242
Rędziny
2
Bartłomiej Krawczyk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Botaniczna 14,
42-256 Olsztyn
Prywatna Praktyka Lekarska Adam Godzieba, ul. Osiedle Okrzei 4/29, 97-400 Bełchatów
3
4
Tomasz Krupiński Usługi Urazowo – Ortopedyczne w miejscu wezwania, ul. Raciborskiego
5, 97-500 Radomsko
Piotr Gut Gabinet Lekarski, ul. Sieradzka 9A, 42-202 Częstochowa
5
6
Artur Stajno Praktyka Lekarska Specjalista Chirurg Ortopeda- Traumatolog, ul. Focha
4/6A, 42-217 Częstochowa
Artur Widera Prywatny Gabinet Ortopedyczny, ul. Ogrodowa 14, 97-500 Radomsko
7
Zadanie 4.
Jacek Cykowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
1
Robert Zienkiewicz Gabinet Lekarski Chirurgiczny, ul. Przedborska 17, 97-500 Radomsko
2
3
Marian Łysik Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Zielona 24, 97-500
Radomsko
2|Strona
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 44 681 08 00
tel. Sekretariat 44 685 4716
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 44 685 47 01
NIP 772 -18 -77 - 458
Mariusz Majak Prywatny Gabinet Chirurgiczny , ul. Przedborska 17, 97-500 Radomsko
4
5
Wieńczysław Krawczyk Gabinet Lekarski Chirurgiczny, ul. Przedborska 17, 97-500
Radomsko
Włodzimierz Nicpan Prywatny Gabinet Lekarski, ul. Piaskowa 56, 97-500 Radomsko
6
Tomasz Marcin Święcicki, ul. Liściasta 30 lok. 15, 91-357 Łódź
7
Gabriela Szymelfening, ul. kpt. Pilota Franciszka Żwirki 3 lok. 13, 90-448 Łódź
8
Maciej Banasiak Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Karpacka 16 lok. 29, 93 -539 Łódź
9
10
Rok Sławomir Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Bursztynowa 58, 42202 Częstochowa
Praktyka Lekarska Bogusława Jeż, ul. Nowa 20 lok. 79, 90-031 Łódź
11
GVG Grzegorz Gabryś Praktyka Lekarska, ul. Zapolskiej 8 lok. 2 , 42-215 Częstochowa
12
Tomasz Borkowski, ul. Mrocka 5, 95-060 Brzeziny
13
Zadanie 5.
Nazwa oferenta
Lp.
1
2
KALIN- MED Prywatna Praktyka Lekarska Dorota Kulesza, ul. Stefana Batorego 6,
97-500 Radomsko
Jarosław Ziemba Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania; wspólnik spółki
cywilnej „ EndoNatura”, ul. Rakowska 10.lok. 55, 42-208 Częstochowa
Zadanie 6.
Lp.
Nazwa oferenta
1
KALIN- MED Prywatna Praktyka Lekarska Dorota Kulesza, ul. Stefana Batorego 6,
97-500 Radomsko
Oferty spełniły wymogi formalne i zostały wybrane w celu zawarcia umowy.
Z poważaniem
p.o. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku
lek. Maria Jankowska
3|Strona

Podobne dokumenty