„SIEMiROW CUP” Turniej Piłki Ręcznej w Korbielowie Zgoda

Transkrypt

„SIEMiROW CUP” Turniej Piłki Ręcznej w Korbielowie Zgoda
„SIEMiROW CUP”
Turniej Piłki Ręcznej w Korbielowie
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna
Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
……............................................................ w SIEMiROW CUP Turnieju Piłki Ręcznej
rozgrywanym w dniu 24.09.2016 roku na Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 5
w Korbielowie na moją własną odpowiedzialność. Nie będę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania
rozgrywek.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział
w tego typu turniejach.
Wyrażam zgodę na publikację, pokazywania i wykorzystywania w zależności
od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych
dziecka/zawodnika: SIEMiROW CUP Turnieju Piłki Ręcznej w Korbielowie
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na
całym świecie.
Czytelny Podpis rodzica/opiekuna:______________________________________________
Data: ___ - ___ - 2016 r.
Turniej organizowany w ramach projektu „Sport to zdrowie, uświadom to sobie”, który jest
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”