Dr Agnieszka Michota- Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN

Transkrypt

Dr Agnieszka Michota- Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN
Dr Agnieszka Michota- Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:
Magistranta ( 3 stanowiska), stypendium 1000 PLN miesięcznie netto ( od 1
lipca 2012)
do badań w ramach programu POMOST na lata 2011-2014:
„Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana w diagnostyce
molekularnej”
Celem projektu jest opracowanie uniwersalnej platformy do detekcji mutacji DNA bazującej na spektroskopii
ramanowskiej a szczególnie na jednej z jej obecnie najintensywniej rozwijających się metod czyli
spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (ang. Surface-Enhanced Raman Scattering,
SERS). Zamierzamy (a) opracować i zoptymalizować platformę sersowską bazującą na azotku galu pokrytym
złotem, (b) wykorzystać tę platformę do detekcji mutacji DNA odpowiedzialnych za powstawanie
przewlekłej białaczki szpikowej.
Wymagania:
silna motywacja do pracy naukowej
status studenta studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Pytania i zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV (opcjonalnie spis publikacji/prac w druku,
doniesień konferencyjnych, zgłoszeń patentowych) należy adresować
do Agnieszki Kamińskiej na adres: agn[email protected] lub [email protected]
do 15 czerwca 2012

Podobne dokumenty