Oferta na zakup kalendarzy dot. Projektu pn. „Gospodarka wodno

Komentarze

Transkrypt

Oferta na zakup kalendarzy dot. Projektu pn. „Gospodarka wodno
Ozorków, …………………………….
Załącznik nr 1
Oferta na zakup kalendarzy dot. Projektu pn.
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”
W związku z zapytaniem ofertowym składamy ofertę na kalendarze rok 2015
dotyczących Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013.
1. Nazwa i adres wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………………….., fax. …………………………, e-mail: ……………………………
2. Zestawienie - oferta:
LP.
NAZWA
1.
Kalendarz A5
dzienny
2.
Kalendarz
jednodzielny
3.
Kalendarz
panoramiczny
OPIS
- tłoczenie w jednym miejscu;
- wklejka z nadrukiem pełno
kolorowy (ciąg znaków unijnych)
- nadruk kolorowy
(ciąg znaków unijnych)
- nadruk kolorowy
(ciąg znaków unijnych)
RAZEM
ILOŚĆ [szt.]
Cena netto
Cena z
VAT Brutto
140 szt.
50 szt.
40 szt.
X
3. Wykonawca oświadcza że został poinformowany:
Harmonogram wykonania kalendarzy zostanie uzgodniony z Wykonawcą.
O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, chyba, że
postępowanie zostało zamknięte bez dokonania wyboru ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
…………………………………………………………………………..
podpis
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Żwirki 30
95-035 Ozorków
tel. (42) 277 14 00
faks (42) 277 14 01
www.opkspzoo.eu
[email protected]
Strona 1 z 1