" > autor <LINK REL="STYLESHEET" HREF=„STYLE.CSS" TYPE

Transkrypt

" > autor <LINK REL="STYLESHEET" HREF=„STYLE.CSS" TYPE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 TRANSITIONAL//EN">
deklaracja dokumentu i używanego języka
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Moja strona</TITLE>
tytuł widoczny na pasku przeglądarki
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML;
CHARSET=UTF-8" >
deklaracja kodowania strony
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-LANGUAGE" CONTENT="PL" >
deklaracja używanego na stronie języka
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="słowa kluczowe czyli słowa, z
którymi kojarzy się moja strona " >
<META NAME= "DESCRIPTION" CONTENT= „Zawartość mojej strony" >
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="To ja" >
autor
<LINK REL="STYLESHEET" HREF=„STYLE.CSS" TYPE="TEXT/CSS" >
link do arkusza stylów (o tym potem)
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="favicon.ico">
</HEAD>
<BODY>
………………….
</BODY>
</HTML>

Podobne dokumenty